"Iz naših krajev so odšli"

datum: 06.11.2008

kategorija: Novice SIM


izseljenstvo, vzroke zanj in ne nazadnje predstaviti države, ki so v preteklosti predstavljale Slovencem »obljubljeno deželo«.
Glavni tajnik SIM Janez Rogelj je v sredo 5. 11. 2008 predstavil osnovnošolcem v Dutovljah slovensko izseljenstvo.
Vedenje o ljudeh, ki so se izselili

Glavni tajnik SIM Janez Rogelj je v sredo 5. 11. 2008 predstavil osnovnošolcem v Dutovljah slovensko izseljenstvo.

Namen sklopa predavanj "Iz naših krajev so odšli" je približati mladim v domovini slovensko izseljenstvo, vzroke zanj in države, ki so v preteklosti predstavljale Slovencem »obljubljeno deželo«.

Vedenje o ljudeh, ki so se izselili iz domačih krajev, njihova pot in življenje daleč od doma, dajejo vsakemu kraju vrednost, ki jo shranjujemo v slovensko zakladnico socialnega, kulturnega in zgodovinskega spomina.
V sklopu predavanja je SIM postavila tudi razstavo o slovenskih izseljencih v Franciji ki predstavlja:

  • zemljevid države z označenimi mesti in kraji, kjer žive oz. so živeli Slovenci

 

  • kratek prerez zgodovine poselitve Slovencev

 

  • pregled organiziranih oblik Slovencev (društva, klubi)Mladi na osnovni šoli Dutovlje so z zanimanjem poslušali predavanje in skupaj s svojimi učiteljicami postavljali zanimiva vprašanja o slovenskih izseljencih po svetu. S pomočjo te predstavitve in lastnega razmisleka o prednikih, ki so odšli po svetu za boljšim življenjem, bodo napisali prosti spis z istoimenskim naslovom "Iz naših krajev so odšli".

V prihodnje bomo temo izseljenstva približali tudi najmlajšim preko lutkovne animacije, ki jo bo priredil Studio Anima.