Zborovske pesmarice Jožeta Leskovarja

datum: 12.02.2009

kategorija: Novice SIM


Gospod Jože Leskovar se je oglasil pri nas in slovenskim društvom in pevskim zborom po svetu brezplačno ponudil vse svoje priredbe za mešane in mladinske pevske zbore.
Več o gospodu Leskovarju in kontaktu za naročilo pesmaric si lahko preberete pod rubriko "knjige".
Vabljeni

Gospod Jože Leskovar se je oglasil pri nas in slovenskim društvom ter pevskim zborom po svetu brezplačno ponudil vse svoje priredbe za mešane in mladinske pevske zbore. Notni zapisi so v elektronski obliki.
Več o gospodu Leskovarju in kontaktu za naročilo pesmaric si lahko preberete pod rubriko "knjige".

Gospodu Leskovarju se iskreno zahvaljujemo za velikodušno gesto, saj je to eden izmed lepih načinov, da se doma in po svetu spodbudi ohranjanje slovenskih ljudskih pesmi in kulturnega izročila.