Javni razpis za štipendije za Slovence po svetu

datum: 04.08.2009

kategorija: Novice SIM


Prijave morajo biti oddane na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Republika Slovenija


Javni razpis za štipendije je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2009. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.

Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je do vključno 30. septembra 2009.

Prijave morajo biti oddane na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Republika Slovenija


Do štipendije po tem javnem razpisu so upravičeni:

  • kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu,

 

  • štipendisti, ki že prejemajo štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2009/2010 ter

 

  • štipendisti, katerim je štipendijo za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu dodelil CMEPIUS in jim je v študijskem letu 2008/2009 pravica do štipendije mirovala ter nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2009/2010.Pogoji javnega razpisa
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
1) imeti mora katerega od naslednjih osebnih statusov:

  • Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije;

 

  • Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;

 

  • Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa;


2) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje,
3) ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca,
4) ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji,
5) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
6) ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let,
7) je v študijskem letu 2009/2010 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
8) je ves čas študija vpisan kot redni študent.

Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo, in prijavitelji, ki jim je štipendijsko razmerje v študijskem letu 2008/2009 mirovalo, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2009/2010.

Merila
Vloge novih kandidatov se ocenjujejo na podlagi dveh meril, in sicer študijskega uspeha oziroma povprečne ocene (zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa) in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije.

Višina sredstev
Višina sredstev, ki so na razpolago za štipendije po tem javnem razpisu, je 420.000 EUR. Višina osnovne štipendije je 150 EUR na mesec oziroma 1.800,00 EUR na leto. K štipendiji se lahko dodelijo različni dodatki v višini od 50 do 116,77 EUR.

Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletnem forumu javnega sklada Slovenci v zamejstvu in po svetu, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Maji Deisinger (e-pošta: , tel. št. 01/434 58 96 ali 01/434 10 80).