Srečanje v moji deželi, ki ga organizira SIM, ne deli izseljencev

datum: 28.06.2010

kategorija: Novice SIM


asdg

ponedeljek, 28.06.2010 Tekst: Sergij Pelhan, predsednik SIM in Janez Rogelj, glavni tajnik SIM
V članku V ospredju (Minister Žekš: Dvoje srečanj pomeni dodatno delitev izseljencev), objavljenem na četrti strani Dnevnika 24. 6. 2010, je minister Žekš izjavil, da Srečanje v moji deželi, ki ga organizira SIM, in Tabor Slovencev, ki ga organizira društvo Slovenija v svetu, pomenita dodatno delitev izseljencev, ki da je preživeta in da so zanjo odgovorni vodstvi obeh organizacij.
Vodstvo Združenje SIM meni, da je zaradi objektivnega informiranja bralcev treba pojasniti sledeče:

1. Slovenska izseljenska matica (dalje SIM) od svojega nastanka leta 1951 dalje organizira tovrstna Srečanja.

Do leta 1994 je bila to edina in osrednja prireditev, na katero so bili vabljeni in so se je v veliki meri udeleževali vsi izseljenci ne glede na razloge in vzroke selitve.

Leta 1994 pa je izseljensko društvo Slovenija v svetu začelo z organizacijo Taborov Slovencev po svetu in država je ne glede na dejstvo podvajanja potem vsa leta podpirala obe prireditvi.

2. SIM je lani, takoj ko je aktualni minister za Slovence po svetu opozoril na eventuelni problem dvojne organiziranosti te prireditve, pristala na njegov predlog o skupnem organiziranju prireditve. Žal urad vlade RS za Slovence po svetu in v zamejstvu ni bil dosleden pri svoji zahtevi po enotnem organiziranju in je letos pred nekaj meseci umaknil svojo zahtevo in podprl obe prireditvi.

3. SIM ne deli slovenskih izseljencev po tem, iz katere države prihajajo. Zanjo so vsi Slovenci enako dragi, ne glede na to, ali prihajajo na primer iz Bosne ali iz Argentine. Tudi ne drži mnenje ministra, da se srečanj, ki jih organizira SIM, bolj udeležujejo izseljenci iz območij bivše Jugoslavije, medtem ko se prireditve društva Slovenija v svetu udeležujejo izseljenci iz Argentine. Srečanja v moji deželi se udeležujejo izseljenci z vsega sveta, res pa je, da se ga v zadnjih letih zaradi bližine udeležujejo v večjem številu iz območij bivše Jugoslavije. Medtem ko se tabora udeležujejo predvsem le izseljenci iz Argentine, ki so se tja izselili po koncu druge svetovne vojne.

4. Ugotavljamo pa, da so izseljenci iz Argentine, ki so se izselili tja pred drugo svetovno vojno, po osamosvojitvi glede podpore iz matične države zapostavljeni. Zato se ne more sprejeti trditve ministra, da sta vodstvi obeh organizacij problematični glede organizacije teh prireditev.

Vodstvo SIM je predlog ministra po skupni organizaciji prireditve podprlo, žal pa gospod Žekš ni vztrajal pri svojih v začetku predlaganih stališčih.

Člani SIM so na zadnjem občnem zboru 12. 5. 2010 tudi soglasno predlagali, da naj v letu 2011 urad vlade RS za Slovence po svetu in v zamejstvu podpre le skupno prireditev.

Zmanjšanje sredstev pa najbolj prizadene ravno izseljence, ki si želijo vsako leto imeti tudi neposredne kontakte v stari domovini, in zato to ni prava rešitev te problematike.

Sergij Pelhan, predsednik SIM in Janez Rogelj, glavni tajnik SIM