Slikarska kolonija 2011

datum: 13.01.2011

kategorija: Novice SIM


sfdgt

Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno - dvajseto Slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali v tujini.

Letos bo Slikarska kolonija, tako kot lani, potekala v dveh slikovitih slovenskih krajih, na Mostu na Soči in v Šmartnem v Brdih.
Vsi slikarji bodo nastanjeni na Mostu na Soči, ustvarjali pa bodo na obeh lokacijah.

Kolonija bo potekala od 11. do 18. junija 2011 pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve deli organizatorjem v trajno last.
Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala.
V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, kandidati pridejo na lastne stroške.

Rdeča nit Slikarske kolonije 2011 bo »Vino in voda«. Voda - Soča pod Mostom.
Vino, vinogradi - Brda.

Podrobnosti o temi -


Vsi, ki bi se radi udeležili Slikarske kolonije, ste lepo vabljeni, da pošljete svoje prijave najkasneje do 1. 3. 2011 na naslov:


Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:


V prijavi se predstavite (ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu, razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.)in obvezno priložite vsaj dve fotografiji svojih del.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 10 dneh po zaključku razpisa.
Izbrali bomo 12 udeležencev kolonije.
Iskreno vabljeni!!

The Call for the Application to the Art Colony 2011


Art colony for the Slovenians abroad and all over the world - 2011

The Association Slovenska izseljenska matica is organizing a traditional art colony for all academic or amateurish painters who are Slovenians by birth but they live abroad or in a foreign country.
Art colony is going to take place in two picturesque Slovenian localities, in Most na Soči (The Bridge on Soča River) and in Šmarno in Goriška Brda.

All painters will be accommodated in Most na Soči, they will create in both locations.


Painters will be creating under the professional guidance of a mentor. The colony starts on 11st of June and until 18st of June, 2011. After the finished colony there will be organized an exhibition of paintings in the visiting place. Every participant of the colony leaves two of their created works to the organizer into their permanent property. The organizer covers the expenses of food, accommodation and working material. The candidates come to the place, where the art colony will be held, on their own expenses.

All who are interested in participation in the art colony are politely invited to send your applications until 1. 3. 2010 on the address:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
The applications are also admitted on the e-mail address:


Introduce yourself in the application - name, surname, date of birth, phone number, e-mail address and in which technician you would like to create. Obligatorily add at least two photographs of your works.

Sincerely invited!