Rezultati volitev za predsednika in v delovne organe SIM

datum: 17.05.2012

kategorija: Novice SIM


sc

Dne 17. 5. 2012 so potekale volitve na 39. Volilnem občnem zboru.


Člani občnega zbora so volili za:
- predsednika Slovenske izseljenske matice
- člane izvršnega odbora ( 5 članov)
- člana nadzornega odbora


Predsednik volilne komisije Andrej Škerlajav je po preštetju glasovnic prisotnim članom na OZ objavil rezultate volitev za mandat štirih let:


Za predsednika je bil izvoljen:
Sergij Pelhan

ZA ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA so bili izvoljeni:
Dolenc Branko
Peter Kovačič Peršin
Rogelj Janez
Osterman Jože
Teršar Igor


ZA NADZORNI ODBOR je bila izvoljena
Adamič Papež Vera


Volilo je 32 članov – 28 prisotnih na OZ in štiri po pošti.

REZULTATI VOLITEV:

GLASOVI ZA PREDSEDNIKA:
1. Stanislav Koblar – 13 glasov
2. Sergij Pelhan – 19 - glasov

GLASOVI ZA ČLANE IZVRŠNEGA ODBORA:
1. Črnugelj Silva – 14 glasov
2. Dolenc Branko – 21 glasov
3. Glavan Mihael – 13 glasov
4. Kovačič Peršin Peter – 17 glasov
5. Polanec Michael – 7 glasov
6. Rogelj Janez – 18 glasov
7. Osterman Jože – 22 glasov
8. Skok Anton- - 10 glasov
9. Švent Rozina – 16 glasov
10. Teršar Igor – 18 glasov

GLASOVI ZA NADZORNI ODBOR:
1. Adamič Papež Vera – 16 glasov
2. Gačnik Jože – 14 glasovKomisija za volitve
Andrej Škerlavaj - predsednik
Vesna Vukšinič - tajnik
Tilen Čuk - član