Razpis za glavnega tajnika

datum: 07.09.2012

kategorija: Novice SIM


sd

Združenje Slovenska izseljenska matica (SIM) razpisuje prosto delovno mesto za glavnega tajnika (M/Ž)

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
- aktivno obvlada slovenski knjižni jezik
- aktivno obvlada en svetovni jezik;
- ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj s področja dela s Slovenci po svetu
- ima znanje dela z računalnikom (elektronska pošta, internet, Power Point, Excel, Word, upravljanje z bazami podatkov).
- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o dosedanjem delu in zaposlitvah.
- vozniški izpit B-kategorije

Ostali pogoji:
a) 40 – urni tedenski delovni čas; delo prek polnega delovnega časa, občasna prerazporeditev delovnega časa, pogost neopredeljen delovni čas, b) Posebne zahteve, ki so potrebne za stike z javnostjo so: komunikativnost, metodičnost, samostojnost, ustvarjalnost in odgovornostKraj dela: Ljubljana
Začetek dela: 1. 11. 2012
Prijava na razpis naj vsebuje:
CV z e- pošto in GSM kontaktom
Prijavo pošljite do vključno 15. 9. 2012 na elektronski naslov

Vsem kandidatom, ki bodo poslali popolne vloge, bomo odgovorili po elektronski pošti, najkasneje do 1. 10. 2012.

Glavnega tajnika SIM imenuje izvršni odbor SIM za mandatno dobo petih let.