Dodatna ponudba na portalu INTOČKA

datum: 14.09.2012

kategorija: Novice SIMDodatna ponudba na portalu INTOČKA

Na podlagi povpraševanja in potreb rojakov po geodetskih storitvah v domovini, smo nadgradili portal INTOČKA:

• Ko ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele oz. želite imeti urejeno mejo s sosedi predlagamo postopek UREDITEV MEJE
• Če želite razdružiti solastnino, prodati ali kupiti samo del parcele, je potrebno izvesti postopek PARCELACIJE (delitev parcele)
• Za pravno varnost lastnikov posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, je najbolj primerno oblikovati ETAŽNO LASTNINO. V prvi fazi evidentiramo nepremičnino, nato pa pripravimo sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino na stavbi.
• Ko se boste odločili za pridobitev hišne številke ali boste želeli, da je novogradnja ali stara stavba evidentirana v uradnih evidencah, je potrebno izvesti postopek EVIDENTIRANJE STAVBE (določitev zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru in vpis stavbe v kataster stavb)
• Za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, če boste želeli legalizirati črno gradnjo, boste med drugim potrebovali GEODETSKI NAČRT. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena.
• V kolikor želite v Sloveniji graditi, bo pred gradnjo geodet izvedel ZAKOLIČENJE OBJEKTA. Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren (na podlagi gradbenega dovoljenja).

Stremimo k cilju, da bodo vse storitve in izdelki, ki vam jih ponujamo ustrezali najvišjim standardom kakovosti. Vedno prijazni in korektni, vredni zaupanja. To je načelo, ki smo si ga zadali in nam je doslej prinašalo uspehe. Trudili se bomo, da bo tako tudi v bodoče.

Ekipa INTOČKA