Zavod Rihtarjeva domačija

datum: 17.09.2012

kategorija: Novice SIM


asf


Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je v petek, 14. septembra 2012 pripravil tiskovno konferenco Za razvoj podeželja v Notranjsko-kraški regiji.

Tiskovna konferenca se je začela z ogledom Rihtarjeve domačije, ki je vpisana v Franciscejski kataster že leta 1823. Domačijo sestavlja hiša, kašča in gospodarsko poslopje s hlevom.

Po ogledu domačije so se udeleženci peš sprehodili do Turistične kmetije Pri kovačiji, kjer so nadaljevali s tiskovno konferenco. Po ogledu kratkega videofilma Notranjsko-kraška regija je sledila predstavitev projekta prenove gospodarskega poslopja v Podeželski center za kulturo, izobraževanje in turizem.

Cilj prenove je objekt, ki bo pričeval o obdobju, v katerem je nastal in o funkciji, ki jo je izvorno opravljal, hkrati pa bo funkcionalen, prilagojen sodobnim potrebam in standardom novega programa.«

Številni gostje so izrazili znak podpore projektu prenove gospodarskega poslopja, ki bo v prihodnosti pomenil bogat doprinos h kulturnemu, izobraževalnemu in turističnemu razvoju Notranjsko-kraške regije.