Imenovanje Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

datum: 15.11.2012

kategorija: Novice SIM


Seja novoimenovanega Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu je sklicana dne 20.11.2012 ob 10.00 uri.

Na podlagi 22. in 23. člena Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur.l. RS, št. 43/2006 in 76/10) je Vlada Republike Slovenija ustanovila Svet Vlade RS za Slovence po svetu (v nadaljevanju: svet) kot stalno posvetovalno telo, katerega naloga je sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politike ter strategije Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence po svetu.


Ker konec letošnjega leta mandat obstoječemu svetu preneha, je predsednik vlade RS, ki je predsednik sveta po funkciji, dne 24.10.2012 s sklepom imenoval Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu v naslednji sestavi:

- dr. Maja ĐUKANOVIĆ, predstavnica slovenskih izseljencev, živečih v Srbiji, članica,
- Jožef ŠPRINGER, predstavnik slovenskih izseljencev, živečih v Bosni in Hercegovini, član,
- Metka DIJKSTRA-MURKO, predstavnica Slovencev, živečih na Nizozemskem, članica,
- Gabrijela ŽAGAR, predstavnica Slovencev, živečih v Nemčiji, članica,
- Martin ČRNUGELJ, predstavnik Slovencev, živečih v Braziliji, član,
- Tone MIZERIT, predstavnik Slovencev živečih v Argentini, član,
- dr. Andrej FINK, predstavnik Slovencev živečih v Argentini, član,
- Milan RIBIČ, predstavnik Slovencev, živečih v Združenih državah Amerike, član,
- Ivan KAMIN, predstavnik Slovencev živečih v Združenih državah Amerike, član,
- Marjan KOLARIČ, predstavnik Slovencev, živečih v Kanadi, član,
- Florjan AUSER, predstavnik Slovencev, živečih v Avstraliji, član,
- Peter MANDELJ, predstavnik Slovencev, živečih v Avstraliji, član,
- Urška KUPEC, predstavnica Slovencev, živečih na Kitajskem, članica,
- Karl ERJAVEC ali Tomaž KUNSTELJ, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
- dr. Žiga TURK ali Mojca ŠKRINJAR, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, član,
- dr. Vinko GORENAK ali Robert MAROLT, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
- mag. Uroš ROŽIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Branko RAVNIK, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, član,
- dr. Boris PLESKOVIČ, Svetovni slovenski kongres, član.

Kot sekretarka sveta je bila imenovana Suzana Martinez z Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.


Na podlagi 20. in 21. člena Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Ur.l. RS, št. 43/2006 in 76/10) je Vlada Republike Slovenija ustanovila Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu (v nadaljevanju: svet) kot stalno posvetovalno telo, katerega naloga je sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu, svetovanje Vladi Republike Slovenije in njenim ministrstvom v okviru njihovih zakonitih pristojnosti, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu, sodelovanje pri izdelavi strateških dokumentov ter razvojnih programov in sprejemanje stališč do dogodkov, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.

Je predsednik vlade RS, ki je predsednik sveta po funkciji, dne 24.10.2012 imenoval Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu v naslednji sestavi:

- Rudi PAVŠIČ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
- Drago ŠTOKA, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
- Damijan TERPIN, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
- Miha KOREN, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
- Valentin INZKO, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
- Marjan ŠTURM, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
- Vladimir SMRTNIK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
- Bernard SADOVNIK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
- Suzana WEITLANER, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), članica,
- Branko LENART, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), član,
- Jože HIRNÖK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, član,
- Martin ROPOŠ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, član,
- Darko ŠONC, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, član,
- Barbara ANTOLIČ, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, članica,
- Karl ERJAVEC, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
- dr. Žiga TURK, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, član,
- dr. Janez ŠUŠTERŠIČ, Ministrstvo za finance, član,
- mag. Uroš ROŽIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
- Branko RAVNIK, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, član.

Kot sekretarka sveta je bila imenovana dr. Breda Mulec z Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Seja novoimenovanega Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu je sklicana dne 14.11.2012 ob 15.00 uri.