Koncert za prenovo rojstne domačije notranjskega izseljenskega pisatelja

datum: 16.01.2013

kategorija: Novice SIM


Zavod Rihtarjeva domačija je v praznično okrašeni župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju pripravil dobrodelni božični koncert za prenovo gospodarskega poslopja na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju na Notranjskem, kjer se je leta 1894 rodil izseljenec in pisatelj Frank Troha Rihtarjev. V njem naj bi zaživel podeželski center za kulturo, turizem in izobraževanje. S prenovitvenimi deli namerava zavod pričeti v letu 2013.

 Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila Alenka Veber. Poimenovala ga je po domačiji, ki jo ima v Babnem Polju, z željo prek delovanja zavoda širši javnosti med drugim predstavljati življenjsko zgodbo notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Troho Rihtarjevega, ki je rojstno hišo zapustil pred stotimi leti. Trohovo pisateljsko delo je Alenka Veber raziskovala skoraj desetletje, saj so bili viri, kjer je Troha objavljal pripovedi in razna poročila o življenju v Barbertonu, kjer je tudi sam živel, razpršeni med Slovenijo in Severno Ameriko.
Med Trohovimi memoarskimi zapisi posebno mesto zavzemajo božični spomini. V njih obuja spomina predvsem na praznovanje božičnih praznikov v domovini.
Drobce silno zanimive Trohove življenjske zgodbe in božičnih spominov je Alenka Veber vključila tudi v povezovalno besedilo med samim koncertom, ki ga je soustvarilo kar šestnajst nastopajočih.
Božični koncert je pričel cerkveni mešani pevski zbor župnije Babno Polje pod vodstvom Anite Kolmanič, ki se je predstavil s skladbo Franca Juvana Sveti večer.
Med nastopajočimi so bili v večini učence glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, ki so se predstavili z naslednjimi instrumenti: baritonom, diatonično harmoniko, kitaro, altovsko kljunasto flavto in ksilofonom.
Posebna gostja dobrodelnega koncerta je bila študentka zadnjega letnika citer na Koroškem deželnem konzervatoriju Damjana Praprotnik, ki se je predstavila s tremi točkami. Zaigrala je Bachovo Suito III BWV 1009 (Prelude, Allemande), Variacije stare bavarske pesmi za citre Alfreda von Beckeratha ter Venček božičnih.
Zavod Rihtarjeva domačija v letu 2013, ki ga je razglasilo za Trohovo leto, načrtuje več prireditev. Namenjene bodo odkrivanju notranjskega izseljenskega pisatelja, ki s svojim delom ni pomemben samo za Notranjsko-kraško regijo temveč ima širše razsežnosti: Trohova literarna dediščina nedvomno bogati dosedanje vedenje o zgodovini slovenskega izseljenstva konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja.
Prvi dogodek bo na velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2013, ko bo zavod pripravil velikonočni pohod iz Babnega Polja na Babno Polico. Pohod bodo začeli s sveto mašo za vse notranjske izseljence ter predstavitvijo prve knjige iz Trohove literarne zapuščine. V pred velikonočnem času namerava zavod izdati Trohove Velikonočne spomine.

Foto Arhiv Zavoda Rihtarjeva domačija