Tečaji slovenščine

datum: 13.03.2013

kategorija: Novice SIM


Pomlad in poletje 2013.

Spoštovani,

 

obveščamo vas o tečajih slovenščine spomladi in poleti:

 

        Okusimo slovenščino (28. marec–6. junij 2013): 30-urni popoldanski tečaj za začetnike (A1). Enkrat na teden po 3 šolske ure, ob četrtkih od 18.00 do 20.30 v prostorih Filozofske fakultete na Tobačni ulici 5. Primeren za zelo zaposlene!  

        Intenzivni tečaj slovenskega jezika (3.–7. junij 2013): 20-urni popoldanski tečaj je enotedenska priložnost za spoznavanje najosnovnejših sporazumevalnih vzorcev ali osvežitev že znanega. Od ponedeljka do petka od 17.00 do 20.30 na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 2.  

        32. Poletna šola slovenskega jezika (1.–26. julij 2013): 2- ali 4-tedenski dopoldanski tečaj, najrazličnejši popoldanski tečaji in pester spremljevalni program – v družbi več kot 130 udeležencev z vsega sveta! Od ponedeljka do petka na Filozofski fakulteti na Aškerčevi 2.  

Več informacij:

Univerza v Ljubljani

             Filozofska fakulteta

             Kongresni trg 12

             SI-1000 Ljubljana

 

             T: +386 1 241 86 48

             F: +386 1 241 86 44

             www.centerslo.net

 

  

Dear Sir/Madam

 

These are our Slovene language courses in the spring and summer:

 

        Let’s Taste Slovene (28 March–6 June 2013): a 30-hour afternoon course for beginners (A1). Once a week for 3 school hours, Thursdays from 6.00 to 8.30 pm at the Faculty of arts on 5 Tobačna. Suitable for very busy people!  

        Intensive Course of Slovene (3–7 June 2013): the 20-hour afternoon course is a one-week opportunity to learn basic communication patterns in Slovene or to refresh what you have already learnt. Monday to Friday from 5.00 to 8.30 pm at the Faculty of Arts, 2 Aškerčeva.  

        32nd Summer School of Slovene (1–26 July 2013): 2- or 4-week morning course, a wide variety of afternoon courses and a varied accompanying programme – all of this in the company of more than 130 participants from all around the world! Monday to Friday at the Faculty of Arts, 2 Aškerčeva.  

 

             Univerza v Ljubljani

             Filozofska fakulteta

             Kongresni trg 12

             SI-1000 Ljubljana

 

             T: +386 1 241 86 48

             F: +386 1 241 86 44

             www.centerslo.net