Dokler bomo peli, bomo obstali

datum: 03.04.2013

kategorija: Novice SIM


Rof Fink iz Buenos Airesa tokrat piše o zgodovinskem pregledu slovenske glazbe, ki ga je v dveh knjigah zbrala dr. Darja Koter , izdala pa Študentska založba.

DARJA KOTER Slovenska glasba

Zanimivo delo, za glasbenike, neglasbenike, za vsakogar …

Zgodovina je vedno zgodovina ljudi, narodov,nacij ...poleg splošne dobimo izrezke, redukcije z raznih zornih kotov. Vedno pa obstaja neka nit, ki poveže čas, dobo in dogodke, ali temo, na katero je ta vidik zgodovine osredotočen. Zato je tudi zgodovina glasbe  zanimiva za vsakogar,ker je, kot rečeno, zgodovina sama po sebi.

Študentska založba je v zbirki »Koda« izdala veliko delo dr. Darje Koter »SLOVENSKA GLASBA«. V dveh delih,  lepo, trdo vezani, je pametno razdeljenih skoraj 900 strani na dve obdobji: od pomladi narodov do nastanka Jugoslavije in od takrat do razpada le-te. V glavnem gre za akademsko glasbo, a ne prezre druge in vsebuje fotografije, faksimile partitur in primerov. Skozi te strani se razbere torej tudi pomembno delo slovenske zgodovine zadnjih 150 let, še posebno, ker sta glasba in še bolj petje tako močno povezani z obstojem našega jezika, običajev in navsezadnje s samo značilnostjo naše nacije (kot nekoč rečeno: »Dokler bomo peli, bomo obstali.«).

Zato je to delo priporočljivo, zanimivo in pestro za brati. Sploh je pa še na mestu pohvaliti Študentsko založbo za vse njeno delo, v različnih zbirkah, z avtorji, kot so (in naj mi oprostijo neomenjeni, a vse je težko imeti stalno v spominu,seznam pa je številen!) Kermauner, Šteger, Kumerdej,(naš) Simčič, Milek, Kralj, Šarotar, Kovačič, Kokelj, Kovič, Semolič, Jančar, Stefanija (O glasbeno novem,tudi»Koda«), Čar, Virk, Čander, Menart, Jovanović, Mazzini ... in drugi, ter prevodi, kot,  samo za primer, Deleuze,  Kundera, ali (tudi »naše«) Alejandre Laurencich»Pusti me na miru«... in seve da še in še.

Nekatere od teh pisateljev smo imeli priliko spoznati tu v Argentini.

Verjetno se bo ta zgodovina glasbe še nadaljevala in dopolnila, saj je od 1991 do sedaj že minilo preko dvajset let, in čez kakih deset bo morda dovolj dolga doba, da bi dodali še en zvezek in bi tako lahko imeli tri dele: od projekta zedinjene Slovenije do združenja v kraljevino, celo jugoslovansko obdobje in potem od osamosvojitve naprej.

 

Rok Fink

 

(SVOBODNA SLOVENIJA Leto LXXII (66) •Štev. 10-11•28-3-2013)