Pojdi z menoj...s pesmijo po Sloveniji

datum: 12.06.2013

kategorija: Novice SIM


in še dlje...

Kako v današnjem globaliziranem svetu predstaviti deželo, ki leži na stičišču in križišču različnih narodov in kultur, in ljudstvo, ki he vztrajalo in ohranilo svoj jezik in kulturo, kljub številnim tujim oblastnikom.?

Vpliv različnih narodov se kaže tudi v govorici prebivalcev, ki se največkrat razlikuje že v dveh sosednjih vaseh. Naglasi se prestavljajo z zloga na zlog, široki samoglasniki postajajo ozki ali se spreminjajo v polglasnike. Povsem verjetno je, da se Slovenca, katerih bivališče loči nekaj deset kilometrov, včasih bi rekli tri goré in trije doli, težko sporazumeta, čeprav oba govorita slovensko, a vsak svoje narečje. Predstavljamo vam knjigo Pojdi z menoj – S pesmijo po Sloveniji. Je nekakšna ilustrirana monografija, ki jo lahko gledamo, poslušamo in beremo.
Nagovarja mlajše in tudi starejše bralce. Mlajšim predstavlja pomen in bogastvo slovenske kulturne
dediščine, starejši ob njej obujajo spomine na nekdanje čase. Monografija je narodnozavedna in
medgeneracijska. Belokranjska mladenka in mladenič z naslovnice s pogledom vabita, naj se jima pridružimo na popotovanju ob glasbi, sliki in besedi po deželi, kjer rasteta nagelj in rožmarin, kjer je pesem lahko žalostna, vesela ali pa šegava. Knjigi je priložena zgoščenka z 18 pesmimi, ki jih
je izbral in zanje napisal priredbe glasbenik Blaž Pucihar. Pri izbiri besedila je ostal zvest govorici, ki jo slišimo v pokrajini, iz katere pesem prihaja. Izbral je pesmi iz Porabja, Prekmurja, Koroške, Roža, Rezije, Slovenske Istre, Bele krajine, nekatere pa so razširjene po vsej Sloveniji. Z izbiro izvajalcev se je skušal čim bolj približati izvirni ljudski pesmi, in to po obliki in tudi vsebini. Vabilu k sodelovanju so se odzvali Zbor sv. Nikolaja iz Litije, Godalni kvartet Accademia, Trobilni ansambel Slovenske filharmonije, Katice ter solisti Mia Žnidarič, Ana Marčun in Luka Černe. Za slikovno pripoved je poskrbel ilustrator Damijan Stepančič z dvostranskimi bogato sporočilnimi ilustracijami. Poleg vsebine pesmi je na duhovit in izviren način predstavil še ljudske ornamente na oblačilih ter pokrajinsko, arhitekturno, bivalno in
etnološko dediščino. O vsebini pesmi spregovori Dušica Kunaver. Najprej opiše popotovanje, nato vsako pesem predstavi v času in prostoru ter prikaže še življenjski utrip v nekdanji vasi. Bralca seznani s številnimi običaji in z nenapisanimi, a strogo spoštovanimi
pravili. Ker ima glasba moč, da nas nagovori, čeprav besedil pesmi ne razumemo, in da bi slovensko pesem ponesli še dlje, onstran meja naše dežele, smo pripravili tudi angleško izdajo – Here We Go Ro-
und Slovenia – A Journey of Song. S tem delom dodajamo slovenski biser k predstavitvi ljudskega
izročila v pisani družini evropskih narodov.
OKA
OTROŠKA KNJIGA
01 425 13 62,
www.oka.si
S pesmijo po Sloveniji
Blaž Pucihar | Damijan Stepančič | Dušica Kunaver
Po jezeru bliz,
triglava
(CD 14 – M. Vilhar – ponarodela)

Vabimo vas, da si ogledate in poslušate predstavitev pesmi v priredbi Blaža Puciharja in ilustracij Damijana Stepančiča:

 

http://www.youtube.com/watch?v=s-pLQ1WC7Wg&feature=youtu.be

 

Ker želimo slovensko kulturno dediščino predstaviti tudi izven naših meja, smo pripravili poleg slovenske še angleško izdajo.

 

CD 2 – STRAN 10
DEKLE JE PO VODO ŠLA
Slovenska ljudska
Pesem Dekle je po vodo šla opisuje del življe-nja starosvetne slovenske vasi. Vodo je le redkokatera domačija v vasi imela v domačem vodnjaku. Vsako jutro je bilo treba ponjo k vaški štirni ali na planino k studencu. To nalogo je pri hiši navadno opravljala domača hči. Pesem je dragocena tudi zaradi sporočila, kako zelo je bil naš človek nekdaj blizu naravi. Pogovarjal se je z rastlinami, drevesi, živalmi, reko in tudi s soncem. V pesmi Dekle je po vodo šla se dekle pogovarja z ribico. Ribica prosi dekle: Oj, pusti me živeti! Dekle je usmiljena in vrže ribico v vodo. Ribica veselo odplava, še prej pa dekle poškropi. Dekle je po vodo šla je ena tistih pesmi, ki zelo jasno izražajo obliko slovenske ljudske pesmi. V čem se ljudska pesem razlikuje od umetne?  Umetna pesem si želi imeti poslušalca, zato mu govori:

Poslušaj me! Ljudska pesem pa si želi pridobiti pevca, zato ga vabi: Zapoj z menoj! Če ne znaš besedila, nič zato. Isto kitico boš slišal enkrat, dvakrat, morda celo trikrat – pa jo boš znal! V pesmi Dekle je po vodo šla se vsaka kitica dvakrat ponavlja.
CD 1 – STRAN 8
ČEJ SO TISTE ST ZICE
Rožanska ljudska
Kje so tiste st zice je ena najlepših slovenskih ljudskih pesmi. Odlikuje jo brezčasnost in
ima moč, da razmakne čas in prostor. Polna je domotožja, ljubezni do doma in domovine ter
hrepenenja po stezici, ki pelje do hiške, kjer so mati doma ali, morda, kjer je ljuba doma.
Pesem izraža hrepenenje po mladosti, po minulih dneh, po lepotah, do katerih bi rad nare-
dil stezice, ki so včasih bile. Ta prelepa pesem, znana po vsej naši deželi,
je ena tistih, ki budijo nova besedila in nove misli. Mamica, ki želi s pesmijo uspavati otroka, za-
poje dodatno kitico: A ta jutranja zarja, prezgodnja je b'la,
mi je sinka zbudila iz najslajšega sna. Mladi Šiškar, ki si je želel k Šiškarici v vas, je
veselo zapel po napevu iste pesmi: Pa sem v Šiško v vas hodil,
sem gladil stezepa sem Šiškar'co vprašal,
ce kaj mara za me.
1. ČEJ SO TISTE ST ZICE
(rožanska ljudska/Blaž Pucihar)
Luka Černe – vokal
Godalni kvartet Accademia
2. DEKLE JE PO VODO ŠLA
(slovenska ljudska/Blaž Pucihar)
Mia Žnidarič – vokal
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Pucihar – klavir
3. MOJ OČka IMa kOnJIČka dva
(slovenska ljudska/Blaž Pucihar)
Moški zbor Sv. Nikolaja Litija
Žan Rojko – tenor
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Celarec – tolkala
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
4. MICIka f püngradI
(prekmurska, porabska ljudska/
Blaž Pucihar)
Zbor Sv. Nikolaja Litija
Krunoslav Križ – bariton
Nataša Mrzel – sopran
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
5. SpEIvaJ naMa, kaTICa
(prekmurska ljudska/Blaž Pucihar)
Ana Marčun – vokal
Godalni kvartet Accademia
Jošt Drašler – kontrabas
Dejan Ružak – hung drum
Blaž Celarec – tolkala
Blaž Pucihar – klavir
6. San SE šETaO
(prekmurska ljudska/Blaž Pucihar)
Luka Černe – vokal
Ana Marčun – vokal
Godalni kvartet Accademia
Jošt Drašler – kontrabas
7. ZrEIlO JE žITO
(prekmurska ljudska/Blaž Pucihar)
Mia Žnidarič – vokal
Miloš Mlejnik – violončelo
Blaž Pucihar – klavir
8. fSI SO vEnCI bEIlI
(prekmurska ljudska/Blaž Pucihar)
Mia Žnidarič – vokal
Blaž Pucihar – klavir
9. lEpa anka kOlO vOdI
(belokranjska ljudska/Blaž Pucihar)
Mia Žnidarič –vokal
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Celarec – tolkala
Blaž Pucihar – klavir
10. adlEšIČkO kOlO
(belokranjska ljudska/Blaž Pucihar)
Katice
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Pucihar – klavir
11. nOCOJ pa, Oh, nOCOJ
(glasba F. Venturini – ponarodela/
Blaž Pucihar)
Ana Marčun – vokal
Luka Černe – vokal
Trobilni ansambel Slovenske filharmonije
Miroslav Božič – ustna harmonika
dirigent: Blaž Pucihar
12. SO šE rOž'CE u harTElnu
žavOvalE
(rožanska ljudska/Blaž Pucihar)
Zbor Sv. Nikolaja Litija
Blaž Strmole k.g. – tenor
Aleksandra Križ – sopran
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
13. dOl' Za vašk M grIČEM
(slovenska vojaška ljudska/Blaž Pucihar)
Trobilni ansambel Slovenske filharmonije
Vokalna skupina Chorus 97' Miren,
zborovodkinja: Laura Winkler
1. solo: Matija Faganel
2. solo: Andrej Čevdek
3. solo: Marko Kete
dirigent: Blaž Pucihar
14. pO JEZEru blIZ' TrIglava
(M. Vilhar – ponarodela/Blaž Pucihar)
Aleksandra Lamut – vokal
Trobilni ansambel Slovenske filharmonije
dirigent: Blaž Pucihar
15. MarkO SkaČE
(prekmurska ljudska/Blaž Pucihar)
Zbor Sv. Nikolaja Litija
Blaž Celarec – tolkala
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
16. pOTrkan plES
(slovenska ljudska/Blaž Pucihar)
Zbor Sv. Nikolaja Litija
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Pucihar – klavir
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
17. daJTE, daJTE
(istrska ljudska/Blaž Pucihar)
Zbor Sv. Nikolaja Litija
Blaž Celarec – tolkala
Jošt Drašler – kontrabas
Blaž Pucihar – klavir
dirigentka: Helena Fojkar Zupančič
18. ČrnI pOTOk
(rezijanska ljudska/Katice in Blaž Pucihar)
Katice
Jošt Drašler – kontrabas
godalni kvartet accademia:
Mojca Fortin – 1. violina
Beti Bratina – 2. violina
Gea Pantner Volfand – viola
Zoran Bičanin – violončelo
Trobilni ansambel Slovenske filharmonije:
trobente: Tibor Kerekeš, Dejan Glamočak in
Roman Podlesnik
rogova: Justin Felicijan in Robert Prednik
pozavne: Božidar Lotrič, Wolf Hagen Hoyer in
Miha Šuler
tuba: Janez Žnidaršič
boben: Matevž Bajde
Posneto v Kozinovi dvorani
Slovenske filharmonije
24. in 25. marca 2012 (1, 5, 6, 11, 13, 14)
Posneto v Kristalni dvorani
Sokolskega doma Škofja Loka
16. in 17. junija 2012 (2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12,
15, 16, 17, 18)
Snemanje, editing in mastering: Blaž Celarec
Producent: Blaž Pucihar
Klavir: Steinway & Sons D-model (274 cm) je
pripravil in uglasil Zlatko Silič (Silič d.o.o.)
Zahvaljujemo se g. Damjanu Damjanoviču
za snemanje v Kozinovi dvorani Slovenske
filharmonije, in mag. Andreji Ravnihar Megušar
iz Občine Škofja Loka za snemanje v Kristalni
dvorani Sokolskega doma Škofja Loka. 45
IZvaJalCI - glasbeniki
Dušica kunaver/
Zahvaljujemo se g. Damjanu Damjanoviču
za snemanje v Kozinovi dvorani Slovenske
filharmonije, in mag. Andreji Ravnihar Megušar
iz Občine Škofja Loka za snemanje v Kristalni
dvorani Sokolskega doma Škofja Loka. 45
IZvaJalCI - glasbeniki
Dušica
kunaver/