Razpis za štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

datum: 02.09.2013

kategorija: Novice SIM


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 30. 8. 2013 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2013/2014.

 Rok prijave je do 20. 9. 2013 za nove kandidate in do 27. 9. 2013 za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2013/2014 (158. javni razpis)

več na anslednji povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/zamejci-13-14/

 Objava: 30. 8. 2013 (Ur.l. RS, št. 71/13)

 Rok prijave:

  • 20. 9. 2013 – za kandidate, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • 27. 9. 2013 – za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2013/2014.

 

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2013/2014 znaša 150,00 EUR mesečno. K štipendiji se lahko dodelijo različni dodatki.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 158. javni razpis).

OPOZORILO:

Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Dodatne informacije:
Maja Deisinger
maja.deisinger[@]sklad-kadri.si
tel. 01/ 434-58-96