Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

datum: 09.10.2013

kategorija: Novice SIM


Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 23. oktobra 2013 v hotelu Terme Čatež potekala 4. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz držav na tleh nekdanje skupne države, na katerega so vabljeni predvsem podjetniki posavske regije.

 Po zadnjih podatkih se bodo konference udeležili predstavniki slovenskih poslovnih klubov, častni konzuli RS ali ekonomski svetovalci na veleposlaništvih RS iz: Skopja, Beograda, Novega Sada, Sarajeva, Splita, Reke in Zagreba. Prisotni bodo tudi predstavniki slovenskih poslovnih organizacij oziroma klubov iz Trsta, Celovca, Monoštra, Reke in Münchna.

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.

Podobne konference so potekale junija lani v Grosupljem, oktobra lani na Ptuju, letos aprila pa v Idriji in Cerknem. Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in tokrat tudi iz širšega območja Zahodnega Balkana oziroma držav na tleh nekdanje Jugoslavije. Zelo dobrodošli so tudi napovedani slovenski udeleženci iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Italije in Hrvaške. Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

 

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli.  K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled nekaterih podjetij v regiji 24. oktobra.

 

Posvet bodo gostile občine Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica in Brežice – slednja le nekaj dni po konferenci praznuje tudi občinski praznik. Pri organizaciji konference pa bodo z Uradom sodelovali Regionalna razvojna agencija Posavje, GZS Območna zbornica Posavje, Krško ter Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Krško in Sevnica.

Posebna zahvala za sodelovanje gre seveda Ministrstvu za zunanje zadeve, ki preko svoje mreže gospodarske diplomacije pomaga pri obveščanju in naboru podjetij iz omenjenega območja, posveta pa se bosta udeležila tudi ekonomska svetovalca z veleposlaništev RS v Zagrebu in Sarajevu.

 

(Morebitne dodatne informacije: dr. Zvone Žigon, zvone.zigon@gov.si, tel. 01 230 8011.)