Slikarska kolonija 2014

datum: 18.02.2014

kategorija: Novice SIM


Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno – triindvajseto slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali v tujini.
Slikarska kolonija bo od 7. - 13. 6. 2014 potekala v Mostu na Soči, kjer bodo slikarji tudi nastanjeni. Soorganizator kolonije je Turistično društvo Most na Soči, ki kolonijo gosti v okviru 42. Noči na jezeru.

Kolonija bo potekala pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve svoji  deli organizatorjem. Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, slikarji pridejo na lastne stroške.
Naslovna tema slikarske kolonije 2014 bo Svetloba miru in upanja (besedilo teme sledi v nadaljevanju).
Vsi, ki bi se radi udeležili slikarske kolonije, ste lepo vabljeni, da pošljete svoje prijave najkasneje  do 1. 4. 2014 na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p. p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
sim@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite (ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu,  razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.)in obvezno priložite vsaj dve fotografiji svojih del. Prosimo tudi, da napišete, na kakšen način ste povezani s Slovenijo, saj je pogoj udeležbe tudi, da imate slovenske korenine.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključku razpisa. Številu udeležencev, ki jih bomo sprejeli na kolonijo  bo odvisno tudi  od števila preteklih udeležb na koloniji in

razpoložljivih sredstev.

 

Iskreno vabljeni k prijavi!

 Tema kolonije:

 SVETLOBA MIRU IN UPANJA

V letu 2014 bomo obeležili 100. obletnico začetka 1. svetovne vojne, ki je v kraje ob Soči zarezala še posebej hudo. Prinesla je opustošenje, smrt, lakoto, bolezen, trpljenje ... Številni ljudje so se morali med vojno in po njej iz teh krajev izseliti. Mnogi se niso nikoli več vrnili.

V antični Grčiji so poudarjali, da v času vojne muze umetnosti obmolknejo. V spomin in opomin na zgodovinsko tragedijo naj zato posoške muze zapojejo na ves glas. Naj umetniki in umetnice na likovni koloniji Posočje 2014 z barvami naslikajo svetlobo miru in upanja.

Brez svetlobe ni likovne umetnosti. Svetloba je najbolj pomemben likovni element. Svetloba pomeni tudi razsvetljenje, doumetje, veselje, upanje, rast, dobroto, resnico, pravičnost, boga ...

Na Mostu na Soči – v zeleni pokrajini, ob pomirjajočem šumenju Soče in Idrijce in v varnem zavetju masivnih gora – se duša umiri in odpočije. Meditativni in pozitivni duh okolja bomo v enotedenski ustvarjalni akciji skušali prenesti na platna in papir. Zato naj vsak udeleženec na likovno kolonijo poleg barv in ustvarjalnih pripomočkov prinese tudi lepe misli, prijetne spomine, pozitivne občutke in dobro voljo. Na likovni koloniji bomo te misli in občutenja izrazili v likovnem jeziku. Vsak v svojem slogu, vsak s svojimi slikarskimi sredstvi. Dobrodošle so vse tehnike, ki dopuščajo izvedbo dela v času trajanja likovne kolonije.

Ob zaključku kolonije bomo nastala dela predstavili na razstavi.

 

The Call for the Application to the Art Colony 2014
Art colony for the Slovenians abroad and all over the world - 2014

The Association Slovenian emigrant office is organizing a traditional art colony for all academic or amateurish painters who are Slovenians by birth but they live abroad or in a foreign country.
Art colony is going to take place in Most na Soči (The Bridge on Soča River). All painterswill be accommodated in Most na Soči.
Painters will be creating under the professional guidance of a mentor. The colony starts on st of June and until 14st of June, 2014. After the finished colony there will be organized an exhibition of paintings in the visiting place. Every participant of the colony leaves two of their created works to the organizer into their permanent property. The organizer covers the expenses of food, accommodation and working material. The candidates come to the place, where the art colony will be held, on their own expenses.
All who are interested in participation in the art colony are politely invited to send your applications until 1. 4. 2014 on the address:
Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
The applications are also admitted on the e-mail address:
sim@zdruzenje-sim.si
 

Introduce yourself in the application - name, surname, date of birth, phone number, e-mail address and in which technician you would like to create. Obligatorily add at least two photographs of your works. Also your relation to Slovenia (roots).

Sincerely invited!