Predstavitev knjige

datum: 25.02.2014

kategorija: Novice SIM


Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju z avtorico dr. Marušo Verbič Koprivšek vabi na predstavitev knjige Razvoj etnične naselbine primeru Slovencev v Denverju, ki bo v petek, 7. marca 2014 ob 12.00 uri
v Mali kulturni dvorani Študentskega doma Ljubljana, Cesta 27. aprila 31.

 

O knjigi, ki je izšla januarja 2014 v knjižni zbirki Ethnicity

pri Inštitutu za narodnostna vprašanja, bosta spregovorila avtorica ter mednarodno uveljavljeni znanstvenik za področje zgodovine priseljevanja v ZDA, red. prof. dr. Matjaž Klemenčič.

Vljudno vabljeni!

 

Monografija predstavlja obsežno in poglobljeno analizo slovenske zgodovinske navzočnosti v Denverju v Koloradu (ZDA), ki se je oblikovala v obdobju velikega vala selitev s slovenskega etničnega ozemlja v ZDA. Študija je metodološko natančna, temelječa predvsem na analizi arhivskega gradiva, ki je le deloma dostopno strokovni javnosti, deloma pa v obliki društvenih ali celo zasebnih zbirk. Temeljita analiza časovno-prostorskega konteksta Denverja kot »vrat« ameriškega Zahoda ne vodi bralca le preko selitvene dinamike nastajajoče družbe ameriških Slovencev, temveč stopa tudi v ameriško multikulturno družbo, ki pa se je prek »melting pota« hitro integrirala. Avtorica se je v delu bolj posvetila notranjeslovenski identitetni preobrazbi in lokalnemu integracijskemu procesu. Časovna vrsta omogoča pregled medgenera-cijskih identitetnih prenosov in nazorno prikazuje »amerikanizacijo« slovenskega imigracijskega etosa v ZDA.