64. let Slovenske izseljenske matice

datum: 14.01.2015

kategorija: Novice SIM


Na današnji dan Slovenska izseljenska matica praznuje 64. obletnico delovanja!
Pobudo za ustanovitev društva, ki bi spremljalo in pomagalo slovenskim društvom in posameznikom, ki živijo in delajo izven meja domovine, so leta 1951 sprožili ameriški Slovenci.
Prvi predsednik SIM je bil pisatelj Tone Seliškar.

Osnovni namen in cilji Združenja Slovenska izseljenska matica so razvijanje dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti njihovih potomcev, na področju kulturne ustvarjalnosti, ter drugih zanje koristnih dejavnosti ter ustvarjanjem, varovanjem in razširjanjem vedenja o domovinskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih vrednotah.

Takoj po ustanovitvi  smo izseljence obveščali o povojni obnovi in izgradnji, spodbujali kulturno delo med njimi, pospeševali stike med izseljenci in staro domovino ter skrbeli za zbiranje dokumentarnega in arhivskega gradiva o delovanju preko 1550 izseljenskih društev in organizacij po svetu.

Novembra 1953 smo izdali Slovenski izseljenski koledar (za leto 1954) zbornik o kulturi in literarnem ustvarjanju za Slovence po svetu.
V letu 1954 je SIM začela izdajati tudi mesečno revijo Rodna gruda, dolga leta edino specializirano revijo, namenjeno Slovencem živečim po svetu. Revija s povzetki v angleškem in španskem jeziku je izhajala 50 let in je bila tradicionalno priljubljana v vseh slovenskih sredinah po svetu. Maja leta 2004 smo zaceli izdajati revijo Slovenija.svet.

Informativna dejavnost je bila poleg sprejemanja izseljenskih skupin na obisku v domovini temeljna dejavnost SIM. Vzpostavili smo stike z izseljenskimi organizacijami v ZDA, Kanadi, Franciji, Belgiji, Nizozemski, v šestdesetih letih pa tudi z novimi ekonomskimi izseljenci v Nemčiji, Švici, Avstraliji in drugod.

Na pobudo SIM je bil leta 1959 ustanovljen Slovenski oktet, ki je leta 1964 prvič gostoval med izseljenci v ZDA, pozneje pa na vseh celinah.
Leta 1962 je SIM izdala priročne učbenike v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem in španskem jeziku. Pomagala je tudi pri izdaji nekaterih spominskih del slovenskih izseljencev. Bila je pobudnica za ustanovitev Poletne šole slovenskega jezika, ki je bila prvič organizirana leta 1982 v Kranju, namenjena potomcem slovenskih izseljencev z vsega sveta.

Leta 1987 je pri SIM začela štirikrat na leto izhajati Revija Slovenija v angleškem jeziku, namenjena potomcem slovenskih izseljencev in je istočasno tudi splošna promocijska revija Republike Slovenije.

Po osamosvojitvi je spodbujala stike s slovenskimi društvi na Hrvaškem in soustanavljala društva Slovencev v Bosni in Hercegovini, Hrvaški, ZRJ in v Makedoniji.
Od leta 1956 organizira vsakoletna izseljenska srečanja (piknike) imenovana »Srečanje v moji deželi« in v njihovem okviru kulturne prireditve, namenjene javnosti v Sloveniji in izseljencem (med drugim likovno kolonijo izseljencev slikarjev z razstavo). 
 

SIM je z izdajanjem publikacij  Rodna gruda (Slovenija.svet), Slovenski izseljenski koledar in Slovenija  prenehala v letih 2005. Osnovni problem je bil financiranje, ki ga je za SIM publikacije Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu prekinil in objavil  medijski razpis za izdajanje osrednje revije za Slovence v zamejstvu in po svetu.  Od takrat naprej se natečaj za izdajanje revije razpisuje na dve do štiri leta.

SIM je še pet let po izdajanju revije prejemala prošnje, želje in čeke za plačilo naročnine, iz vsega sveta po reviji Rodna gruda in Slovenija Qurtetly.  

SIM je mnenja, da založnik, ki ne pozna področja slovenskega izseljenstva, ne more izdajati revijo za Slovence po svetu. Zgodovina slovenskega izseljenstva je bogata in raznolika, nepoznavanje pa se kaže s površnostjo publikacij, ki je dokaz nerazumevanjem  življenja in pogleda slovenskega izseljenca na domovino. Prav tako menimo, da mora revijo izdajati en založnik za daljše obdobje, saj menjava imena revije in uredništva na dve do štiri leti bega bralce in morebitne naročnike.  Vse to se je v  preteklih desetih letih različnih izdajateljev (2) izkazalo za še kako resnično.

SIM je leta 2013 pričela izdajati spletno revijo Rodna gruda - www.rodnagruda.si  Ob zaključku leta pa tiskano revijo, ki je zbirka člankov iz spletne izdaje. Obisk spletne stranije odličen. Tiskano revijo pa pošljemo na slovenska društva in ustanove, ter posameznike po svetu. Odziv na revijo je spodbuden. Tako spletna stran, kot tiskana revija prejema pohvale.

Čakamo dan, ko bodo izkušnje, znanje  in kakovost,  pridobile na  vrednosti pred ideologijo in principi. Takrat bomo uspešni na medijskem razpisu za izdajanje revije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Do takrat se bomo še naprej trudili, saj v prvi vrsti delamo  za Slovence po svetu, za ljudi, ki si zaslužijo pozornost in spoštovanje. Odšli so v svet iz različnih razlogov, največkrat s trebuhom za kruhom.  Ne glede na  današnjo gospodarsko in socialno stanje države, ki marsikoga jezi ali spravlja v obup, imamo Slovenci doma in po svetu radi Slovenijo. Naš je Triglav, naš je Bled in Plečnik, pa vsi športniki, za katere tako radi navijamo na tekmovanjih. Ponosni smo  lahko na slovenski jezik in bogato kulturo. In še je razlogov, za kaj imamo lahko radi to našo državo.  Naj nas to združuje.