Slovenska društva v jugoslovanskem prostoru Nekoč : Danes : Jutri FOTO-DOKUMENTACIJSKA RAZSTAVA

datum: 14.12.2015

kategorija: Novice SIM


 V sredo, 9. decembra 2015 smo v prostorih Združenja SIM odprli razstavo o slovenskih društvih v jugoslovanskem prostoru, ki so jo naredili v Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU.

Na začetku je na citre zaigral znan slovenski citrar Peter Napret, profesor, predsednik Slovenskega citrarskega združenja in član Slovenskega citrarskega kvarteta.

razstava SIM december

 

Uvodoma nas je pozdravila predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije dr. Marina Lukšič Hacin.

razstava SIM december

O samem nastanku razstave je pregovoril sodelavec na Inštitutu dr. Aleksej Kalc, razstavo pa nam je predstavila in jo tudi odprla avtorica, dr. Nataša Rogelja.

razstava SIM december 

 

Slovenska društva v jugoslovanskem prostoru

Nekoč : Danes : Jutri

FOTO-DOKUMENTACIJSKA RAZSTAVA
 

Foto-dokumentacijska razstava Nekoč: Danes: Jutri je nastala na podlagi projekta »Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov«, ki ga je izvajal Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, in prikazuje delovanje slovenskih društev v jugoslovanskem prostoru. Razstava, ki je bila na ogled junija 2014 v Novem mestu, sledi raziskovalnim izsledkom projekta, društvenim foto-dokumentacijskim materialom in publikacijam kot tudi individualnim spominom in pričevanjem članov društev. Tridelna struktura razstave omogoča vpogled v ključne poudarke dialoga - nekoč: danes: jutri, ki so se izluščili ob pregledu obravnavanega gradiva. Poudarki se medsebojno prepletajo, se dopolnjuje ter tvorijo celoto. Prvi del razstave podaja vpogled v začetke društvenega delovanja, prikazuje pa tudi nekatere drobce iz zgodovine preseljevanj slovensko govorečega prebivalstva v jugoslovanskem prostoru. Drugi, najobsežnejši del razstave predstavlja različne dejavnosti slovenskih društev, sledeč delitvi po državah naslednicah SFR Jugoslavije. Na področju držav naslednic SFR Jugoslavije trenutno deluje 44 slovenskih društev, ki se povezujejo v zveze društev. Glede na vire, število društev in kontinuiteto delovanja je nekaj več prostora namenjenega slovenskim društvom v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Dejavnosti slovenskih društev so raznovrstne, največkrat vključujejo pevske skupine, gledališke skupine, učenje slovenskega jezika, folklorno-plesne skupine, fotografske skupine, publiciranje (dobra tretjina društev izdaja društvena glasila, v katerih večinoma lahko objavljajo tudi člani tistih društev, ki nimajo svojega glasila), likovne skupine in mladinske sekcije. 


Delovanje mladinskih sekcij, ki je prikazano v tretjem delu razstave, predstavlja slovenskim društvom izziv kot tudi most med preteklim in prihodnjim. Prav zato je delovanje mladinskih sekcij raznovrstno, saj sledi različnim dinamikam in pobudam, željam in sami sestavi društev. Primeri dobrih praks  široko odpirajo vrata vsem zainteresiranim, tudi tistim, ki se etnično ne opredeljujejo za Slovence, razširjajo kulturni program v smeri vrhunskih znanstvenih in kulturnih predavanj in dogodkov, sledijo željam in vzgibom vseh generacij in tako ustvarjajo kvalitetne prostore druženja, osnovane na želji po vsestranski promociji slovenske kulture, ki vključuje mnogoplastne obraze jugoslovanskega slovenstva.


Avtorica razstave: Nataša Rogelja (ISIM, ZRC SAZU)

 razstava SIM december