Pregled dela Slovenske izseljenske matice v letu 2018

datum: 31.01.2019

kategorija: Novice SIM


JANUAR

Januarja 2018 smo napisali še preostala poročila o izvedenih projektih v letu 2017.

Napisali in poslali smo letno poročilo o rednem delovanju na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu skupaj s finančnim poročilom, na Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer imamo dodeljen status delovanja društva v javnem interesu smo poslali samo vsebinsko poročilo o delovanju v letu 2017 in načrt dela za leto 2018.

Na matici sta nas obiskala profesorja slovenščine na lektoratu v Bukarešti prof. Katarina Dovč in Moskvi prof. Boštjan Božič. Z njima smo opravili tudi razgovor in intervju bo objavljen v E- Rodni grudi.

Glavna tajnica Združenja SIM je imela sestanek z ga. Matejo Jurič z Ambasade ZDA v Sloveniji glede projekta Iz mnogih dežel, ki ga je finančno podprla tudi ambasada. Dogovorili smo  podrobnosti glede obiska prof. Johna Enyearta v Sloveniji.

Januarja nas je začela redno obiskovati Nadia Molek, ki za potrebe pisanja doktorata uporablja našo knjižnico, predvsem publikacija Združenja SIM, t.j. Slovenski izseljenski koledar in Rodne grude.

10. januarja smo si ogledali prostore na Linhartovi 13, kamor naj bi preselili Združenje SIM konec letošnjega leta.

18. januarja je predsednik združenja SIM prisostvoval sestanku odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbora za kulturo ter Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v državnem zboru kjer so obravnavali problematiko preselitve društev, ki delujemo na Cankarjevi 1 v Ljubljani.

Potekali so zaključni dogovori o izvedbi gostovanja okteta Vitis pri rojakih v Zadru. Dogovorili smo se, da projekt izvedemo ne glede na to, da nimamo še odgovora glede financiranja.

FEBRUAR

Februarja smo se sestali z dr. Janjo Žitnik Serafin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije in se dogovorili podrobnosti o konferenci, ki jo pripravljamo za marec ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča.

Predsednik Združenja SIM je bil  na sestanku pri ministru g. Koprivnikarju na Ministrstvu za javno upravo glede prostorov za delovanje Združenja.

Prostore na Linhartovi 13 smo si še enkrat ogledali 20.2. skupaj z g. Korošcem z MJU.

7.2. je glavna tajnica Združenja SIM pozdravila prisotne na skupni prireditvi koordinacije slovenskih društev v Istri ob Kulturnem prazniku v Umagu.

16.2. smo imeli srečanje z g. Josephom Valenčičem in se dogovarjali o možnosti sodelovanja pri skupnih projektih.

Na povabilo Slovenskega kulturnega društva Lipa iz Zadra je 16. februarja 2018 v Mestni knjižnici v Zadru nastopil Oktet Vitis iz Metlike pod vodstvom dirigentke  Mateje Jakša Jurkovič. Pevci so nastopili s celovečernim programom, ki zajema slovenske ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih avtorjev. S svojim nastopom na ustni harmoniki je prireditev popestril  tudi umetnik iz Metlike Oto Nemanič. 

Združenje SIM in SKD Lipa iz Zadra tako nadaljujeta vsakoletno kvalitetno kulturno sodelovanje na obojestransko zadovoljstvo.

Poleg članov Lipe so prišli na skupščino in prireditev, ki se je ta dan odvijala v Multimedijalni dvorani Mestne knjižnice Zadar, številni gosti, med njimi Dr. Barbara Riman iz Inštituta za narodnostna vprašanja  iz Ljubljane, ki je spregovorila o pomenu Prešernovega dneva in povedala, da so Slovenci edini na svetu, ki svoj kulturni dan obeležujejo kot nacionalni praznik.

Predsednik Združenja je bil na obisku pri Slovenskem društvu nagelj v Varaždinu. Ob obisku, 24.2. smo izvedli projekt – gostovanje društva za ohranjanje dediščine Aleksandrink iz Prvačine.

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, Društvo žena Prvačina in Prvačka pleh muzika so združili moči za skupni nastop, ki je navdušil številne obiskovalce. Tematika izseljevanja, dela v tujini, je prebivalcem Varaždina dobro poznana in blizu. Gledališka uprizoritev aleksandrink prizadevnih članic Društva žena iz Prvačine, ki ohranja izvorno govorico aleksandrink in nastopa v izvirnih oblekah, je pritegnila zanimanje obiskovalcev. Prvačka pleh muzika, ki ima za sabo več kot stoletno tradicijo, je v pomlajeni zasedbi in s kakovostjo navdušila. Povezava glasbe in igrane predstave aleksandrink se je ujela v sozvočju in dobro dopolnjevala. Kljub zahtevni tematiki izseljevanja je Vesna Humar s prepletom Prešernovih poezij hudomušno zaokrožila praznovanje kulturnega praznika, s tonom sedanjosti pa sta prireditev prisrčno uokvirila devetošolec Jurij in petošolka Meta.

Tovrstna srečanja in povezave tkejo številne prijateljske  vezi, so most med matično domovino in izseljenci, omogočajo spoznavanje življenja na eni in drugi strani in odpirajo poti za nadaljnje sodelovanje ter plemenitenje kulture in jezika.

Imeli smo več sestankov glede izvedbe projekta ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča z ostalimi, ki sodelujejo pri projektu – JSKD, ZKD Grosuplje, Literarna skupina LU IS, NUK.

MAREC

7. marca smo imeli redno sejo izvršnega odbora, kjer smo obravnavali zaključni račun in aktualno preselitev sedeža našega Združenja na drugo lokacijo.

 

V marcu so potekale intenzivne priprave na letošnji rojekt ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča. Usklajevanje z vsemi deležniki celotnega projekta, dogovarjanja so potekala na treh skupnih sestankih.

Sestanek z dr. Marino Lukšič Hacin, ki ja vodila del simpozija v atriju ZRC.

Dogovor z Matejo Jurič z Veleposlaništva Združenih držav Amerike glede obiskal prof. Enyearta pri veleposlaniku g. Brentu Hartleyu.

Priprava, tisk in pošiljanje vabil na konferenco in odprtje razstave.

12. marca je iz ZDA pripotoval gost konference prof. John Enyeart. Najprej smo ga peljali v Grosuplje, kjer je rojen Louis Adamič, 19. marca je imel predavanje za študente FF oddelka za zgodovino, 20. marca sprejem pri veleposleniku ZDA v Sloveniji g. Brentu Hartleyu, 21. marca smo imlei skupno tiskovno konferenco v NUK, 22. marca pa simpozij – konferenco o delu Louisa Adamiča in isti dan zvečer svečano odprtje razstave z naslovom Iz mnogih dežel.

19. marca smo v Atriju ZRC postavili razstavo otroške risbe z naslovom Iz mnogih dežel – ilustracija dveh zgodb Louis Adamiča, ki je bila na ogled do 12. aprila 2018, nato smo jo preselili v preddverje velike čitalnice v NUk in kasneje na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

26. marca se je glavna tajnica Združenja sestala z g. Alešem Valičem iz Valič teatra glede možnosti sodelovanja in organiziranja skupnih projektov v prihodnje.

APRIL

Aprila smo napisali in oddali zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča na Ambasado ZDA v Sloveniji, ki je projekt finančno podprla.

V NUK smo postavili razstavo otroške risbe z naslovom Iz mnogih dežel, dela prispela na natečaj objavljen v letu 2017, ki bo v preddverju velike čitalnice na ogled do 7. maja 2018. To je že 3. postavitev te razstave ( prva je bila v Mestni knjižnici Grosuplje, druga v Atriju ZRC ).

Objavili smo natečaj za likovno kolonijo v organizaciji matice z naslovom Reka življenja, ki bo potekala med 3. in 8. junijem 2018 v Mostu na Soči  in do začetka maja zbirali prijave.

Objavili smo natečaj za prijavo na poletno šolo – Slovenščina malo drugače, ki bo odprt do sredine maja. Poletna šola bo potekala v Murski Soboti med 15. in 21. julijem 2018. Prijavijo se lahko mldostniki, ki so slovenskega rodu, živijo v tuijini in so stari med 10 in 15 let.

Glavna tajnica matice je imela sestanek z učiteljicama slovenščine na poletni šoli, z Leo Lehner in Katarino Rebič, na katerem smo se dogovorile o poteku letošnje poletne šole slovenščine in naredile tudi načrt dela.

13. aprila je sodelavka matice Ženja Simonič prisostvovala prireditvi ob 20. obletnici Društva Slovencev Triglav iz Banja Luke. Ob tej priložnosti je predsednici društva Mariji Grbič podelila tudi priznanje matice za dolgoletno uspešno delo in vodenje društva.

13. aprila je član izvršnega odbora Janez Rogelj pozdravil v imenu matice pevce pevskega zbora Triglav iz Splita na prireditvi v Senožečah.

18. aprila sta glavna tajnica matice Jasmina Ilič in članica izvršnega odbora Silva Črnugelj prisostvovali podelitvi nagrad za diplomska, magistrska in dokorska dela v Vili Podrožnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. .

25. aprila je glavna tajnica matice prisostvovala seminarju o novem zakonu o nevladnih organizacijah v okviru CNVOS.

V tem mesecu so potekale priprave za gostovanje in izvedbo projekta predstavitve biografije Avsenik – Življenje za glasbo. Pred koncem meseca smo morali gostovaje na Reki in v Zagrebu prestaviti na jesen zaradi bolezni avtorja knjige, Aleksija Jercoga iz Trsta.

MAJ

V začetku maja je bila glavna tajnica prisotna na koncertu zborov v Rogaški Slatini, kjer je    

nastopal MePZ Encijan iz Pulja. Tega večera se je udeležila na povabilo organizatorjev iz  

Rogaške Slatine in vse prisotne v imenu izseljenske matice tudi pozdravila.

Maja meseca smo zaključili z razpisom za likovno kolonijo. Izbrali smo slikarke in slikarje, ki se bodo kolonije letos udeležili. Sprejeli smo 8 umetnikov.

Naročili smo likovni material, ki ga potrebujejo za delo. Mentorica kolonije je bila na Mostu na Soči zaradi dogovora o samem poteku kolonije z organizatorjem, turističnim društvom  Mostu na Soči.

10.maja smo imeli redni sestanek izvršnega odbora na katerem smo razpravljali o izvedbi projektov, o rednem delovanju in udeležbi dogodkov na katere smo povabljeni.

22.maja smo postavili del razstave otroške risbe z naslovom Iz mnogih dežel v prostorih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Glavna tajnica je bila v Murski Soboti v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 23. maja na sestanku glede letošnje poletne šole za otroke. Dogovorili smo se o sami organizaciji in poteku skupnih dejavnosti v tednu med 15. in 21. julijem. Trenutno je prijavljeni 19 učencev.

Do konca meseca smo zbirali prijave za poletno šolo, potrdili vsem, ki bo sprejeti. Sledijo še natančna navodila o samem prihodu in poteku šole.

Načrtovan koncert Big banda Grosuplje, ki bi moral biti v kavarni NUK, v zunanjem delu, 25. maja, smo prestavili zaradi slabega vremena. Koncert bo v istem prostoru 15. junija ob 20. uri.

V tem mesecu so potekali tudi zadnji dogovori o izpeljavi projetka skupaj s Slovenskim društvom Lipa iz Zadra. V sodelovanju z njimi smo pripravili gostovanje FD Bled ob Mednarodnem dnevu kulturne različnosti v Zadru, ki bo v začetku junija.

Z Mestno Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu smo se dogovorili za predstavitev pesniške zbirke ga. Cilke Žagarjeve iz Avstralije pri njih, ki bo po dogovoru 28. avgusta. Ga Cilka letos prihaja za dva meseca v Slovenijo in zato bomo imeli takrat prestavitev zbirke.

JUNIJ

Zaključili smo prijave za poletno šolo Slovenščina malo drugače. Obvestili sprejete otroke, poslali navodila o poteku šole.

Naročili smo likovni material za poletno šolo. Naredili podroben urnik o pouku na poletni šoli in prostih dejavnostih, ki jih bodo izvajali učitelji CŠOD.

Poletna šola bo potekala med 15. in 21. 7. 2018 v Murski Soboti.

Člani Folklornega društva „Bled“ z Bleda so navdušili z nastopom ob Mednarodnem dnevu kulturne različnosti 9. junija na Trgu pet bunara v Zadru. „ Zelo smo zadovoljni z nastopom na tako odmevni prireditvi“, je povedal Anton  Repe, voditelj Folkornega društva Bled, še posebej pa smo hvaležni za priložnost in vabilo naših gostiteljev Slovenskega kulturnega društva Lipa Zadar, kateri so v sodelovanju z Slovensko izseljensko matico iz Ljubljane organizirali naš prihod in predstavljanje  na prireditvi v Zadru.

Povedal je, da so s programom, ki ga sestavljajo predvsem gorenjske pesmi in plesi,  v katerem sodelujeta tudi Duo nota, Jelka Potočnik in Marjan Rekar, nastopali po Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji, Italiji in v svojem petletnem delovanju postali nepogrešljiv člen kulturnih dogajanj na Gorenjskem.

Stalnica našega programa je tudi vsakoletna likovna kolonija, ki se je v letu 2018 ponovno odvijala na Mostu na Soči. V lanskem letu smo tu ustvarjali na temo Most ustvarjalnosti, letos pa smo se posvetili motivu reke. Reki Soča in Idrijca ter jezero podobo Mosta na Soči oblikujejo barvno in kompozicijsko pa tudi pomensko. V skladu s spreminjanjem narave, letnimi časi in vremenom se spreminjata videz in razpoloženje vodà. Reki in njuni bregovi vseskozi iščejo občutljivo ravnotežje med dramatiko in harmonijo. Reka povezuje izvir z oceanom; to simboliko lahko interpretiramo tudi v kontekstu izseljenstva. Izvir, ki predstavlja domovino, in neskončni ocean, ki predstavlja širni svet, kakor popkovina neločljivo povezuje reka. To je močna vez, ki je ni mogoče pretrgati. ( Monika Ivančič Fajfar )

Na likovni koloniji, ki jo je že enajsto leto zapored koordinirala voditeljica Monika Ivančič Fajfar, je sodelovalo sedem slikarjev iz tujine: Pia Bajlo, Ivan Kosmos in Stanka Novković s Hrvaške, Jelena Šehović iz Bosne in Hercegovine, Radmila Jeremić – Ćurčin iz Srbije, Eli Miklavčič iz Nemčije ter Miranda Rumina iz Anglije. Slikarjem izseljencem so se pri ustvarjanju pridružili  tudi vabljeni domači slikarji: Dare Trobec, predsednik Kulturnega društva slikarjev amaterjev, Dea Volarič in Bogdan Soban.

Od ponedeljka do srede zvečer so intenzivno slikali, proste trenutke pa so izkoristili za druženje, sprehode ob jezeru, vožnjo z ladjo Barka in celo s kanujem. Obiskali so jih novinarji iz nacionalnih in lokalnih radijskih postaj, udeležence pa je prišla pozdravit tudi glavna tajnica SIM Jasmina Ilić.

V začasnem ateljeju so nastala likovno in vsebinsko zelo raznolika dela – realistična, abstraktna, slikovita, simbolična ... Vsak udeleženec je za zaključno razstavo v Vodni hiši dokončal po dve sliki. Odprtje razstave v četrtek, 7. junija ob 14. uri, je sovpadalo s prireditvijo šola zdravja, zato si je razstavo ogledala množica ljudi, ki je na Most na Soči prišla iz cele Slovenije. Nekateri, ki imajo sorodnike v tujini, so se z našimi izseljenci zapletli v pogovor ter odkrivali skupna poznanstva. Tako smo likovno kolonijo zaključili v prijetnem vzdušju in druženju ob dobri pijači, hrani in glasbi. Veselimo se prihodnjih umetniških srečanj – priložnost bo že 9. novembra, saj bodo slike, ki so nastale na koloniji, predstavljene v galeriji Kinogledališča Tolmin.

Sodelovali smo na prireditvi Dobrodošli doma v Brežicah 16. junija 2018 z razstavo Iz mnogih dežel, ki smo jo naredili skupaj z NUK. Razstava je bila v brežiškem gradu na ogled do 10. julija, nato se je preselila v Knjižnico Bežigrad v Ljubljani. Na prireditvi so bili prisotni predsednik Združenja SIM g. Sergij Pelhan, članica IO Združenja SIM ga. Silva Črnugelj in glavna tajnica Jasmina Ilič Draković.

Predsednik Združenja SIM se je udeležil državne proslave ob dnevu državnosti v Ljubljani, ki je bila na predvečer praznika, 24. junija 2018.

JULIJ

Na matici nas je obiskala Ejti Štih, umetnica, ki živi in ustvarja v Boliviji. V sodelovanju s SIM je umetnica sodelovala na likovni koloniji Izlake – Trbovlje in 17. julija je bila odprta tudi njena samostojna razstava v mladinskem kulturnem centru v Trbovljah.

Na matici nas je obiskal Oskar Molek iz Argentine.

Posredovali smo na Veleposlaništvo Slovenije v Argentini za sprejem plesalcev FS France Marolt, ki bodo letos gostovali pri rojakih v Buenso Airesu.

V letošnjem letu smo v sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šolstvo ter Zavodom RS za šolstvo skupaj organizirali 3. poletno šolo za otroke in mladostnike – Slovenščina malo drugače.

Letošnja poletna šola je potekala med 15. in 21. julijem 2018 v CŠOD Murska Sobota. 

Sodelovanje z vsemi, ki sodelujejo pri organizaciji je dobro usklajeno. Z MIZŠ in Zavodom za šolstvo se usklajujemo glede izbire učiteljic in tudi programa, ki ga želimo izvajati.

Otroci so prišli iz Nemčije, Amerike, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. 

Na poletni šoli že drugo leto zapored poučujejo iste učiteljice, slovenščino Katarina Rebič in Lea Lehner,  likovno umetnost Natalija Veselič-Martinjak. Enako bo po dogovoru ostalo tudi v naprej.

Zadnji dan smo pripravili krajši kulturni program, kjer so učenci pokazali del tega kar so se naučili pri pouku slovenščine. Pripravili smo tudi razstavo likovnih del, ki so nastajala ves teden. Likovno je bil ta teden posvečen kiparstvu, obdelovanju gline, žice ter reliefnim podobam. Svoje izdelke so učenci ob koncu pouka odnesli domov, ravno tako tudi mapo z vsemi učnimi listi, ki so jih reševali pri pouku slovenščine. V članku v reviji boste lahko prebrali razmišljanja nekaterih udeležencev šole.

AVGUST

Konec avgusta pa smo pripravili predstavitev knjige Cilke Žagar, naše rojakinje, ki že desetletja živi v Avstraliji, v knjižnici Mirana jarca v Novem mestu. Predstavitev je bila prijetna, veselo obarvana z veliko obiskovalci. Več o tem si lahko preberete v članku z naslovom Opali zažarijo in zbledijo, ki smo ga objavili v Rodni grudi, ki jo tudi prilagamo poročilu.

SEPTEMBER

6. septembra smo odprli razstavo Iz mnogih dežel v knjižnici Grosuplje. V imenu Združenja SIM je prisotne pozdravila glavna tajnica. Razstava je postavljena v sklopu celoletnega projekta z istim naslovom. Načrtujemo še postavitev v knjužnici v Novi Gorici februarja 2019.

Prisotne je v imenu knjižnice pozdravila ravnateljica, ga. Roža Kek, v imenu občine Grosuplje pa župan, dr. Peter Verlič. Razstavo je predstavil dr. Mihael Glavan, po sami razstavi pa je obiskovalce popeljal avtor, g. Aljoša Pelhan.

V začetku septembra se že tradicionalno spomnimo bazoviških žrtev s prireditvijo in polaganjem vencev. Letos je organizacija TIGR organizirala prireditev v petek, 7. septembra.  V imenu SIM je prisotne pozdravil in položil venec na spominsko ploščo član izvršnega odbora g. Janez Rogelj. Sledil je krajši kulturni program.

10. septembra je glavna tajnica Združenja SIM prisostvovala okrogli mizi na temo Diaspora ob odprtju blejskega foruma.

Na povabilo Združenja Slovencev v Tuzli je ob 25. obletnici njihovega delovanja na svečani akademiji 22. septembra vse prisotne pozdravila glavna tajnica matice. Na svečani akademiji so bili prisotni tudi visoki predstavniki mesta Tuzle in veleposlanica RSlovenije v BiH, ga. Bukinac. Ob tej priložnosti so članice in člani društva predstavili svoje delovanje, na kulturni prireditvi so se predstavili učenci slovenskega pouka, članice pevskega zbora Slovenčice, ki delujejo v okviru društva, kot gostje pa so nastopile članice pevskega zbora Sanje iz Nove Gorice. Po koncu kulturnega programa je sledilo druženje. 

Naslednji dan smo pot nadaljevali in obiskali Društvo Slovencev Caknar v Sarajevu. Glavna tajnica je prisostvovala celovečernemu koncertu ŽePZ Sanje iz Nove Gorice.

27. septembra smo imeli redni sestanek izvršnega odbora Združenja SIM kjer smo se že dogovarjali o projektih, ki jih načrtujemo za naslednje leto. Ker se bomo v letu 2019 selili z dosedanje lokacije, smo se odločili, da bomo prijavili manj projektov, ti pa bodo bolj obsežni.

29. septembra so v Novi Gorici gostovali člani zbora, ki deluje pri Slovenskem društvu Triglav v Banja Luki. Gostovali so pri ŽePZ Rože iz Nove Gorice. Prisotne je ob tej priložnosti nagovoril predsednik Združenja SIM, g. Sergij Pelhan.

OKTOBER

8. oktobra je bila glavna tajnica Združenja na sestanku na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Osrednja tematika sestanka na temo strategij ekonomskih migracij je bila preučitev možnosti izvajanja pred-integracijskih ukrepov v državah izvora, prednostno v Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbiji. Ta del bi se navezoval tudi na obstoječa slovenska društva v teh državah kot možnosti vira informiranja.

10. oktobra smo imela na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu sestanek z državno sekretarko ga. Olgo Belec in ostalimi sodelavnci na temo delovanja naše organizacije, sodelovanja z Uradom in novimi možnostmi sodelovanja.

Sestali smo se predstavniki NVO, Združenja SIM, SSK, Slovenija v svetu in Rafaelova družba ter smo se odločili, da bomo skupaj pripravili in izpeljali prireditev Dobrodošli doma. Dogovorili smo se, da bo prireditev za leto 2019 prijavila matica, kot vodilna za to leto v tem projektu. Za leto 2020 bo projekt prijavila druga NVO izmed zgoraj naštetih. Vsaka od organizacij bo prevzela določen del organizacije dogodka, ki bo predvidoma 1. soboto v juliju.

18. oktobra smo imeli redni sestanek izvršnega odbora, kjer smo pregledali izvedene projekte in naloge v tem letu, dogovorili smo se, katere projekte bomo prijavili za leto 2019. Določili smo datum občnega zbora matice, ki bo 22. novembra v naših prostorih na Cankarjevi 1. Pripravili smo ves tiskani material, ki ga bodo prejeli vsi člani društva pred občnim zborom.

19. oktobra je glavna tajnica matice prisostvovala odprtju muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Slavnostni govornik na svečanosti je bil Joe Valenčič iz ZDA s katerim smo se dogovorili za pripravo njegovih predavanj v naslednjem letu in pomoč pri organizaciji koncertov komornega sestava iz Clevelanda, ki bo pripotoval v Slovenijo septembra 2019 skupaj z g. Valenčičem.

26. oktobra je v Novi Gorici gostoval mešani pevski zbor, ki deluje pri SKD Triglav iz Splita. Na povabilo Ženskega zbora Sanje so skupaj pripravili celovečerni koncert. V imenu matice jih je na tem dogodku pozdravil predsednik g. Sergij Pelhan.

Konec meseca smo pripravili vabila za razstavo del nastalih na likovni koloniji Reka življenja. Odprtje razstave bo 9. novembra v Galeriji Kinogledališča Tolmin.

V oktobru smo pripravljali material za tiskano številko Rodne grude, ki bo izšla novembra meseca. Naredili smo izbor člankov in pripravo za tisk. Pošiljali jo bomo društvom po svetu in zainteresiranim posameznikom.

NOVEMBER

Med 8. in 11. novembrom je potekala keramična delavnica, lahko rečemo že tradicionalna v keramičnem ateljeju pod vodstvom Eve Peterson Lenasi. Kot vedno do zdaj je nastalo veliko zanimivih in uporabnih predmetov pod prsti udeleženk delavnice.

9. novembra smo v Galeriji Kinogledališča v Tolminu odprli razstavo del nastalih na naši likovni koloniji junija meseca letos. Prisotne je pozdravil in nagovoril predsednik matice, g. Sergij Pelhan, razstavo je predstavila mentorica ga. Monika Ivančič Fajfar. Razstava je bila na ogled obiskovalcem do konca novembra.

16. novembra je prisotne ravno tako v imenu matice pozdravil njen predsednik na odprtju razstave Nadie Molek z naslovom “Od pisem do facebooka” v Vili Vipolže v okviru Gradnikovih dnevov.

20. novembra je izšla tiskana številka Rodne grude, letni izbor člankov, ki jih objavljamo na naši spletni strani. Že novembra smo poslali prvo ošiljko posameznikom in društvom, ostalo bomo v decembru.

21. novembra smo iz NUK pripeljali razstavo o Louisu Adamiču v naše prostore in jo postavili.

22. novembra smo izvedli redni letni občni zbor Združenja SIM.

Pred občnim zborom nas je Aljoša Pelhan, avtor razstave popeljal skozi življenje in delo Louisa Adamiča. Razstava bo do konca leta na ogled obiskovalcem.

Novembra smo tudi oddali prijavo na razpis Urada za projekte, ki jih želimo izvesti v naslednjem letu.

Oddali smo tudi zadnje poročilo o keramični delavnici na JSKD.

28. novembra smo imeli s predstavniki Banke Slovenija sestanek, kjer so nas obvestili, da moramo prostore na Cankarjevi 1 zapustiti do konca izteka pogodbe o brezplačnem najemu, to je do 8. januarja. Na sestanku smo se zmenili, da bodo rok za izselitev podaljšali do 30. januarja.

Naši novi prostori na Linhartovi 13 še niso obnovljeni tako, da smo se prisiljeni preseliti na začasno lokacijo, ki bo predvidoma v Mostah, kar bo naše delo dodatno otežilo v letu 2019.

29. novembra je predsednik matice prisostvoval predstavitvi knjige g. Bojana Grobovška z naslovom “Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet” v knjižnici v Novi Gorici.

Pripravili in oddali smo prijavo na Urad za redno delovanje za leto 2019.

DECEMBER

V začetku decembra smo na izseljenski matici postavili razstavo keramičnih izdelkov, ki so jih ustvarile udeleženke keramične delavnice novembra meseca.

4.decembra je imela tajnica matice sestanek z g. Radom Taljatom z Mosta na Soči glede likoven kolonije v letu 2019, ki bi jo ponovno izvedli v tem kraju, kot je zapisano tudi v prijavi za projekt. Dogovorili smo točen termin kolonije in se uskladili glede nekaterih manjših sprememb v poteku same kolonije.

5.decembra smo si ogledali prostore na Zaloški 59 skupaj z g. Korošcem z MJU, kamor bi se morali preseliti do konca januarja 2019. Dorekli smo tudi sporazum, ki ga bomo podpisali pred selitvijo z MJU.

Sestavili popis vseh stvari, ki jih moramo preseliti na novo začasno lokacijo.

Novembra smo tiskali letno številko Rodne grude, decembra pa smo drugi del pošiljke razposlali po slovenskih društvih po svetu in tudi zainteresiranim posameznikom.

13. decembra smo imeli zadnji letošnji sestanek izvršnega odbora izseljenske matice.

Zaradi omenjene selitve, ki bo v januarju, smo večji del meseca pripravljali stvari za selitev, ki se jih je v desetletjih delovanja matice nabralo zelo veliko.

Vsak mesec redno opravljamo naslednje naloge:

  • Projektno poročanje, urejanje spletne strani SIM, urejanje Facebook profila SIM,  pomoč in odgovori na vprašanja Slovencev doma in po svetu v zvezi z iskanjem zaposlitve, izselitve,  gostovanji, iskanja sorodnikov..