PREGLED DELA ZDRUŽENJA SIM V LETU 2019

datum: 05.02.2020

kategorija: Novice SIM


Pregled dela Združenja Slovenska izseljenska matica v letu 2019 napisan po mesecih, na koncu so posebej izpostavljeni projekti.

januar

V mesecu januarju 2019 smo zaključili z letnim poročilom za redno delovanje, ki ga pošiljamo na Urad, ter s preostalimi poročili za projekte, ki smo jih zaključili v letu 2018.

Prijavili smo dva projekta na razpis Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Pripravili smo ves arhih in ostalo dokumentacijo za selitev saj smo se do konca meseca januarja preselili s Cankarjeve 1 na začasno lokacijo na Zaloško 59. Do konca leta 2019 bi se morali preseliti na novo stalno lokacijo na Linhartovo 13. Selitev je zaradi podaljšanih rokov obnove preložena na predvidoma april 2020.

Glavna tajnica je bila med 25. januarjem in 7. februarjem 2019 na obisku pri rojakih v Avstraliji. Obiskala je slovenska društva in klube v Sydneyju, nekatera v Melbournu in se srečala tudi z “novimi” izseljenci, ki so se preselili v velikem številu v Brisbane in Gold coast v zadnjih 10-ih letih.

V verskem središču KEW v Melbournu smo imeli ob kulturnem prazniku predstavitev pesniške zbirke Cilke Žagar Od tu do tja, nikjer doma, ki smo jo tiskali in objavili na izseljenski matici.

pregled dela 2019

V Sydneyju se je srečala v klubu Triglav, kjer so naši rojaki sestanek tudi organizirali z naslednjimi rojaki, aktivnimi člani klubov, društev, predsedniki in častnim konzulom in vicekonzulom:

1. Tania  Smrdel,  Urednica  slovenskih oddaj  SBS   

2. Maria  Grosman, Predsednica  Slovenskega  društva  Tivoli, Newcastle

3. Anthony  Tomažin, Častni  konzul  RS  za NSW

4. Alfred  Breznik, upokojeni  častni generalni  konzul  RS   in  Jeni Breznik

5. Branko  Fabjančič , član odbora  Kluba Triglav

6. Peter   Krope,  predsednik  Kluba Triglav  Mountie  in  Ivana  Krope

7. Ivan  Rudolf, predsednik  kluba Planica  Wollongong in  Marinka  Rudolf

8. Walter  Šuber   Odbornik  Triglava  in Član Sveta za Slovence po svetu pri Vladi Republike Slovenije.

9. Pater  Darko  Žnidaršič  , predstojnik  Slovenskega  Misijona  Merrylands

10. Mark Stariha, vicekonsul RS  v  NSW

11. Martha  Magajna, Public relations za  Slovence  v Klubu Triglav,

Predsednica  Arhivov  HASA  NSW

Na sestanku smo se dogovorili o možnem sodelovanju in ponovnem navezovanju stikov z izseljensko matico saj so le-ti z leti zamrli.

31. januarja smo se preselili na Zaloško 59 v Ljubljani.

februar

3.februarja smo v verskem središču KEW v Melbournu pripravili predstavitev pesniške zbirke Cilke Žagar z naslovom Od tu do tja, nikjer doma. Kulturni program so pripravili člani igralske skupine Melborne pod vodstvom Drage Gelt, o književnosti Slovencev v Avstraliji je spregovorila mag. Barbara Suša iz Ljubljane, ki je predstavila tudi ustvarjanje Cilke Žagar, v imenu Slovenske izseljenske matice je vse prisotne pozdravila glavna tajnica Jasmina Ilič Draković. Po kulturnem programu je sledilo druženje z našimi rojaki.      

pregled dela 2019

14.februarja sva bili s kolegico, Ženjo Simonič v Radovljici na sestanku z županom. G. Cirilom Globočnikom glede organizacije prireditve Dobrodošli doma. Na kratko sva predstavili dogodek, povedali pri katerem delu prireditve bi potrebovali podporo občine. Dogovorili smo se, da bo prireditev 6. julija 2019. Po dogovoru z Natašo Mikelj, direktorico Zavoda za kulturo in turizem Radovljica smo naredili podroben program prireditve in ga uskladili  z občino.

20.februarja smo se na sedežu matice zbrali predstavniki vseh štirih organizacij ( SSK, SVS, Rafaelova drušba in Združenje SIM ), ki smo bili zadolženi za organizacijo in izvedbo prireditve Dobrodošli doma 2019. Dogovorili smo se, kaj vse moramo narediti do 15. marca, ko naj bi že imeli podatke o skupinah, ki jih bomo vabili na prireditev. Dogovorili smo se tudi o zadolžitvah posameznizh društev pri sami organizaciji.

Ves mesec so potekali intenzivni dogovori z direktorico Zavoda za kulturo in turizem Radovljica ga. Natašo Mikelj, glede usklajevanja posameznih zadolžitev na prireditvi Dobrodošli doma.

marec

V kulturnem domu v Grosuplju je literarna skupina Lu-Is 14. marca 2019 pripravila predstavitev prevoda knjige Louisa Adamiča – Iz mnogih dežel. Knjigo je izdala založba Sophia. Predstavitve sta se v imenu Združenja SIM udeležili članica IO ga. Silva Črnugelj in glavna tajnica Jasmina Ilič Draković.

pregled dela 2019

Predstavitev knjige je bil tudi zaključek celoletnega projekta iz 2018 ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča z istim naslovom Iz mnogih dežel.

pregled dela 2019

Glavna tajnica SIM je bila 19. marca v Radovljici na sestanku z ga. Katjo Skušek glede prireditve Doprodošli doma. Ogledali sta si prizorišče dogajanja ter dvorane kjer bi organizirali spremljevalne dogodke in se dogovarjali katere stroške bi lahko krila občina in že naredili okviren potek dogodkov.

Srečala se je tudi z direktorico Muzeja Avsenik ga. Natašo Farkaš in se dogovorila o možnosti obiska naših rojakov v njihovem muzeju v času prireditev DD 2019.

Potekali so dogovori med društvi, ki smo zadolženi za organizacijo prireditve s predlogi nastopajočih.

Glavna tajnica se je v petek, 29. marca srečala z dijaki in profesorji Gimnezije iz Kaknja v Trbovljah kjer je potekal prvi del projekta z naslovom Sodelovanje med srednjima šolama v Kaknju in Trbovljah »Medkulturni dialog mladih z novimi  spoznanji«. Na srečanju smo se dogovorili, da bodo dijaki iz Trbovelj obiskali rojake v Kaknju med 24. in 26. oktobrom 2019.

pregled dela 2019

Na povabilo urednika glasbene oddaje Iz domače zakladnice, ki jo predvajajo na RAI Trst, g. Aleksija Jercoga, je na javnem snemanju koncerta v Števerjanu prisotne pozdravila glavna tajnica SIM. Pri pozdravnem nagovoru je poudarila, da so tovrstne oddaje pomembne za naše rojake, ki živijo izven meja Slovenije pri ohranjanju kulturne dediščine, kar narodno zabavna glasba zagotovo je.

V marcu mesecu smo dopolnili  poročilo za MZZ pri katerem imamo dodeljen status društva, ki deluje v javnem interesu. 

april

Glavna tajnica Združenja SIM je skupaj z dr. Dejanom Valentičičem iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Marino Lukšič Hacin, predstojnico Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ter novinarko Edito Žugelj obiskala Radovico v Beli krajini, kjer smo obiskali Jožeta Matekoviča, ki želi v tej vasi postaviti muzej za izseljene Belokranjce. Sestali smo se tudi z namestnico župana občine Metlika, ga. Martino Legan Janžekovič. G. Matekovič prosi predvsem za pomoč pri postavitvi oz. pri strokovnem delu postavitve razstave.

Dogovorili smo se, da bomo poskušali pomagati pri zasnovi same postavitve in povezovanju s strokovnjaki na tem področju.

10. aprila smo imeli v prostorih Združenja SIM na Zaloški 59 v Ljubljani sestanek z ministrom, g. Petrom Česnikom, z g. Robertom Kojcem in ga. Suzano Martinez glede prireditve Dobrodošli doma in skupne organizacije tega dogodka.

Glavna tajnica je na kratko predstavila kaj je dogovorjeno do tega datuma. Pogovarjali smo se o sodelovanju glede organizacije pohoda na Triglav, ki bi ga organiziral Urad.

Predsednik Združenja SIM je ministru predstavil tudi problematiko glede financiranja redne dejavnosti matice in pripomnil, da bi za redno delovanje potrebovali več denarja pri upoštevanju vseh dejavnosti, ki jih opravimo.

16. aprila se je tajnica Združenja SIM udeležila podelitve nagrad za diplomska, magistrska in doktorska dela, ki jih podeljuje Urad v Državnem svetu.

Sestanek s Suzano Martinez glede prireditve Dobrodošli doma in stroški za to prireditev.

Aprila smo objavili razpis za prijavo na likovno kolonijo, ki je potekala v začetku junija na Mostu na Soči. Prijave smo zbirali do 5. maja.

11.aprila smo objavili tudi razpis za poletno šolo Slovenščina malo drugače, ki je potekala 3.teden v juliju v Murski Soboti. Prijave smo zbirali do 15. maja.

24.aprila sta bili glavna tajnica in sodelavka SIM na sestanku v Radovljici z ga. Katjo Stušek, ki je s strani občine zadolžena za koordinacijo z nami glede prireditve DD 2019.

V aprilu smo zbirali prijave skupin za sodelovanje na prireditvi Dobrodošli doma 2019.

maj

Maja meseca smo zaključili z natečajem za prijavo na 28. likovno kolonijo. Izbrali smo udeleženke in udeležence, jih obvestili o podrobnostih in prihodu na kolonijo.

Glavna tajnica Združenja SIM je bila skupaj z novo mentorico ga. Leo Kralj na sestanku z organizatorjem na Mostu na Soči, kjer smo se dogovorili o vseh podrobnostih in poteku kolonije.Naročili smo likovni material, ki so ga  potrebovali udeleženci na koloniji.

Do konca maja smo sprejemali priiave nastopajočih na prireditvi Dobrodošli doma.

Ves mesec so potekale priprave na to veliko prreditev.

Glavna tajnica je bila na sestanku v Radovljici, z ga. Katjo Stušek, ki je kontakt oseba glede same organizacije.

Predstavniki vseh štirih organizacij (Združenje SIM, SSK, Slovenija v svetu in Rafaelova družba) smo imeli skupni sestanek, kjer smo usklajevali program, se dogovarjali o prijavah in razdelili naloge po posameznih društvih in se tudi obvestili o izvedenih aktivnostih, ki se nananšajo na prireditev.

Uskladili smo vse dogodke, ki se bodo zvrstili na prireditvi, določili končne datume in ure izvajanja, ter nastopajoče. Glede na podatke smo začeli pripravljati skupno vabilo na prireditev Dobrodošli doma ter posamezna vabila za dogodke.

Prireditev smo prijavili na Občino Radovljica, sledila je še prijava na policijo, ko smo dobili vsa dovoljenja.

Glavna tajnica je bila na sestanku z ga. Heleno Janežič v NUK glede odprtja razstave, ki bo del prireditve Dobrodošli doma, z naslovom Sosedje Slovenci – Slovenci na Hrvaškem.

Zaključili smo z natečajem za poletno šolo Slovenščina malo drugače. Letos smo imeli več prijav, kot je prostih mest, zato smo morali nekatere prijave zavrniti.

junij

V juniju mesecu so potekale intenzivne priprave na prireditev Dobrodošli doma 2019.

Glavna tajnica je bila večkrat na sestanku v Radovljici.

Priprava programa, dogovori z nastopajočimi skupinami, usklajevanje programa z ostalimi društvi. Priprave vabil za objave na spletnih straneh društev in urada.

Med 2. in 7. junijem je potekala likovna kolonija v organizaciji združenja SIM in TD Most na Soči. Likovna kolonija je bila zelo uspešna, letos smo imeli tudi novo voditeljico, ga. Leo Kralj, ki je v kolonijo vnesla kar nekaj novosti. Podrobno smo projekt opisali v poročilu o izvedenem projektu.

pregled dela 2019   pregled dela 2019

11. junija je bila glavna tajnica na sestanku na Uradu z državno sekretarko ga. Olgo Belec, kjer je predstavila koncept prireditve in tudi povedala, da malo presegamo višino dodeljenih sredstev, ki so nam bila dodeljena za to prireditev. Razlika v višini potrebnih sredstev glede na lansko leto je, zaradi drugačnega koncepta prireditve in ker je tudi prireditveni prostor potrebno urediti (šotor, sanitarije) kar zahteva dodatna sredstva, ki jih lansko leto ni bilo, ker je bila priredtiev na grajskem dvorišču.

13. junija smo imeli redno sejo izvršnega odbora združenja SIM, kjer smo se pogovarjali o izvedenem projektu likovne kolonije in o poteku priprav za Dobrodošli doma.

19. junija nas je obiskala Draga Gelt iz Avstralije, ki je tudi aktivno sodelovala na priredtivi Dobrodošli doma.

julij

Julija smo izvedli 3 večje projekte.

Največji med njimi je bila prireditev Dobrodošli doma, ki je potekala med 3. in 7. julijem 2019 in smo jo izvedli skupaj z ostalimi nevladnimi orgnaizacijami, financiral jo je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, delno tudi občina Radovljica. Osrednji dogodek je potekal 6. julija 2019 v Radovljici.

V prvih dneh meseca julija so potekale še zadnje priprave v Radovljici na to srečanje.

Med 10. in 20. julijem je potekala najstarejša likovna kolonija v osrednji Evropi na kateri je sodelovala Adriana Omahna iz Argentine. Adriana nas je obiskala na matici, kjer smo uredili vse finance glede njenega prihoda.

pregled dela 2019

Vse o likovni koloniji smo poslali v poročilu o izvedenem projektu.

Med 14. in 20. julijem 2019 je potekala 4. poletna šola za otroke - Slovenščina malo drugače, za potomce Slovencev, ki živijo  v tujin. Šola je potekalai v Murski Soboti. Zbralo se je 24 otrok, starih med 10 in 15 let iz 6 držav. Ob učenju slovenščine so tudi intenzivno likovno ustvarjali, saj je naša poletna šola umetniško obarvana.

pregled dela 2019

Ženja Simonič se je srečala z Oskarjem Molekom iz Argentine, ki je bil julija v Sloveniji in se dogovila o sodelovanju pri projektu za naslednje leto.

avgust

Avgusta meseca sva imeli zaposleni na matici letni dopust.

19. avgusta se je z bodočim veleposlanikom v Argentini srečal predsednik Združenja SIM Sergij Pelhan v pogovoru o delovanju slovenske skupnosti v tej državi.

Član izvršnega odbora, Janez Rogelj se je srečal z Oskarjem Molekom iz Buenos Airesa.

Pripravljali smo članke za Rodno grudo.

september

V začetku septembra smo imele nevladne organizacije zadolžene za organizacijo prireditve Dobrodošli doma, sestanek na Uradu. Za leto 2020 bo projekt prijavil Svetovni slovenski kongres, ki bo koordinator prireditve. Na sestanku smo jih seznanili z realizacijo projekta v letu 2019, ko je bila prijaviteljica projekta izseljenska matica.

Seznanjeni smo bili, da bo prireditev v naslednjem letu v Ribnici, pogovori že potekajo, glavni koordinator nas bo o vsem sproti obveščal, ostali pa bomo prijavili predloge s katerim delom programa bomo sodelovali.

Glavna tajnica se je srečala s Stephanie Jakovac iz Avstralije in Ireno Hribar Schmidt iz Kanade. Obe bosta v letu 2021 sodelovali na razstavi ob 70. obletnici delovanja matice.  Dogovarjale smo se o realizaciji in pripravi skupne razstave razstave.

6. septembra smo se ob spomeniku pri stavbi Univerze v Ljubljani poklonili bazoviškim žrtvam. V imenu Združenja SIM je prisotne nagovoril član izvršnega odbora Janez Rogelj.

9. septembra nas je na matici obiskala Ana Pirc iz Santa Rose v Kaliforniji. Dogovorili smo se za sodelovanje z matico, napisala bo članek za Rodno grudo. Povabili smo jo ponovno v našo družbo v letu 2021, ko bo matica praznovala 70. obletnico neprekinjenega delovanja.

Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu smo 12. septembra razstavili grafike, ki so jih izdelali udeleženci poletne šole Slovenščina malo drugače, pod mentorstvom likovne pedagoginje Natalije Veselič-Martinjak.

19.septembra smo imele nevladne organizacije sestanek na uradu na temo repatriacije naših rojakov iz Venezuele.

26. septembra smo imeli redni sestanek izvršnega odbora matice. Obiskal nas je tudi sodelavec Rodne grude iz Argentine, Rok Fink.

Pevski zbor iz Nove Gorice, Zimzelen nas je prosil, da vzpostavimo kontakt in jih povežemo  s Slovenskim društvom Sava v Beogradu, kjer bi želeli nastopati v naslednjem letu.

Na matici smo se srečali tudi z Dominikom Herletom, pred leti uradovim nagrajencem za magistrsko delo Slovenci v Calumetu. Knjigo smo prijavili na projektni razpis Urada za leto 2020 in bi jo tiskali v tem letu.

oktober

Oktobra smo začeli pripravljati projekte, ki jih želimo izvesti v letu 2020., saj je do 4. in 8. novembra odprt projektni razpis pri Uradu na katerega se prijavljamo.

Potrebno je bilo uskladiti vse tiste deležnike s katerimi bomo v naslednjem letu sodelovali in priskrbeti potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva omenjeni razpis.

9. oktobra je bila tajnica Združenja SIM na odprtju razstave Joa Valenčiča v parku pred Arhivom Slovenije z naslovom Slovenci v ZDA danes.

16. oktobra smo imele nevladne organizacije, ki bomo sodelovale pri pripravi prireditve Dobrodošli doma 2020 prvi sestanek, kjer smo imeli prve pogovore, kaj bi vsak izmed nas lahko prispeval k temu skupnemu projektu. Prireditev bo v naslednjem letu v Ribnici, matica bo sodelovala z razstavo otroških grafik. Prijavitelj projekta za leto 2020 bo Svetovni slovenski kongres.

17. oktobra je bila glavna tajnica združenja SIM na koncertu pri rojakih v Pulju, ki so ga organizirali v sklopu Dnevov slovenske kulture v Istri. Matica je sodelovala pri projektu gostovanja  MoPZ iz Rogaške Slatine.

Na tej isti prireditvi, vendar v soboto, 19. oktobra pa je pozdravila navzoče na koncertu Slovenskega okteta pri rojakih v Umagu.

pregled dela 2019

22. oktobra je bila tajnica Združenja SIM na sestanku z g. Romanom Grudnom z MIZŠ in ga. Evo Jurman z ZRSŠŠ. Dogovori so potekali o poletni šoli, Slovenščina malo drugače, ki jo organiziramo na matici s pomočjo omenjenih dveh ustanov in finančni podpori Urada. Dogovorili smo se, da bo MIZŠ še naprej financiralo približno 50% celotne šole, ostalo bomo zaprosili na Uradu, kot smo do sedaj. Predstavljen jim je bil tudi načrt dela za leto 2020 na omenjeni poletni šoli.

Predsednik Združenja SIM je obiskal dve otvoritvi razstav naših umetnic iz tujine, 23. 10. je bila na gradu Dobrovo odprta razstave Amalie Perez Molek z naslovom Krhko iz Argentine in 24. 10. v Šmartnem razstava Romane Zorzut iz Avstralije.

pregled dela 2019

V oktobru so potekale priprave na razstavo Likovna križpotja, ki bo odprta 8. novembra v Galeriji Kinogledališče v Tolminu. Priprava, tisk in pošiljanje vabil. Dogovor o postavitvi razstave v omenjeni galeriji.

30. oktobra je predsednik Združenja SIM, g.Sergij Pelhan prisostvoval državni proslavi ob Dnevu reformacije v Cankarjevem domu.

november

8. novembra smo v Galeriji Kinigledališča v Tolminu odprli razstavo Likovna križpotja, slikark in slikarjev slovenskih korenin iz tujine. Dela so nastala na liovni koloniji na Mostu na Soči. Razstava je bila na ogled ves mesec november. Odprtja se je udeležili in navzoče pozdravil predsednik matice Sergij Pelhan, o razstavi je spregovorila mentorica, Lea Kralj.

pregled dela 2019

Isti dan sva se glavna tajnica matice Jasmina Ilič Draković in sodelavka matice Ženja Simonič udeležili slavnostne prireditve v Histrionskem domu ob 90. obletnici Slovenskega prosvetnega doma v Zagrebu.

pregled dela 2019

12. novembra je imela glavna tajnica sestanek z Barbaro Suša, o objavi natečaja za literarna dela naših rojakov iz tujine. Objavili ga bomo konec januarja 2020. Na sestanku sva se pogovarjali o temi literarnega natečaja in pogojih za sodelovanje.

23. novembra se je sodelavnka matice, Ženja Simonič udeležila tradicionalnega martinovanja pri rojakih v Banja Luki.

Pred občnim zborom, 28. novembra smo imeli na matici redni sestanek izvršnega odbora Združenja SIM. Isti dan ob 11.00 uri smo imeli občni zbor združenja SIM. Pred tem smo poslali vabila in material, ki smo ga pripravili vsem članicam in članom. Obsegal je vsebinska in poslovna poročila o delovanju matice.

V novembru smo zaključili z našim delom projekta pri pesniški zbirki Andreje Malta Nikoli ne veš, ali me štekaš?

Potekale so priprave na gostovanje Aleksija Jercoga in terceta Kresnice pri rojakih na Hrvaškem. Projekt, ki smo ga prenesli iz leta 2018. Realizirali ga bomo šele ob koncu letošnjega leta, zaradi poškodbe glavnega nastopajočega.

december

4.decembra smo se predsednik Združenja SIM Sergij Pelhan, članica izvršnega odbora Silva Črnugelj in glavna tajnica Jasmina Ilič Draković udeležili svečanosti ob 25. obletnici delovanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu v dvorani M1 v Cankarjevem domu.

10.decembra nas je na sedežu matice obiskala novinarka radia Slovenija Lili Brunec in posnela izjavo o delovanju matice v letu 2019 in načrtih za leto 2020 za oddajo Sotočja.

11.decembra je imela tajnica matice sestanek z Injo Smerdel, nekdanjo direktorico Etnografskega muzeja o možnosti sodelovanja pri izzidu njene nove knjige. Knjiga Valovanja opisuje življenje njene babice in tudi njene družine ter izkušnje izseljevanja v Avstralijo. Dogovorisli smo se,da bomo sodelovali glede na finančne zmožnosti pri tisku knjige v letu 2020.

12.decembra smo bili predstavniki NVO povabljeni na 2.sestanek na Urad na temo repatriacije kjer smo izvedeli kako postopek poteka, dogovorili smo se tudi o pridobitvi potrebnih podatkov, da bi lahko pomagali.

14.decembra smo izvedli projekt gostovanje Aleksija Jercoga in terceta Kresnice v Pulju. To je projekt, ki smo ga prenesli iz leta 2018.

pregled dela 2019

16.decembra smo si še enkrat ogledali prostore na Linhartovi 13 kamor se bomo, po najnovejših podatkih preselili konec marca 2020 in ne januarja, kot je bilo prvotno dogovorjeno. Selitev se je pomaknila zaradi dodatne prenove dvoran v objektu.

Na MJU so decembra objavili natečaj za prostore na katerega smo se prijavili.

Aktivnosti Združenja SIM lahko spremljate na naši spletni strani www.zdruzenje-sim.si ter na FB strani Slovenska izseljenska matica.

PROJEKTI, KI SMO JIH IZVEDLI V LETU 2019:

1.                    

Dobrodošli doma

2.

E- Rodna gruda

3.

Poletna šola za otroke – Slovenščina malo drugače

4.

Likovna kolonija

5.

Sodelovanje med srednjima šolama v Kaknju in Trbovljah                                                 

»Medkulturni dialog mladih z novimi  spoznanji«

6.

Prevod pesniške zbirke Andreje Malta iz Zadra – Nikoli ne veš, me razumeš?

7.

Predstavitev pesniške zbirke Cilke Žagar v Avstraliji

8.

Sodelovanje Adriane Omahna na slikarski koloniji Izlake Zagorje

9.

Gostovanje MoPZ pri rojakih v Pulju