ZANIMIVOSTI IZ ARHIVA ZDRUŽENJA SIM

datum: 24.05.2021

kategorija: Novice SIM


Letos mineva 70 let od ustanovite Slovenska izseljenske matice, ki neprekinjeno deluje od leta 1951 pa vse do danes.

Ustanovni občni zbor SIM v Ljubljani, ki je bil 9. januarja 1951, je sklenil, da Mestnemu ljudskemu odboru v Ljubljani – Poverjeništvu za notranje zadeve naslovi prošnjo za registracijo društva Slovenska izseljenska matica.

Prošnjo je podpisalo deset ustanovnih članov: 1. Tomo BREJC, minister, 2. Tone SELIŠKAR, 3. Živa KRAIGHER, 4. Stane LENARDIČ, novinar, 5. Leo TIČAR, novinar, 6. Zima VRŠČAJ, direktorica, 7. Franc KURINČIČ, 8. Edita KOVAČ, uslužbenka, 9. Vili PLEŠKO, novinar, 10. Drago NOVAK, novinar.

Prošnji, ki je bila odposlana 19. marca 1951, je že 18. aprila istega leta pozitivno odgovorilo Ministrstvo za notranje zadeve z odločbo številka IV. 2191/1-51, s katero »se dovoljuje ustanovitev in delovanje društva "Slovenska izseljenska matica" s sedežem v Ljubljani in delokrogom v LR Sloveniji«.


ustanovni član