Letno poročilo o delu Združenja SIM v letu 2021

datum: 03.03.2022

kategorija: Novice SIM


V letu 2021 smo delovanje Združenja SIM prilagodili epidemičnim razmeram zaradi katerih smo morali izvedbo določenih projektov spremeniti. O spremembah smo obvestili Urad.
Veliko dejavnosti je bilo povezanih z obeležitvijo obletnice delovanja SIM in snemanjem dokumentarnega filma.
Glede na okoliščine smo z delom zadovoljni, želimo pa si v prihodnje še več sodelovanja z našimi izseljenci, predvsem v obliki srečevanj tako v Sloveniji kot v tujini kjer delujejo slovenska društva in posamezniki.

januar

Januarja smo pripravljali letno poročilo o rednem delovanju za leto 2020 za Urad.

Ravno tako smo pripravil vsa poročila o izvedenih projektih v letu 2020. Tiste, ki jih nismo mogli izvesti, smo pravočasno sporočili na Urad in z odobritvijo prenosa sredstev na druge odobrene projekte le-te zaključili po dogovoru.

28. januarja smo imeli sestanek z režiserjem in scenaristom našega dokumentarnega filma. Dogovorili smo se o nadaljnjih dejavnostih, ki so potrebne za pripravo filma.

S člani izvršnega odbora smo se zmenili za sestanek IO v februarju.

Na MOL smo se dogovorili za sestanek pri njih glede prostora in termina odeležitve 70.obletnice matice, ki jo bomo praznovali predvidoma oktobra 2021.

Sestali smo se z g. Počvavškom glede urejanja seznama za sponzorska sredstva.

Zmenili smo se z mag.Dominikom Herletom, dr. Matjažem Kocjančičem in dr. Ireno Markovič, da bomo v začetku februarja posneli predstavitev knjige Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan,   ki smo jo tiskali v letu 2020. Snemanje bo 1. februarja.

 

februar

Začetek meseca smo posvetili slovenskemu kulturnemu prazniku. Posneli smo predstavitev knjige mag. Dominika Herleta Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan. Pri pogovoru sta poleg omenjenega avtorja knjige sodelovala tudi dr. Matjaž Klemenčič in dr. Irena Markovič, ki je pogovor tudi vodila. Za kulturni praznik smo posnetek objavili na naši spletni in FB strani.

Na sedežu matice nas je obiskala dr. Marina Lukšič Hacin, ki je v pogovoru s predsednikom matice, dr. Borisom Jasihom izrazilo pozitivno mnenje o sodelovanju in skupni pripravi in obdelavi zapuščine Berta Pribca, povratnika iz Avstralije.

9.februarja je bila na matici članica matice in hkrati članica nadzornega odbora Darinka Obranovič s katero smo se dogovorili za pregled dokumentacije matice v začetku marca.

17.februarja smo imeli sestanek izvršnega odbora matice, kjer smo opravili pregled dela od začetka leta pa do sestanka IO, se dogovorili o nadaljnjih projektih in rednem delovanju. Dogovorili smo se tudi o izvedbi občnega zbora, ki ga zaradi epidemiološke situacije ne bomo mogli izvesti v prostorih matice in ga bomo izvedli dopisno, kot to dovoljuje naš statut.

Pri projektih za katere še ne vemo ali jih bomo lahko izvedli v Sloveniji v poletnih mesecih, bomo pripravili tudi spletne natečaje.

25.februarja smo imeli sestanek z ostalimi organizacijami, SSK, Slovenija v svetu in Rafaelova družba preko zoom aplikacije,  ki ga je sklical SSK kot vodilna pri organizaciji Dobrodošli doma v leut 2021. Dogovorili smo se o nadaljnjih postopkih glede organizacije prireditve.

Isti dan smo imeli  sestanek glede literarnega natečaja Vino ljubezni, Solze sreče z Barbaro Suša in Heleno Janežič, ki sta skupaj z glavno tajnico izseljenske matice v komisiji. Potekal je dogovor  o objavi prispelih besedil.

Priprava spletnega likovnega natečaja.

marec

V začetku meseca smo imeli sestanek glede razstave ob obletnici matice, ki bo oktobra postavljena v mestni hiši v Ljubljani. Potekal je dokončen izbor panojev, ki jih bomo razstavili.

Do 8.marca je bil narejen zaključnmi račun, ki ga je pregledal nadzorni odbor 11. marca in ga tudi potrdil.

10.marca smo nevladne organizacije, ki organiziramo srečanje Dobrodošli doma, obiskale prizorišče letošnjega srečanja, ki ga načrtujemo 3.julija v Ribnici. Dokončna odločitev bo seveda v skladu z epidemiološkimi razmerami. Vodilni organizator v letu 2021 je SSK.

Do konca meseca smo izvedli dopisni občni zbopr Slovenske izseljenske matice, ki ga lahko izvedemo na tak način zaradi epidemiološke situacije in je tudi v skladu z našim statutom. Na dopisnem OZ smo obravnavali samo 2 točki dnevnega reda in sicer, potrditev zaključnega računa za leto 2020 in program dela za leto 2021. Do konca marca je ti dve točki potrdilo zadostno število članov matice, ki so podpisana potrdila poslali na naslov matice po pošti ali e-pošti. Leto 2020 smo zaključili pozitivno.

15.marca smo na naših straneh objavili likovni natečaj za naše trojake v tujini z naslovom Dvojnost – Razdvojenost. V letošnjem letu bi radi izpeljali 30.likovno kolonijo na Mostu na Soči. Ker pa nismo prepričani, da jo bomo lahko izvedli, smo pripravili tudi spletni natečaj.

poročilo

V preddverju naših prostorov na Linhartovi 13 smo 17.marca postavili razstavo Irene Hribar Schmidt iz Kanade z naslovom Impresije. Razstavo si je možno ogledati tudi na naši spletni, fb strani in instagramu.

poročilo   poročilo

Instagram smo vzpostavili v začetku marca, najdete nas na: slovenska_izseljenska_matica

Predsednik matice, dr.Boris Jesih je bil 18.marca na obisku v Prekmurju, pri različnih poslovnih partnerjih, ki nam bodo pomagali pri snemanju dokumentarnega filma o delovanju matice.

Konec marca je glavna tajnica matice dala intervju za CBS radio v Melbournu za slovensko oddajo ob obletnici matice in organizaciji likovne kolonije.

Vse dogodke objavljamo na spletni , fb strani in instagramu.

april

Aprila smo na razne naslove pošiljali vabila za sodelovanje pri nastanku dokumentarnega filma o delovanju matice. Imeli smo tudi sestanek z g. Tomažem Počvavškom, ki nam pri tem delu pomaga.

Potekajo priprave za knjigo Danijela Brunskoleta. Obstoječo knjigo je potrebno urediti, ta del je prevzela Nadia Molek, ki sodeluje z Danijelom. Izbrano imamo tudi že prevajalko in lektorico besedila.

Zbiramo članke za tematsko številko Rodne grude ob 70.obletnici izseljenske matice in 30.obletnici samostojne Slovenije.

S študenti bibliografije se dogovarjamo za popis naše knjižnice, ki jo bomo uredili in bo na voljo študentom in ostalim zainteresiranim kot prostor za študij. Urejali bomo tudi arhivski material.

Pripravljamo likovni natečaj za otroke, ki bo objavljen do konca maja.

Iz Izseljeskega koledarja smo poslali članke g. Bogomilu Brvarju, za katere nas je prosil.

Novinarko Slovenskih novic smo povezali z Mojco Cvetkovič iz Brisbeana. Želela je kontakt z nekom, ki se ukvarja s kulinariko in živi v Avstraliji.

Na matici nas je obiskal g. Marjan Zgonc, pevec zabavne glasbe in prosil za kontakte slovenskih društev v ZDA.

maj

V maju smo prejemali prijave za likovno kolonijo, jih pregledovali in sortirali. Natečaj smo na prošnjo podaljšali do 15. junija.

Zbirali smo, pregledovali in urejali še zadnje fotografije za razstavo skupaj z oblikovalko.

Razstava ob 70.obletnici delovanja matice bo postavljena na prireditvi Dobrodošli doma v Ribnici, če bo prireditev potekala. Skladno s programom bomo organizirali tudi okroglo mizo, pogovor na temo z naslovom Prispevek izseljencev k osamosvojitvi Slovenije. Pri tem pogovoru si želimo tudi sodelovanja naših rojakov iz tujine, vendar še nimamo vseh sodelujočih, ker ne vemo, kdo se bo pogovora lahko udeležil.

Glavna tajnica matice je imela skupaj s Heleno Janežič, ki je članica izvršnega odbora matice, sestanek s študentkama, ki bosta pomagali urejati arhiv in knjižnico na matici. Dogovorili smo se za termin začetka urejanja in način, kako bomo to naredili.

Že nekaj časa si prizadevamo za obnovitev naših spletnih strani zato smo imeli sestanek glede nove podobe le-teh. Na sestanku je bil, poleg zaposlenih na matici in oblikovalca, prisoten tudi predsednik matice.

Z Blanko Markovič Kocen smo se dogovarjali za nadaljnje sodelovanje pri Rodni grudi in na novo urejeni spletni strani.

V maju smo načrtovali objavo natečaja za otroke. Zaradi drugačnega koncepta natečaja, ga bomo objavili kasneje.

junij

V začetku junija nas je obiskal Jože Stražar iz Švedske. Dogovarjali smo se o možnosti postavitve njegove razstave v sodelovanju z matico.

15. junija smo zaključili z likovnim natečajem Dvojnost-Razdvojenost, ki smo ga razpisali za naše umetnike, ker likovne kolonije nismo mogli organizirati. Avgusta bomo pripravili spletno razstavo prispelih del.

Predsednik matice se je 23. junija udeležil odprtja razstave Vtisi v Slovenskem etnografskem muzeju.

Glavna tajnica je bila 26. junija na prireditvi ob 20. obletnici delovanja Slovenskega kulturnega društva v Pulju, predsednik matice pa je bil 28. junija ob dnevu državnosti pri Slovencih v Zagrebu. 

Konec meseca smo v preddverju naših prostorov na Linhartovi 13 postavili razstavo o 70.letnem delovanju Združenja SIM.

V prostorih matice nas je obiskal Wilhelm Heilinger iz Nemčije. Pogovarjali smo se o postavitvi njegove razstave v sodelovanju z matico.

Ravno tako smo se dogovarjali z Andrejem Ciuho o gostovanju njegovih razstav pri naših rojakih v Avstriji in Italiji.

Z Nino Pertot Weis smo se dogovarjali o možnosti gostovanja predstave Velikan v tujini, pri naših rojakih. Predstava je namenjena vsej družini.

Imeli smo sestanek z Jožetom Vidicem, vodjo Slovenskega okteta, o njihovem nastopu na naši svečani akademiji oktobra letos.

Junija smo se pripravljali na prireditev Dobrodošli doma, kjer bomo organizirali okroglo mizo z naslovom Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije. Pripravili smo posnetke naših rojakov, ki zaradi epidemične situacije niso mogli priti v Slovenijo. Na okrogli mizi v Ribnici bodo sodelovani dr. Boris Jesih, ki bo pogovor moderiral, dr. Matjaž Klemenčič, dr. Zvezdan Pirtošek, Nadia Molek in Marija Ahačič Pollak. Svoj posnetke so poslali Anica Markič iz Avstralije, Joe Valenčič iz ZDA, Jernej Dobovšek in Rok Fink iz Argentine.

julij

Dobrodošli doma v Ribnici, 3.julija smo organizirali okroglo mizo z naslovom  prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije.

poročilo   poročilo

Pripravili smo posnetke naših rojakov, ki zaradi epidemične situacije niso mogli priti v Slovenijo. Na okrogli mizi v Ribnici so sodelovani dr. Boris Jesih, ki je pogovor moderiral, dr. Matjaž Klemenčič, dr. Zvezdan Pirtošek, Nadia Molek in Marija Ahačič Pollak. Svoj posnetke so poslali Anica Markič iz Avstralije, Joe Valenčič iz ZDA, Jernej Dobovšek in Rok Fink iz Argentine. V posnetek smo kasneje vključili tudi krajši pogovor med Nadio in Oskarjem Molekom.

poročilo

 

 

Na prireditvi smo predstavili tudi razstavo o Združenju SIM, ki smo jo pripravili ob 70.občletnici delovanja matice. Postavili smo jo na arkade v parku na grajskem dvorišču.

poročilo   poročilo

 

Z odkritjem spominske plošče Lojzetu Štandekerju, 8. julija 2021 so v Pesnici poskrbeli, da cenjen umetnik nikoli ne bo pozabljen.

Režiser, dramatik in publicist Lojze Štandeker je pečat puščal povsod, kjer je delal. Poklicna pot ga je peljala v Bosno in Hercegovino, kot hišni režiser je delal v Istrskem narodnem gledališču v Pulju. V Gačniku pri Pesnici rojen Štandeker je ljubezen do besede gojil na vsakem koraku.

Spominskega dogodka so se med drugimi udeležili še veleposlanik Bosne in Hercegovine dr. Milorad Živkovič, hrvaški častni konzul dr. Šime Ivanjko, predsednik Združenja Slovenske izseljenske matice dr. Boris Jesih, pesniška podžupanja mag. Klavdija Samogy Simonič ter družina Lojzeta Štandekerja.

V poletnem času je prevajalka prevajala knjigo Danijela Brunskoleta, Iz Bele krajine v El Chaco

Pripravljali smo besedila za tematsko Rodno grudo, ki jo bomo tiskali septembra ob obletnici matice.

avgust

Avgusta je bil na matici Emil Okretič iz Španije, besedilo za njegovo knjigo imamo že urejeno. Tisk načrtujemo za naslednje leto.

Na matici je bila dr. Marta Rendla z Inštituta za novejšo zgodovino. Raziskuje izseljevanje naših rojakov v 1. polovici 20. stoletja in v naši knjižnici je našla kar nekaj koristnih in pomembnih informacij. Sodelovanje bomo nadaljevali jeseni.

Dr. Aleksej Kalc je potreboval fotografski material za zbornik, ki ga je našel v našem fotografskem arhivu.

V tem mesecu je prevajalka dr. Andreja Trenc prevedla knjigo Danijela Brunskoleta z naslovom Iz Bele krajine v El Chaco, življenjska zgodba Alojzija Brunskoleta, slovenskega priseljenca, iz španščine v slovenščino.

Še vedno poteka zbiranje besedil za posebno številko Rodne grude, ki bo izšla ob 70.obletnici Združenja SIM.

september

Predsednik izseljenske matice se je udeležil proslave ob 30. obletnici Delovanja Zveze slovenskih društev na Madžarskem.

Spominska slovesnost ob spominu na bazoviške žrtve je potekala v Ljubljani 10.septembra.V imenu matice je prisotne nagovoril predsednik matice dr. Boris Jesih.

Sestali smo se z nekaterimi umetniki, ki bodo sodelovali na našem spletnem natečaju Dvojnost – Razdvojenost.

Odprtje razstave ob 70. obletnici Združenja SIM je bilo na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu 13.9. prisotne je nagovoril predsednik matice dr. Boris jesih, ministrica na uradu dr. Helena Jaklitsch, razstavo je predstavila glavna tajnica matice Jasmina Ilič. V kulturnem programu je sodelovala mlada citrarka Janja Brlec.

poročilo   poročilo

 

Na 17-ih panojih smo predstavili delovanje matice, pomembe dosežke, projekte, posameznike, ki z matico sodelujejo.

Potekala je priprava razstave likovnega natečaja, ki jo bomo postavili v naših prostorih na matici, kasneje tudi selili, interes je izkazalo slovensko društvo Bazovica na Reki.

Zbiranje besedil za Rodno grudo ob obletnici.

22. septembra smo imeli sestanek izvršnega odbora na matici, kjer smo pregledali delovanje ob junija do septembra in se pogovorili o projektih do konca leta. Sledi pomemben dogodek, svečana akademija matice, ki bo 21. oktobra 2021.

Snemanje filma o izseljenski matici se zaključuje, sledi montaža. Pripravljeno bo do 21. oktobra, ko ga bomo prikazali na svečani akademiji.

oktober

V letu 2021 smo na Združenju SIM obeležili 70 let neprekinjenega delovanja.

Ob tej priložnosti smo pripravili pregledno razstavo, ki smo jo prvič predstavili na srečanju Dobrodošli doma v Ribnici 3. Julija, nato smo razstavo odprli septembra na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in oktobra ob svečani akademiji v Mestni hiši v Ljubljani.

21.oktobra smo imeli v Mestni hiši tudi svečano akademijo. Na akademiji nas je pozdravilia ministrica z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena jaklitsch, slavnostni govornik je bili akademik prof. Dr. Boštjan Žekš, navzoče je pozdravil predsednik Združenja SIM dr. Boris Jesih. Uvodoma smo predvajali dokumentarni film o izseljenski matici, ki smo ga posneli prav ob tej visoki obletnici, na prireditvi je nastopal Slovenski oktet, ki je na pobudo matice ravno tako nastal pred 7. desetletji.

poročilo   poročilo   poročilo

poročilo 

Foto utrinki s svečane akademije v mestni hiši v Ljubljani.

Konec oktobra smo na naši spletni in FB strani objavili natečaj za mlade, posvečen Josipu Jurčiču, kjer smo mlade povabili k ilustraciji njegove zgodbe Kozlovska sodba v Višnji gori.

poročilo

 

Konec oktobra sva bila predsednik matice in glavna tajnica na sestanku pri direktorju Arhiva Slovenije, g. Bojanu Cvelfarju kjer smo se dogovorili o prevzemu dela arhivskega gradiva, ki smo ga na matici pripravili za predajo v arhiv.

november

Obiskal nas je Mirko Vasle, urednik radijske oddaje Okence v Slovenijo na argentinskem radiju in posnel pogovor s predsednikom matice ob obletnici našega združenja.

Zaradi epidemičnih razmer smo se odločili, da kolonije na Mostu na Soči ne bomo izvedli. Namesto tega smo pozvali umetnice in umetnike po svetu naj se nam pridružijo pri ustvarjanju na temo Dvojnost-Razdvojenost.

Novembra smo postavili razstavo, ki je na ogled je v predprostoru na Linhartovi 13 do konca januarja 2022. Le-ta je kombinirana v smislu, da so nekateri umetniki svoja dela lahko prinesli ali poslali, tisti ki pa tega niso mogli, smo na kapa plošče natisnili njihove slike in jih ravno tako razstavili.

poročilo  poročilo

Na natečaj smo prejeli 38 slik, najprej v digitalni obliki in razstavo smo najprej objavili na naši FB in spletni strani,

V tem mesecu so potekale zadnje priprave za tisk knjige Daniela Brunskoleta.

Konec novembra smo ob dogovoru z ga. Danijelo Juričić Čargo dogovorili predajo urejenega gradiva in pridobii informacije o pravilni digitalizaciji fotografskega materiala, ki ga bomo urejali v prihodnje. Na arhiv smo predali cca 150 arhivskih škatel urejenega gradiva.

 

December

V začetku decembra je izšla letna številka Rodne grude, posvečena naši 70. obletnici.

 poročilo 

 

Združenje SIM je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor 15. decembra odlikoval z redom za zasluge za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete in kulture pri Slovencih v tujini.

poročilo   poročilo   poročilo

 

V petek, 17.12. je bil predsednik Združenja SIM dr. Boris Jesih skupaj z Juretom Bratkičem, Slovencem iz Amerike in Tomažem Počvavškom na sestanku v Primorskem Tehnološkem parku na pogovoru o sodelovanju in vključevanju mladih v projekte za naslednje leto.

Na spletni in FB strani smo objavili ilustracije zgodbe Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji gori, ki smo jih dobili od mladih rojakov na objavljen natečaj.

Vse risbe so objavljene na spletni razstavi.

poročilo   poročilo

 

Tiskali smo knjigo Daniela Brunskoleta, Od Bele krajine v El Chaca, življenjska zgodba Alojzija Brunskoleta, slovenskega priseljenca.

poročilo

Na naslove slovenskih društev po svetu smo pošiljali izvod Roden grude in knjige.