Svetovni dan voda

od 22.03.2016 do 22.03.2016

Svetovni dan voda, 22. marec, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru, v okviru Agende 21, kot dan namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. S tem namenom različne organizacije Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. S tem spodbujajo vlade držav članic ZN, kakor tudi njihove nevladne organizacije, da do naslednjega leta v duhu razpisane teme pripravljajo raznovrstne aktivnosti in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo ozaveščenost ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov.

Voda pomembno vpliva na oblikovanje delovnih mest in tako pomembno spreminja življenja ljudi. Polovica vseh delovnih mest na Svetu je povezanih z vodami. Milijoni od teh delavcev so nezaščiteni, njihovo delo nepriznano! Zato je sporočilo Svetovnega dneva voda 2016, ki je predlagan s strani organizacije ZN "Water and Sanitation": "Boljša voda, boljše zaposlitve" 

Soča

Foto: arhiv www.dolina-soce.com