25. likovna kolonija

od 03.06.2016 do 11.06.2016

Pišece, občina Brežice

Združenje Slovenska izseljenska matica organizira slikarsko kolonijo – letos jubilejno 25. po vrsti namenjeno  akademskim in ljubiteljskim slikarjem, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali v tujini. 

Slikarska kolonija bo potekala od 3. do 11. 6. 2016  v Pišecah v občini Brežice v mirnem okolju kozjanskega parka. Slikarji bodo ustvarjali in bivali v Vili Silva Marija. Soorganizator kolonije je gospod Martin Bibič in njegova soproga Silva Marija, lastnika vile.

Na spletni strani www.apartmaji-pisece.si si lahko ogledate vilo, okolje, najboljši dostop do kraja, prometne povezave.

 

Kolonija bo potekala pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve svoji  deli organizatorjem. Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, slikarji pridejo na lastne stroške.  
 

Naslovna tema slikarske kolonije 2016  je  »Dve domovini«

Vsi, ki bi se radi udeležili slikarske kolonije, ste vabljeni, da pošljete svoje prijave  do 1. 4. 2016 na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p. p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
sim@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite ( ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu,  razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.).
Obvezno priložite najmanj  dve fotografiji svojih del. Napišite tudi, na kakšen način ste povezani s Slovenijo. Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključku razpisa. Sprejeli bomo največ deset udeležencev.

 

Pogoj in merila  udeležbe so:

·         Slovenci iz zamejstva ali sveta

·         število predhodnih udeležb - prednost bodo imeli tisti, ki na koloniji še niso sodelovali

·         ustvarjalna izvirnost in kakovost

V komisiji bo likovna kritičarka in dva  predstavnika Slovenske izseljenske matice.

Vabljeni k prijavi!

 

 Tema kolonije:  »Dve domovini«

Likovna kolonija Združenja Slovenske izseljenske matice združuje in povezuje ljudi, ki imajo izkušnjo izseljenstva in veselje do umetnosti. Ko izseljenci za kratek čas obiščejo domovino, želijo obuditi spomine in nostalgična čustva, oživiti pripovedi svojih staršev in starih staršev, doživeti pristno slovensko pokrajino ter slišati slovensko besedo in pesem. Spoznati želijo svoje korenine in se naučiti več o svoji domovini.

Izseljenci so nekje drugje tudi priseljenci. Imajo dve domovini. V njihovem vsakdanu se prepletata dve kulturi, dve tradiciji, dva pogleda na svet. Bolj kot ljudje, ki že generacije živijo v istem kraju ali v isti državi, razumejo, doživljajo in cenijo kulturno raznolikost. V času, ko migracije postajajo aktualen sestavni del evropskega življenja, nam prav izseljenci lahko pomagajo razumeti stiske in izzive, ki izhajajo iz razpetosti posameznika med dve domovini.

Takšna refleksija je dragocena; izseljenci znajo izraziti pogled na Slovenijo skozi oči druge kulturne izkušnje, hkrati pa nam z očmi Slovenca predstaviti tujino.

Likovna kolonija 2016 bo v Pišecah pri Brežicah. To je rojstni kraj Maksa Pleteršnika, znamenitega slovenskega jezikoslovca in slovaropisca. Pleteršnik je prevajal besede iz enega jezika v drugega in tako ne le soočal zvene besed in njihove pomene, temveč tudi vzporejal dve kulturi. Na podoben način bodo slikarji prevajali besede in pomene v slike ter svoja opažanja in občutke izrazili z barvami in oblikami. Vsak udeleženec bo imel možnost ustvarjati in raziskovati na svoj način, v svojem slogu in s svojimi slikarskimi sredstvi. Dobrodošle bodo vse tehnike ustvarjanja, ki dopuščajo izvedbo dela v času trajanja likovne kolonije. 

Ob koncu kolonije bomo že tradicionalno postavili razstavo del nastalih na likovni koloniji v kraju likovne kolonije.

 

Predlog dejavnosti po dnevih ( okvirno ): 

 

    3. 6.             Prihod do 18. ure in namestitev

    4. 6.             Uvod v temo, raziskovanje okolice, skiciranje motivov

5.- 8. 6.            Slikanje

    9. 6.              Zaključevanje slikanja, sušenje, priprava platen za razstavo

  10. 6.              Postavitev in otvoritev razstave

  11. 6.              Zaključek kolonije

 

Vsakodnevno ustvarjanje dopolnjujemo z ogledi lokalnih znamenitosti, obiskom prireditev, obiskom lokalnih likovnih ustvarjalcev, izleti v bližnje kraje, vse seveda v dogovoru z udeleženci in organizatorji kolonije.