8. september - Mednarodni dan pismenosti

od 08.09.2016 do 08.09.2016

-

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ( UNESCO) je z Mednarodnim bralnim društvom leta 1966 razglasila 8. september  za mednarodni dan pismenosti. Po letošnjih podatkih je v svetu še vedno 793 milijonov odraslih nepismenih, med njimi večina deklet in žensk. Približno 67 milijonov šoloobveznih otrok v svetu ne more uveljaviti svoje pravice do osnovnošolskega izobraževanja.

O pismenosti je potrebno govoriti saj je le-ta človekova pravica, orodje osebne moči in sredstvo za socialni in človeški razvoj.