RAZPIS za likovno kolonijo

od 20.03.2017 do 01.05.2017

Most na Soči

 Združenje Slovenska izseljenska matica organizira slikarsko kolonijo – letos že  26. po vrsti namenjeno  akademskim in ljubiteljskim slikarjem, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali po svetu. 

Slikarska kolonija bo potekala od 4. 6. do 9. 6. 2017  v Mostu na Soči.

Kolonija bo potekala pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve svoji  deli organizatorjem. Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, slikarji pridejo na lastne stroške.  
 

Naslovna tema slikarske kolonije 2017  je  »Most ustvarjalnosti«

Vsi, ki bi se radi udeležili slikarske kolonije, ste vabljeni, da pošljete svoje prijave  do 1. 5. 2017  na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p. p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
sim@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite ( ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu,  razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.).
Obvezno priložite najmanj  dve fotografiji svojih del. Napišite tudi, na kakšen način ste povezani s Slovenijo. Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključku razpisa. Sprejeli bomo največ osem ( 8) udeležencev.

 

Pogoj in merila  udeležbe so:

·         Slovenci iz zamejstva ali sveta

·         število predhodnih udeležb - prednost bodo imeli tisti, ki na koloniji še niso sodelovali

·         ustvarjalna izvirnost in kakovost

V komisiji bo likovna kritičarka in dva  predstavnika Slovenske izseljenske matice.

Vabljeni k prijavi!

 

 Tema kolonije:  

Most ustvarjalnosti

Likovna kolonija Združenja Slovenske izseljenske matice združuje in povezuje ljudi, ki imajo izkušnjo izseljenstva in veselje do umetnosti. Izseljenci imajo dve domovini. V njihovem vsakdanu se prepletata dve kulturi, dve tradiciji, dva pogleda na svet. To se velikokrat odraža tudi v njihovih pogledih na umetnost.

Obisk domovine, podprt z intenzivno ustvarjalno izkušnjo, izseljencem odpira globoka čustvena doživetja. Obujajo spomine iz otroštva, podoživljajo pripovedi svojih staršev in starih staršev, doživljajo pristno slovensko pokrajino, spoznavajo svoje korenine in se učijo o svoji domovini Sloveniji. Tako gradijo mostove prijateljstva in spominov.

Na likovni koloniji bomo tokrat povezovali bregove dveh domovin, dveh kultur, gradili mostove med gostujočimi in domačimi slikarji, med preteklostjo gostujočega kraja in aktualno, sodobno ustvarjalnostjo. Umetnost povezuje z jezikom brez besed, sporoča z jezikom barv in oblik. Udeleženci bodo svoje likovne vizije predstavili vsak na svoj način –materializirali jih bodo na platnu ali na papirju. Tako bodo ustvarili mostove med nevidnimi in vidnimi svetovi.

Ob ustvarjanju bodo udeleženci raziskali naravne, etnološke in zgodovinske posebnosti kraja, se družili in z zaključno razstavo tudi sami dodali prispevek h kulturnemu utripu kraja.

Ob koncu kolonije bomo že tradicionalno postavili razstavo del nastalih na likovni koloniji v kraju likovne kolonije.

Vsebinska zasnova Monika Ivančič Fajfar

Vsakodnevno ustvarjanje dopolnjujemo z ogledi lokalnih znamenitosti, obiskom prireditev, obiskom lokalnih likovnih ustvarjalcev, izleti v bližnje kraje, vse seveda v dogovoru z udeleženci in organizatorji kolonije.