ODPRT JE RAZPIS ZA PRIJAVO NA LIKOVNO KOLONIJO

od 28.03.2019 do 06.05.2019

Most na Soči

Združenje Slovenska izseljenska matica organizira slikarsko kolonijo – letos že  28. po vrsti namenjeno  akademskim in ljubiteljskim slikarjem, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali po svetu. 

28. likovno kolonijo v organizaciji Združenja SIM bomo v letu 2019 organizirali v Mostu na Soči, ki je že kar stalna lokacija, v soorganizaciji Turističnega društva Most na Soči. Tako kot pretekli dve leti bo kolonija uvrščena tudi v letu 2019 v poletni program z naslovom Noč na jezeru, tako kot v preteklih letih.

Slikarska kolonija bo potekala od 2. do 7. 6. 2019  v Mostu na Soči.

Kolonija bo potekala pod strokovnim vodstvom mentorice Lee Kralj. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve svoji  deli organizatorjem. Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, slikarji pridejo na lastne stroške.  
 

Naslovna tema slikarske kolonije 2019  je  » Likovna križpotja «

Vsi, ki bi se radi udeležili slikarske kolonije, ste vabljeni, da pošljete svoje prijave  do 5. 5. 2019  na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Zaloška 59
p. p. 2737
1110 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
sim@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite ( ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu,  razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.).
Obvezno priložite najmanj  dve fotografiji svojih del. Napišite tudi, na kakšen način ste povezani s Slovenijo. Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključku razpisa. Sprejeli bomo največ osem ( 8 ) udeležencev.

Pogoj in merila  udeležbe so:

  • Slovenci iz zamejstva ali sveta
  • število predhodnih udeležb - prednost bodo imeli tisti, ki na koloniji še niso sodelovali
  • ustvarjalna izvirnost in kakovost

V komisiji bo likovna kritičarka in dva  predstavnika Slovenske izseljenske matice.

Vabljeni k prijavi!

LIKOVNA KOLONIJA ZA SLOVENSKE IZSELJENCE, MOST NA SOČI 2019

Termin kolonije: junij 2019

Organizator: Združenje Slovenska izseljenska matica / TD Most na Soči

Vsebinska zasnova: Monika Ivančič Fajfar

Likovna križpotja

Pri Mostu na Soči je stičišče dveh rek in treh dolin; po reki Soči se poti odpirajo navzdol proti Goriški in navzgor proti Tolminu, Kobaridu in Bovcu, po reki Idrijci, ki se v Sočo izlije prav tu, pa proti Cerknemu, Idriji in naprej proti Ljubljani. Na tem kraju je bilo že v prazgodovini pomembno prometno vozlišče. Danes pa je kraj ob smaragdnem jezeru atraktivna turistična točka.

Srečanje slovenskih izseljencev in potomcev ljudi, ki so iz Slovenije po svetu odšli že pred dolgimi leti, Most na Soči spremeni v stičišče raznolikih življenjskih poti in človeških zgodb. Most na Soči postane križišče raznolikih kultur, jezikov, navad, osebnosti, generacij, izkušenj in ustvarjalnih načinov. Srečanju dodaja posebno noto likovno ustvarjanje, ki poteka v sproščenem vzdušju, v duhu izmenjave ustvarjalnih zamisli in pretoka kreativnih energij.

V likovnem smislu je likovno križpotje točka napetosti. Lahko si ga predstavljamo kot križanje linij, presek ploskev, zlitje barv ali soočenje likovnih kontrastov. Kot kompozicijski in vsebinski poudarek je središče pozornosti, ki usmerja pogled gledalca, narekuje branje likovne zgodbe in oblikuje likovni prostor. Črta – poteza je pot risala ali čopiča po slikovni površini. Lahko je trepetav zaris notranje napetosti ali samozavesten prikaz večkrat prehojene in uhojene poti. Križpotje pa lahko ponazarja tudi negotovosti, dileme, točko odločitve in izbire … Vsaka poteza je zavestna odločitev za eno samo pot, zato je vsaka slika edinstven zemljevid emocij, vtisov, doživetij in zgodb.