Vizitka

Združenje Slovenska izseljenska matica
Zaloška 59
1000 Ljubljana

mail:
tel: +386 (0)1 24 10 280
fax: +386 (0)1 42 51 673

Sergij Pelhan, predsednik:

Jasmina Ilič,  glavna tajnica 
040 150 518
0(1) 24 10 282
jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si

Ženja Simonič, strokovna sodelavka
računovodstvo: (0)1 24 10 280
031 778 904
 


Združenje Slovenska izseljenska matica je v skladu z Zakonom o društvih vpisan pod zaporedno številko 1261 v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana.

davčna številka: 37189913
matična številka: 5163072
Št. transakcijskega računa: SI56 05100-8011104455, A - Banka Vipa