Vizitka

Združenje Slovenska izseljenska matica
Linhartova 13
1000 Ljubljana

Uradne ure

od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 12.00 uro,

ali po prethodnem dogovoru tudi izven uradnih ur.

mail:
tel: +386 (0)1 24 10 280
 

dr. Boris Jesih, predsednik
boris.jesih@guest.arnes.si

 

Jasmina Ilič,  glavna tajnica 


040 150 518
0(1) 24 10 282
jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si

Ženja Simonič, strokovna sodelavka
računovodstvo:

(0)1 24 10 280
031 778 904


Združenje Slovenska izseljenska matica je v skladu z Zakonom o društvih vpisan pod zaporedno številko 1261 v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana.

davčna številka: 37189913
matična številka: 5163072
Št. transakcijskega računa: SI56 05100-8011104455, A - Banka Vipa