Vizitka

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II
1000 Ljubljana

mail:
tel: +386 (0)1 24 10 280
fax: +386 (0)1 42 51 673

Sergij Pelhan, predsednik:


 

Jasmina Ilič,  glavna tajnica  

040 150 518

0(1) 24 10 282


jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si

Ženja Simonič, strokovna sodelavka

računovodstvo: (0)1 24 10 280

031 778 904 

Združenje Slovenska izseljenska matica je v skladu z Zakonom o društvih vpisan pod zaporedno številko 1261 v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana.

davčna številka: 37189913
matična številka: 5163072
Št. transakcijskega računa: SI56 05100-8011104455, A - Banka Vipa