Od pastirja do izumitelja

Spoštovani ljubitelji slovanske zgodovine, znanosti in visokih misli nadarjenih sinov južnoslovanskega sveta. Knjigarna Buča  Vam v branje ponuja dopolnjen slovenski ponatis ene izmed mednarodno odmevnih in poučnih knjig, razširjeno besedilo slovenskega prevoda avtobiogafske knjige spoštovanega srbskega in ameriškega izumitelja in znanstvenika Mihajla Pupina (1854 - 1935) ob 160. letnici njegovega rojstva.

Naslovnica knjigeIzvirno delo je izšlo pod naslovom "From Immigrant fo Inventor" leta 1923 v New Yorku (do leta 1930 je izšlo kar 17 izdaj); postalo je obvezno čtivo ameriških šol, avtor pa je prejel tudi znano Pulitzerjevo nagrado leta 1924; prevedeno je bilo v številne jezike, tudi v slovenščino leta 1930, s posebnim avtorjevim dovoljenjem: "Od pastirja do izumitelja": podnaslov: "s šestimi slikami" v dveh delih pri Vodnikovi družbi (Ljubljana 1931 in 1932).

Mihajlo Pupin je za svoje duhovno izhodišče sprejemal nasodobnejše misli in ideje svojega časa, spoznaval kulturo, zanost in ustvarjalce v največjih evropskih in ameriških znanstvenih središčih; med vztrajnim vsakdanjim učenjem je spoznaval nove potrebe in vrednote človeštva in tudi vrednote in pomankljivosti v obzorjih svojega ljudstva: s tem, kar je spoznal, oziroma s talentom in marljivim raziskovanjem odkril, je pomembno obogatil svetovno znanost, svojim rojakom pa je zapustil vsestransko koristno in poučno dediščino, na katero so lahko ponosni tudi današnji rodovi.
O Mihajlu Pupinu, ki je v svojem življenju uresničil vse, kar so mu nekoč obetale oddaljene ameriške sanje, to je življenski uspeh, mednarodni ugled cenjenega znanstvenika, osebno bogastvo, je bilo, poleg njegovega iskrenega besedila "Od pastirja do izumitelja", napisano več prikazov v različnih knjigah, namenjenih svetovnemu krogu bralcev. S pričujočo avtobiografijo pa se Pupin vrača v spomin novega rodu Slovencev in v njem vzpostavlja svoje zasluženo in pomembno mesto. Kot predhodnika Pupinu naj omenimo raziskovalca elektrike in elektromegnetnega valovanja, slovenskega znanstvenika Jože Stefana (1835 - 1893), začetnika študija električene energije in elektromegnetizma v Evropi. ustanovitelja in predsednika Elektrotehniškega društva na Dunaju 1863.L., urednika njegovega glasila (ki izhaja tudi danes). Zahvala za razvoj elektrotehnike velja tudi izumitelju vrtljivega magnetnega polja, trifaznega izmeničnega toka, trifaznega generatorja in motorja ter njihove koristne uporabe, Pupinovemu sodobniku in rojaku Nikoli Tesli (1856 - 1943).

V Prilogah so podana izbrana pisma in predavanja, ki še dodatno osvetljujejo takšno osebo kot je bil Mihajlo Idvorski Pupin. Ime njegove rojstne vasi Idvor je bilo v Ameriki sestavni del njegovega imena in njegovega ponosa.