Izseljenski koledar 1972


Koledarski del s 13 barvnimi posnetki slovenskih narodnih običajev
Drago Košmrlj: Jugoslavija in svet
Izraz enotnega zaupanja
Vinko Vinterhalter: Mir nima svoje alternative
»Rada imam rože«
Drago Seliger: 20-letnica Slovenske izseljenske matice
dr. Lev Svetek: Socialna varnost jugoslovanskih delavcev v tujini
Franci Stare: Zaposlovanje v tujini
Slavko Fras: Zdoma, a ne povsem
Mitja Jermol: Pisma delavcev na Švedskem
Jože Šircelj: Ali sta pred odhodom v tujino poskrbela za otroka
dr. Stanko Cajnkar: Občni zbor SIM
Milan Ljubič: Portret meniha
Miha Marinko: Na mamo imam lepe spomine
Zvone Kržišnik: Narod in njegova gora
Ivo Zorman: Ne vidim
Viljem Černo: Nesmrtnost (pesem)
Igor Gruden: Hočemo živeti, hočemo upati
Dino del Medico: Spet sem doma (pesem)
dr. Bogo Grafenauer: Ustoličenje koroških vojvod
Fran Eller: Svitnica (pesem)
Jože Prešeren: Večna pomlad Nove Gorice
Jože Olaj: Novi svet ob Muri
Nande Žužek: Stebri slovenskega gospodarstva in družbenega razvoja
Prednosti slovenskega gospodarstva
Tone Čuk: Slovenske kmetije se spreminjajo
Anton Ingolič: Kmečka zgodba
Marija Namorš: Perspektive slovenskega zdravstva
Jack Tomšič: Kdaj (pesem)
Leopold Stanek: Gorska paleta (pesem)
Evgen Bergant: Šport vse bolj vabljiv
dr. Živko Šifrer: Kakšen je razvoj prebivalstva Slovenije
Flosarska (pesem z notami)
Stoji mi polje (pesem z notami)
Potrkan ples (pesem z notami)
Angela Mezner, Chicago: Kaj mi je pisal F. S. Finžgar
Franc S. Finžgar: The Girandoles
Franc S. Finžgar: Triglavski koči (pesem)
Cveto Preželj: Ravnina (pesem)
Cveto Preželj: Nežnost (pesem)
Peter Levec: Some Funny Forces (pesem)
Karel Destovnik-Kajuh: The Song of the Wind (pesem)
Dane Zajc: A Dying Tree (pesem)
Milan Prelog: Eight Millennia of Art in Yugoslavia
Jana Milčinski: Počitniška zgodba
Andrej Kokot: Dolina (pesem)
Andrej Kokot: Moja vas (pesem)
Ludvik Zorzut: Krn (pesem)
Franc Kurinčič: Spomini na Argentino
Viktor Sulčič, Buenos Aires: Življenje in delo Juana Benigarja
France Prešeren: A Toast (pesem)
Katka Zupančič: "Mladinskega lista“ prvi dnevi (pesem)
Frank Rupert, Cleveland: Klub Ljubljana
Joseph Trebec, Euclid: Ob proslavi Slovenskega društvenega doma v Euclidu, Ohio
Ob 25-letnici pevskega zbora »Triglav« v Clevelandu
Louis Kaferle, Cleveland, Ohio: Društvo »Mir« ob šestdesetletnici
Vincent Coff, Cleveland, Ohio: Slovenska kultura v ZDA
Frank Česen, Euclid, Ohio: Iz zgodovine detroitskih Slovencev
Jože Bajec: Življenjepisi naših izseljencev (Steve Mohorko, Anton Podlogar,
Frank S. Tauchar, Peter Elish)
Anton Zaitz, Port Richey, Fla.: The Bean Pickers
Jože Bajec: Bibliografija. Zgodovinsko gradivo v Ameriškem družinskem koledarju (1915—1950) in Majskem glasu (1917—1945).
Oglasi