Izseljenski koledar 1973


Koledarsko leto
Leto 1973
Uredništvo: Ob 20. obletnici Slovenskega (izseljenskega) koledarja,
1954—1973
Drago Košmrlj: Jugoslavija na mednarodnih poteh
Silva Jereb: Zadnje ustavne dopolnitve v Jugoslaviji
Predsednik Jugoslavije Josip Broz-Tito je osebnost, ki o njej govori ves svet
(Ob njegovi osemdesetletnici, 1892—1972)
Dušan Nejkov: Tourism's Upward Trend
Franc Žugel: Delo Slovenske izseljenske matice v letu 1972
Fotoreportaža: Prihodi in izleti rojakov po Sloveniji
Franci Stare: Zaposlovanje v tujini
dr. Lev Svetek: Jugoslavija razširja varstvo svojih delavcev po svetu
Anton Rupnik: Sindikati ščitijo gostujoče delavce
Jože Prešeren: Nova slovenska društva v zahodni Evropi
Fotoreportaža: XVII. izseljenski piknik v Škofji Loki
Slavko Fras: Naši v Ingolstadtu v ZR Nemčiji
Mitja Jermol: Švedska v dveh in treh dimenzijah
Drago Setiger: Med našimi v Avstraliji
Mariola Kobal: Vrnili so se
Fotoreportaža: Kmečka ohcet v Javorjah nad Poljanami
Branka Jurca: Žrebiček brez potnega lista
Dragan Flisar: Slovenci v Porabju
Stanislav Renko, Trst: Slovenci v Italiji
dr. Milko Matičetov: Ob rožicah iz Rezije
Dušan Nečak: Koroški Slovenci v letu 1972
Franček Bohanec: Podoba slovenskega kmeta v besedni umetnosti
Peter Breščak: Hoja ob prepadih
Peter Breščak: Slovenski Ijudski slikar Maksim Gaspari 90-letnik
Marija Hriberšek: Uspavanka na tujem
Mariola Kobal: Samota
Marička Žnidaršič: Sanje v zeleni sobi
Cene Vipotnik: Sonet II
Nande Žužek: Kalejdoskop slovenskih gospodarskih dosežkov
Peter Likar: Elektronski superračunalnik tudi v Sloveniji
Peter Likar: Slovenska znanost na evropski ravni
Štefan Kuhar: Prihodnost slovenskega kmetijstva
Stane Jesenovec: Močno se je spremenilo življenje na Selškem
France Cvenkel: Dve nagradi, ena lisica
Zdravko llić: Kje vse žive Slovenci
Fotoreportaža: Naša lepa Notranjska
Fotoreportaža: Ribnica, Sodražica, Kočevje
Janez Zrnec: Zemeljski sokovi so še vedno eno najučinkovitejših zdravil
Fanci Šarf: Kmečka hiša na Slovenskem (K ilustracijam v priloženem stenskem koledarju)
Jože Olaj: Mladost je kakor maj
Janez Zrnec: Slovenci smo smučarski narod
Fotoreportaža: Zima v Sloveniji
Zvone Kržišnik: Srečanje z Ljubljano
Fotoreportaža: Življenjski utrip Ljubljane
Marko Rožman: Športna Slovenija in Jugoslavija
Jože Olaj: Pomurski abecednik
Ria Bačer: Kjer breze drhtijo in Kolpa šumi
Jože Primc: Od Turjaka do Kolpe
Fotoreportaža: Kmečka ohcet v Ljubljani
Jožica Teppey: V domovini kmečkih puntov
Fotoreportaža: Slovenci v gorah
Marjan Legan: Ko bo kruha za vse
Janez Kajzer: Vonj po čaju
Odbor društva Sv. Barbare: Delovanje slovenskih društev Sv. Barbara na Nizozemskem
Milivoj Pisar: Jugoslovani v Belgiji
Cene Kranjc: O prvih jugoslovanskih izseljencih v Avstraliji
France Benko, Melbourne: O umetnosti v Avstraliji
Anton Podlogar, Buenos Aires: Slovenci v Rio Negru — argentinski Kaliforniji
Mirko Ličen: Moji spomini na Argentino
Frank česen, Euclid, Ohio: Mornar Johnny
Janko N. Rogelj, Euclid, Ohio: Moj prijatelj
Jože Bajec: Anthony J. Klančar
Marie Škrilec, Betlehem, Pa.: Slovenski Prekmurci v Betlehemu
Louis Kaferle, Cleveland, Ohio: Matt Arko-Hoyer, glasbenik iz Clevelanda
Sfeve Mohorko, Fontana, Kalifornija: Jugoslovanska podporna zveza »Sloga« v Milwaukeeju, Wisconsin
Jacob Zupan, Los Gatos, Kalifornija: Pet pomembnih desetletij mojega življenja
Vatro Grill: Ogoljufani
Vatro Grill: Med dvema svetovoma
Jože Bajec: Zgodovinsko gradivo v koledarju Slovenske izseljenske matice (bibliografija)
Tisočletnica Škofje Loke 973—1973
Oglasi