Predstavitev - Slovenski izseljenski koledar

SLOVENSKI IZSELJENSKI KOLEDAR


Slovenski izseljenski koledar (dalje SIK), je bil redni letni zbornik SIM. Prvič je izšel novembra 1953 za leto 1954 kot naslednik Ameriškega družinskega koledarja, ki je izhajal v ZDA 1915–1950. Zasnovan je bil za objavljanje prispevkov o zgodovini slovenskega izseljenstva, življenjepisov znanih slovenskih izseljencev, opisov organizacij, društev, knjižnic, narodnih in delavskih domov, časopisja, šol, župnij in cerkva ter informacij o domovini.
Koledar je vse do 2003, ko je prenehal izhajati, ohranil skoraj enako vsebinsko zasnovo, v zadnjih letih nekoliko bolj razpoznavno z naslednjimi vsebinskimi poglavji: domovina, literarni almanah, Slovenci po svetu in English Section.
Poseben pomen imajo objave pesmi in proze slovenskih izseljencev vseh generacij.
Do leta 1957 je bil glavni urednik Tone Seliškar, nato do leta 1970 Zima Vrščaj Holly, Božo Kovač v letih 1970 in 1971 od leta 1972 do 1980 Drago Seliger, leta 1981 pa Juš Turk. Odgovorna urednica koledarja je bila od začetka do 1979 Mila Šenk, od leta 1982–2002 Jože Prešeren za letnik 2003 pa je bila odgovorna urednica Vida Posinkovič Gorjup .

V nadaljevanju si lahko po letih ogledate ogledate seznam VSEBIN, oziroma člankov Izseljenskih koledarjev.

Arhiv vseh izvodov se nahaja v prostorih Združenja Slovenska izseljenska matica. V kolikor vas zanima celoten članek, se lahko oglasite na Cankarjevi 1/II in publikacije prebirate v prostorih naše čitalnice.