Izseljenski koledar 1959

Letnik 1959
sik59
Koledarski del
Zima Vrščaj-Holy: Pismo uredništva
Dr. Aleš Bebler: Jugoslavija v svetu
Boris Kuhar: Televizija se uveljavlja tudi v Jugoslaviji
Milenko Šober: Slovenska obala Istre važna pomorska pokrajina
Jugoslavije
Tone Seliškar: Amerikančeva harmonika
Miloš Bučar: Razvoj znanosti na področju atomske energije v
Jugoslaviji
Stefan Kuhar: Za sodobnejšo agrikulturo
Jože Žagar: Kmetijsko-gozdarsko posestvo Kočevje
Mimi Malenšek: Čebelji roj
Jože Zupančič: Rudarsko Zasavje nekdaj in danes
Silvo Matelič: V novih tovarniških dvoranah
Zima Vrščaj-Holy: O stanovanjskih skupnostih
Jože Rupnik: Šole v Sloveniji po vojni
Novo v slovenskih krajih (fotoreportaža)
Dr. Fran Vatovec: Yugoslav Festivals
Janko N. Rogelj, Cleveland, O.: Spominska ustanova Louisa
Adamiča
Cvetko A. Kristan: 40 let v prvih vrstah borcev za delavske pravice (Ob 70-letnici Franka Zaitza)
Oton Župančič: Meditation (A Fragment from »Duma«)
Cvetko A. Kristan: Mirko G. Kuhel
Joseph Jauch, Cleveland O.: Materi v spomin
Jože Zupančič: Avgust Kollander
Viktor Klinger, Montevideo, Urugvaj: Tamburaški orkester
»Naša tamburica«
Vitko Musek: Jugoslovanski film
Cvetko A. Kristan: Kulturno-prosvetno življenje južnoameriških Slovencev (od 1. julija 1957 do 30. junija 1958)
Jože Fir, Cordoba, Argentina: »Vsak začetek je težak . . .«
France Prešeren: Mi andar — Kam?
France Škerl: Ob petnajsti obletnici Sutjeske
Dr. Josip Edgar Leopold: Kartuzija Pleterje
Jože Zupančič: Z razbeljenimi burklami nad Turke
Albert Švagelj: O delu Slovenske izseljenske matice v letu 1958
Rojaki iz Francije in Holandije na obisku v domovini (foto-reportaža)
Ernest Petrin: Domov bi rad
Cene Vipotnik: Jeseni ob Blejskem jezeru
Ernest Petrin: Od Merlebacha do Freyminga
Lojze Zdravje: Na obisku pri naših povratnikih v beli Ljubljani
Prof. dr. Božo Škerlj: Iz enega kulturnega okolja v drugo
John Gorjanc, New Smyrna Beach, Fla.: Prvi slovenski naseIjenci v Samsuli, Florida
Frank Pechnik, Pueblo, Colo.: Iz življenja Slovencev v Pueblu,
Colorado
Stanley Rogers, Monrovia, Calif.: Moč zlate rude
[Sdela Gregorič, Kairo, Egipt: Slovenci iz faraonske doline
Stanko Grom, Chunya, Tanganyika: Iz mojega življenja v Tanganyiki
Severin Šali: Mrtva hiša
Vladimir Kavčič: Slovo na postaji
Frank Strmšek, Detroit, Mich.: Kako živimo v Detroitu
Ana Florjančič, Grand Junction, Colo.: List iz knjige trpljenja
slovenskih žena v tujini
John Dobrovoljc, North Chicago, III.: Petdeset let na tujem
Franc Sikošek, Gladbeck, Nemčija: Videl sem belo teto
France Magajna: Nadloge zelenega junaka