Izseljenski koledar 1956

Slovenski izseljenski koledar 1956

sik56
VSEBINA
Poslanica Predsednika Tita
Vida Tomšič: Ob desetletnici osvoboditve Jugoslavije
Ivan Zorman: Ladje bele, ladje lepe
Predsednik Slovenske izseljenske malice Ivan Regent našim
izseljencem
Tone Seliškar: Ivan Zorman — pesnik slovenskih izseljencev
Ivan Zorman: Indijanski motiv
Stanko Janez: »Slovenska moderna«
Franc Škerl: Kako Je bila osvobojena Ljubljana
Ivan Kacin, Buenos Aires: Dvajset let obstoja Slovenskega
podpornega društva v Buenos Airesu
E. Petrin: Stoji, stoji tam Beligrad
M. Bartulica, Zagreb: Hrvatski izseljenci
Cvetko A. Kristan: Kulturno življenje naših ameriških izseljencev
Tone Seliškar: Rodna gruda
Dr. Franja Bojc-Bidovec: Spomini na partizansko bolnišnico
»Franja«
Ivan Minatti: Mi smo našli pot
K. Dobida: Narodna in Moderna galerija v Ljubljani
Pismo uredništva
Janez Menart: Pesem
Jugoslovanski izseljenci v Egiptu imajo spet svoj dom
Albert Švagelj: O delu Slovenske izseljenske malice v 1. 1955 Marička Žnidaršič: Pesem o zamorjeni ljubezni
Ksaver Meško: Bratom in sestram v tujini
Gorazd Kušej: Zvezna ljudska skupščina
Janez Menart: Na gori
Marie Prisland: Slovenci v Sheboyganu
Boris Kuhar: Zgodba o Ivanu in 50.000 westfalskih Slovencih
Anton Škruba, Merlebach: Pred tridesetimi leti
Angelo Cerkvenik: 0 nepravem cesarju in nepravem psu
Tone Svetina: Na lovu v triglavskih gorah
Dr. Aarij Avčin: Pomoč ameriških Slovencev novi Otroški
kliniki v Ljubljani
Frank Česen, Cleveland: Dr. F. J. Kern pripoveduje o sebi
Ing. Miljeva Kač: Zeleno zlato v Savinjski dolini
France Kurinčič: Franc Trebše — ob desetletnici njegove
smrti
Jelka Urh: Slovenske čipke — naša ljudska obrt
John Terlep, Cleveland: Ob 20-letnici Mladinskega pevskega
zbora S. D. D. na Waterloo Rd.
Josip Ribičič: Mali in sin
Ing. P. Verbič: Premog v Sloveniji
Mary lvanusch, Chardon, 0.: 0 delu Progresivnih Slovenk
Amerike
Victoria Poljšak, Cleveland: Knjižna akcija »Progresivnih
Slovenk«
Jože Zupančič: Elektroencefalograf za Bolnišnico za duševne
in zivčne bolezni v Polju pri Ljubljani
Tone Seliškar: Ognjeni krst
Silvo Matelič: Bohinj — biser slovenske zemlje
Ivan Zorman: Na cvetlični razstavi
Joško Sotler: Turistična Jugoslavija
Dr. A. Kopač: Jugoslovansko socialno zavarovanje in izseljenci
Frank Petrich, Los Angeles, Calif.: Doneski k zgodovini Jugo-
slovanske socialistične zveze v Ameriki
Emma Zecker, Avonmore, Pa.: Doma sem iz lepe zelene Štajerske
Frank KlurDe, Chisholm, Minn. : Prepovedani časopis
Anton Jurca, Detroit, Mich.: Pastir Tone
Jennie Troha, Barberton, O.: Lepše vasice na svetu ni
Louis Levstik, Cleveland, O.: Odlomki iz mojega dnevnika
Frank Zajc, Sudbury, Ont., Canada: Kako je bilo nekdaj
v Kanadi
Jurij Artič, Liévin, Francija: Moje življenje
Dr. Kukovec Sonja: Pravni položaj žene v FLRJ
Dr. Drago Mušič: Od zdravniškega pregleda do ozdravljenja
Prežihov Voranc
Prezihou Voranc: Father
Pavel Kunaver: Skrivnostna Ljubljanica
Slavo Kobe: Loška dolina in njeni ljudje
Oton Župančič: Veš, poet, svoj dolg?
Brezovar Milan: V muzeju narodne osvoboditve Slovenije
Josip Murn: Pesem o ajdi
Drago Vresnik: Zreče — kraj napredka
Milenko Šober: Steklo in umetniki steklarstva
Ivan Minatti: Poženi klas
France Bevk: Dogodek
Ignac Koprivec: Svobodni ptiček
Ivan Minatti: Svidenje
Mira Mihelič: Spomin
Vida Brest: Dežek
Josip Ribičič: Divji mož in jagnje
Tone Seliškar: Biser
Ferdo Godina: Noč na Gorjancih
Pavel Golia: Petelinček se ženi