Izseljenski koledar 1955

Letnik 1955

Tone Seliškar: Pomembnost Slovenske izseljenske matice
Janko Pleterski: Jugoslavija v svetu
Cvetko A. Kristan: Etbin Kristan — borec za boljšo
 • bodočnost delovnega ljudstva
  Prežihov Voranc: Tri pisanke
  Lojze Ude: Slovenci v Avstriji in na Madžarskem
  Albert Rejec: Slovenci v Italiji in na Svobodnem tržaškem ozemlju
  Pregled živih jezikov
  Cvetko A. Kristan: Ob 50-letnici SNPJ v Chicagu
  Tone Seliškar: Izseljenska pesem
  John Lokar, st.: Moja pot v novo domovino
  Prebivalstvo sveta od leta 1800 do 1940
  Pavel Kunaver: Cerkniško jezero
  Franc Anderluh: 0 Slovencih v Holandiji
  Miško Kranjec: Povest o poštarju
  P. Poljanec: Med westfalskimi Slovenci
  Roman Albreht: 0 delavskem rodu, ki si sam gospodari
  Ing. Mravlja Ciril: Autocesta Ljubljana—Zagreb
  Frank Česen: Ameriško-jugoslovanski center v Euclidu
  Drago Ulaga: Šport v Jugoslaviji
  Drago Ulaga: Šport in Yugoslavia
  Andrej Škrbec: Gospodarski položaj Slovencev v Argentini
  Ciril Kren: Angel Hrovatin
  Angelo Cerkvenik: Kako je profesor Kopitar krotil živce
  Joško Oven: »Proletarec«
  Ing. France Adamič: Slovenska vina
  Tone Seliškar: Grm rožmarina
  Jovan Djajic: Srbski izseljenci
  France Berce: Partizanske bolnišnice v zavetju Krima
  Cene Vipotnik: Zelen grobek
  Mila Šenk: Ob 20-letnici organizacije Progresivnih Slovenk
  Blaž Ostrovrhar: Pri padlih borcih
  Ing. Jože Rihar: Kranjska čebela
  Jože Radič: Slovenci v Giraumontu
  Anton Garden: Kako živi ameriški farmar
  Zima Vrščaj-Holy: Domovi za stare ljudi
  Cvetko A. Kristan: Kanadski Slovenci v letih
  narodnoosvobodilnega boja
  Mila Šenk: Idrija — mesto živega srebra
  Louis Mikulich: Kako so Slovenci ustanovili mesto Traunik v Michiganu
  Narodnostne skupine in njih število
  Zdravko Omerza: V soli za gluhe
  > Anton Jurca: Kako simo si prvi slovenski izseljenci
  utirali pot v Ameriki
  Veletoki
  Darinka Muser: Ljudsko igranje na slovenskem podeželju
  Peter: Od Ribnice do Rakitnice
  Prof. Stanko Janez: Fran Levstik
  Anton Valentinčič: Slovenci v Sharonu in Farellu
  Kaj veš o zemlji
  Rafael Ajlec: Če zapojemo veselo
  F. Pavlovich: Slovenci v Mohhamu
  S. E.: Nekaj o slovenskem izvozu
  Frank Podboj: Slovenci v Conemauhg-Franklln
  Jože Kranjc: Sopotnik v vlaku
  Slovensko narodnostno ozemlje (zemljevid)
  F. Obliški: Zgodbe izseljencev Beneške Slovenije
  Fran Milčinski: Skrivnosti in modrosti
  Ing. arh. Ravnikar E.: Ljubljana in čas
  Oton Zupančič: Barčica
  Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico
  Narodna: Želje
  Dragotin Kette: Kako se je zgodilo Matičku
  Ferdo Godina: Žemlje
  Igo Gruden: Pust
  Franc S. Finžgar: Medved na hruški
  Josip Stritar: Uganke
  Oton Župančič: Na Jurjevo
  Žalik žene v Triglavskem pogorju
  Ivan Minatti: Kaj je v košku
  Tone Seliškar: Partizanček
  Razpis koledarjevih nagrad