Izseljenski koledar 1966

Zima Vrščaj: Ob novem letu 1966
Tone Brožič: Slovenska izseljenska matica v letu 1965
Fotoreportaža: Sprejem v skupščini SRS
Mila Šenka: Zbiranje zgodovinskega gradiva
Fotoreportaža Na obisku v domovini 1965
Slavko Fras: Jugoslavija in svet v letu 1965
Marin Cetinić: Gospodarska reforma
Bosa Jovović Jugoslavija – graditelji na vseh trgih sveta
Stane Grahek: Modernizacija jugoslovanskega prometa
Fotoreportaža: Med delovnimi ljudmi v Sloveniji
Jaroslav Bezuha: Yugoslavia in International Fairs
Yugoslavia's en la Ferias Internacionales
Jane Vipotnik: O kulturnih zvezah Jugoslavije s tujino
Yugoslavia Cultural Relations with Foreign Countries
Dr. France Bernik: Ob stoletnici Slovenske matice
Branko Šömen: Pesniška žetev 1964/65
Ciril Zlobec: V vse smeri življenja
Tone Pavček: Molitev
Ivan Minatti: Mama! Pošiljam ti pozdrav
Lojze Krakar: Smrt
France Filipič: Pesem za Skopje
Srečko Kosovel: Tragedija na oceanu (slov. in franc.)
Matej Bor: Šel je popotnik skozi atomski vek (slov. in franc.)
Srečko Krč: Klubi Organizacije Združenih narodov v Sloveniji
Zvone Kržišnik: Majski izlet na Gorenjsko
Pregovori
Iztok Avsec: Čedalje več tujcev v slovenskih zdraviliščih
Ivan Kranjec: Pri slovenskih povratnikih iz Amerike
Fotoreportaža: Novo v slovenski krajih
Hajrudin Mehmedbašić: Bosna in Hercegovina na pragu tretjega desetletja novega življenja
Čedo Kisić: 52 Years Ago in Sarajevo
Jože Križmanić: Sinjska alka (angl. In špansko)
Dr. Živko Šifrer: Kakšno je bilo izseljevanje z našega ozemlja
Albert Rejec: Med Slovenci v Italiji
Nekaj ribiških in drugih
Jože Snoj: Iz treh razmer in treh časov
Miran Ogrin: Naši v Avstraliji
Bogdan Pogačnik: Po obeh amerikah – Srečanje z jugoslovanskimi izseljenci

Janez Stanonik: Logfelow in Slovenci
Ivan Zika: Franc Pirc – živa vez Amerike z domovino
Rudolf Horvat: Jurij George Kraigher – junak dveh vojn
Marie Prisland, Sheboygan, Wisc.: Zgodovina Slovenske naselbine v Sheboyganu
Jože Ciuha: Po mnogih srečanjih
Jože Ciuha: Povoroi z Andrejem Škrbcem
Ivan Regent: Ljudski oder v Trstu on šestdesetletnici
Čestitka Ivana Regenta Ljudskemu odru v Buenos Airesu
Mirko Ščurk, Franc Štoka: 40. Let Delavskega kulturnega društva Ljudski oder v Buenos Airesu
Armando Blažina: Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1958 – 1965)
Anton Ingolič: Mrs: Betty Bobbich
Mira Mihelič: Kresni večer ob Krki
Vladimir Kavčič: V poljansko dolino
Jože Bajec: Slovenske izseljenske knjige, brošure in drobni tiski
Register osebnih imen, izdajateljev in založnikov ter krajev izida