Izseljenski koledar 1967


Izseljenski koledar 1967
(glavna urednica Zima Vrščaj, odgovorna urednica Mila Šenk in Mitja Vošnjak urednik)


Leto 1967
Koledar
Zima Vrščaj: Pismo Bralcem
Izseljenski piknik v Ilirski Bistrici 4. Julija 1966
Glasbena matica iz Clevelanda prvič v Sloveniji
Sprejemi in izleti po Sloveniji
Tone Brožič: Slovenska izseljenska matica v letu 1966
Ernest Petrin: Petnajst let izseljenske oddaje ljubljanskega radia
Gregor Strniša: Moja dežela (prir. Boris Kovačič)
Franc Šebjanič: Skrb za naše delavce v tujini
Tone Kukovica: Pri naših v Franciji
Dr. Lev Svetek: Novo v konvencijah in drugih meddržavnih sporazumih o socilanem zavarovanju
Dr. Lev Svetek: Sporazum o zaposlovanju jugoslovanskih delavcev v Franciji, Avstriji in švedski
Dr. Lev Svetek: Nekaj praktičnih nasvetov našim delavcem, zaposlenim v tujini
Marjan Fortič: Svet in Jugoslavija leta 1966
Dr. Stanko Cajnkar: Novo obdobje
Protokol o pogovorih med predstavnikih vlade SFRJ in predstavniki Svete stolice
Josip Vidmar: Osvobodilna fronta je bila zgodovinsko ustvarjalna
Tone Seliškar: Simfonija v požganih samotah
France Filipič: Talci
Cene Vipotnik: Burial
Severin Šali: Svobodi
Frank Kerže: Iz Velemesta
Jack Tomšič, Cleveland: Prošnje
Tone Vahen: Električna energija iz Jugoslovanskih rek
Nande Žužek: Uspehi naših delovnih ljudi
Tone Čuk: Razvoj Jugoslovanskega kmetijstva
Novo v slovenskih krajih
Drago Kralj: Potovanje 4000 km Daleč
Feri Žerdin: Od Kotelj do Belih vod
Dr. Franci Zwitter: Koroški Slovenci sami o sebi
Dr. Niko Kurent: Štehvanje, Stara konjeniška igra slovenskih Ziljanov
Zvone Kržišnik: Obisk V Idriji
Armando Blažina: Vzljubil sem Ljubljano
Janez Gradišnik: Naša materinščina
Dušan Tomše: radost in bridkost na gledaliških deskah
Jože Štivan: Slovenska folklora – naša kulturna dediščina
Srečko kosovel: Si je savais
Hermina Jug: Sto let Jurčičevega Desetega brata
Jože Župančič: Dr. Ferdinand Kolednik – prevajalec Jurčičevega Jurija Kozjaka
Tone Pavček: Popotniki
Neža Maurer: Mamino pismo
Narodna: Snubaška (prir. Peter Lipar)
Narodna: Letni časi: (prir. Ciril Pregelj)
Marko Rožman: Šport 1965 – 66) v znamenju prireditev v Sloveniji
Mirko Vujačić: See Dubrovnik and Live
Mirko Vujačić: Ver Dubrovnik y…! Vivir!
Mitja Vošnjak: Zid na mejni reki Selan
Milisav A. Ivanišević: Živo truplo
Anton Ingolič: Sightless Eyes
Štefan Kališnik: Sonček čez hribček gre
Ema Umek: Arhivi – vir proučevanja slovenskega izseljenstva
Ema Umek: Prispevek k zgodovini izseljevanja iz Kranjske Amerike v letih 1910 – 1913
Jože Martinčič, Lens, Francija: Ko sem prišel v Francijo
Martin Pajtler, Trieux, Francija: Fant iz rojstne dežele
Anton Maruša: Slovenci na Nizozemskem v boju za svobodo
Niko Lapajne: Iz Mengša v Oshawo
France Kurinčič: Ob 20. Obletnici priključitve Jugoslovanskega primorja
Milena Gregorič. Buenos Aires: Viktor Sulčič – sloviti argentinski arhitekt
Tone Seliškar: Milan Medvešek
Anton Garden, Ill.: V spomin našim ameriškim Jimmy Higginsom
Ciril Zlobec: Evening

Vincent Coff, Euclid, Ohio: Slovenci in prva stavka v tovarni Fisher Body v Clevelandu leta 1973
Mary Gril Ivanush, Chardon, Ohio: Slovenska opera v Ameriki
John Ivanush – pionir slovenske opere v ameriki
Anton Garden, Chicago, Ill. : Leonard Poljšak – ob 50. Letnici Zarje
Frank Česen, Cleveland, Ohio, Ob 45 – letnici pevskega zbora Jadran
Ivanka Shiffrer, Euclid, Ohio: Ob 60 – letnici Slovenskih sokolic
Marie Prisland: Sheboygan, Wisc.: 40 – letnica Slovenske ženske zveze
Joseph Trebec, Cleveland Ohio, Slovenski društveni dom v Euclidu, Ohio
Louis Kaferle, Cleveland, Ohio: Iz kraljestva valčkov in polk v Clevelandu
Jože Bajec: Petinsedemdeset let slovenskega časnikarstva v ZDA