Izseljenski koledar 1970

Izseljenski koledar 1970
Glavni urednik Božo Kovač, odgovorna urednica Mila Šenk
Leto 1970
Koledarski del – Življenjepis slikarjev: Marija Preglja, Božidarja Jakca, Franca Miheliča, Mihe Maleša, Karla Zelenka in Adrijane Maraž Bernikove
Franc Pirkovič: Nove oblike dela Slovenske izseljenske matice
Gema Hafner: Vrnitev (pesem)
V slikah: Slovenski pevski zbor »Zvon« in slovenska folklorna skupina iz Heerleheideja na Nizozemskem
Tone Brožič: O delu Slovenske izseljenske matica
V slikah: Na obisku v Sloveniji 1969
Franc Šetinc: Slovenija v Jugoslaviji (Pogovor s Stanetom Kavčičem, predsednikom izvršnega sveta SRS
Dr. Metod Mikuž: Dve Jugoslaviji
Vladimir Klemenčič: Selitveni tokovi prebivalstva v Sloveniji
Tanja Dobrin: Pravni položaj naših delavcev v Avstriji
Ivan Molek: Najboljša pesem
Dr. Vilko Rozman: Zaposlovanje naših delavcev v ZR Nemčiji
Anjuta Bubnov – Skoberne: zaposlovanje Jugoslovanskih delavcev v Franciji
Anna Praček Krasna: Velika napoved (pesem)
Franc Šetinc: Slovenci v Švici
V slikah: Akademska folklorna skupina France Marolt v Švici
Katka Zupančič: Poslednji obisk (pesem)
Dr. Lev Svetek: Novi mednarodni sporazumi Jugoslavije na socialno-političnem področju
Dragoslav Mihailović: Ko so buče cvetele
Drago Druškovič: Pogled na zamejstvo
Asta Znidarčič: Primorska pesem
Božidar Pahor: Jugoslavija v svetu
Dr. Bogdan Šekler: Yugoslav Medicine
Janez Zrnec: S poti po Kvarnerskih otokih
V slikah: Življenje na otokih Jadrana
Ing. Pavle Šegula: Slovenski planinci in odprave na tuje gore
Janez Zrnec: Notranjska nam je mnogo bližje
Asta Znidaršič: Ti (pesem)
Asta Znidaršič: Renče (pesem)
J.Z. Turjaški Grad bo hotel in muzej
J. Z. : Savinjski kmetje se ukvarjajo s turizmom
J. P. : Novo mesto danes
V slikah; Dolenjska
Nande Žužek: Hitreje v korak z razvojem po svetu
V slikah: Ljubljana
France Seunig: V Sloveniji že skoraj sto tisoč osebnih avtomobilov
Marija Sajovic: Raste, raste okno v svet
France Jeras: Inštitut Jože Štefan – velika delavnica strokovnjakov
Slavko Tarman: Puhar in sodobniki
Sergej Vošnjak: Major William M. Jones – ambasador resnice o Jugoslaviji
Kajetan Kovič: Flight (pesem)
Prof. dr. Gorazd Kušej: Petdeset let slovenske univerze
Marijan Tršar: Slovenska likovna umetnost v zadnjih letih
Srečko Kosovel: Smeh kralja Dade – Le rire du roi Dada – Das Lachen Königs Dada (pesem)
V slikah: Božidaar Jakac je slavil sedemdesetletnico
Jana Miličinski. Srečanja z mladimi umetniki
Jože Šmit: Trepletika – The Tremblinh Poplar – Tremble- Darande Poppel (pesem)
Dr, France Bernik: Simon Jenko – klasik slovenske lirike
Ciril Zlobec: Skoraj romanca (pesem
Marna Draščić: Pol stoletja ljubezni
Asta Znidarčič: kraj mene lezi (pesem)
Edvard Kocbek:Things (pesem)
Oton Zupančič: Above the Peaks
Ela Peroci: Kako se naj ti približam (pesem)
Ela Peroci: Poslušam (pesem)
Ivan Cankar: Polikarp (Odlomek)
Ivan Cankar: Hlapec Jernej (Odlomek)
Ivan Cankar: The Bailiff Yernej (Fragment)
Ivan Cankar: El Criado Bartolome (Fragmento)
Tone Seliškar: Fantek
Anton Ingolič: Očetove vrtnice
France Cvenkel: Na petelina
Dr. Valens Vodušek:: Na poti za Lepo Vido
Ivan Molek: Čez hribe in doline (pesem)
M.Ž. Svetovno prvenstvo v gimnastiki 1970 v Ljubljani
T.A. : Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju 1970 v Ljubljani
Ernes Petrin: Srce je ostalo doma
V Slikah: Z ansamblom štirje kovači po Evropi
Anton Kukovica: Jugoslovani v francoskem odporniškem gibanju
Anton Kukovica: Pred petindvajsetimi leti so ustanovili svojo mladinsko organizacijo
Rado Vouk: V tujini (pesem)
V slikah: Naši rojaki v Pas de Calaisu v Franciji
Ina Slokan: Ivan in Klara Perčič iz Francije
Viktor Sulčič, Buenos Aires: Modrijan, ki je umrl sede
Jose Ludvik, Buenos Aires; Življenje izseljenca
V slikah: 40 – obletnica slovenskega izobraževalnega društva Ornus v Sao Paulu v Braziliji (1928 – 1968)
Miran Ogrin: Od Kalifornije do ognjene zemlje
Joseph L. Culkar, Chicago, Ill.: 65 let Slovenske narodne podporne jednote
Carmen Kovack in Nancy Sue Nimmer: Prvič v deželi prednikov
Frank Česen: Euclid Ohio: Iz zgodovine Euclidskih upokojencev
Leo Poljšak, Cleveland, Ohio: Nace Žlemberger
Ivan Zika: Pirčev Crow winh – državni prvak
Janko N. Rogelj: Njegov Amen (pesem)
Janko N. Rogelj. Tiha misel
Jože Bajec: Iz biografije slovenskih naseljencev v Kaliforniji – Jeramov poskus zadružništva vRajski dolini
Frank Česen: Euclid Ohio, Odlomek iz zgodovine St. Claire avenije
Jože Bajec: Biografija urednikov in publicistov slovenskega časopisja v ZDA (Joseph Chesarek, Anthony Jeršin, Franc Medica, France Magajna, Frank Schweiger, Janez L. Zaplotnik)
Oglasi