Izseljenski koledar 1954

Izseljenski koledar 1954
Uredniški odbor koledarja: Tone Seliškar, Zima Vrščaj – Holy, Mila Šenk, Cvetko Kristan

Navadno leto
Slovenskim rojakom po vsem svetu
Prof. Stanko Janež: France Prešeren
Mile Klopčič: Mary se predstavi
Tone Seliškar: Slovenska izseljenska matica
Oton Župančič: Izjava
Slovene emigrant Soceity
Tone Seliškar: V naročju domovine
Janko Rogelj: Slovenski narodni dom v Clevelandu
Jack Tomšič: Očetu v spomin
Pevski zbor Zarja
Ing. Marjan Brilej: Največje gradnje
Fran Levstik: Martin Krpan
France Kurinčič: Slovenski izseljenci v Argentini in narodno osvobodilna vojna
Mirko G. Kuhel: Louis Adamič – veliki človek, veliki Slovenec
Ivan Minatti: Pismo materi iz groba
Stane Lenardič: Trst
France Bevk: Obronkar
Okolish Anton: Slovenci v Barbertonu
Franc Saleški Finžgar: Sporočilo rojakom
Dr. Cenčič Jože: Socialno zavarovanje v novi Jugoslaviji
Anton Valentinčič: S krono ter podobico Sv. Antona po srečo in kruh v Ameriko
Marička Žnidaršič: Kmetovi spomini
Lozar Faustin: Domotožje
Doc. dr. Avčin Marij: SANS- ova pomoč otroški kliniki v Ljubljani
Marička Žnidaršič: Leto poje
Dr. Metod Mikuž: Grob na Blokah
Dr. Živko Šifrer: Koliko je Slovencev po vsem svetu
Seliškar Marjan: Mornar
Šinkovec Črt: Ni več vojne
Božo Račič: Ljudsko življenje in običaji Bele krajine v starih časih
Janko žagar: Delo patriotične duhovščine v Sloveniji
Mila Šenk: V spomin Erazmu Goršetu
Alojz Grčar: Slovenska kri v Franciji
Kajetan Kovič: Moje mesto
Slovenska domača obrt
Prebivalstvo Jugoslavije
Živko Bernot: Slovenska vas po vojni
Tone Pavček: Dolenjske pesmi
Marička Žnidaršič: Čas
Miško Kranjec: Primorska družina
Baričič Avgust in Duh France: Iz življenja in dela slovenskih izseljencev v Belgiji
Tone Seliškar: Gabrijela
Anton Jurca in Peter Puhek: Slovenska naselbina v Detroitu
Janez Vajkard Valvasor: Prebivalci Dolenjske
Ciril Zlobec: Soseda Marka
Mira Dobovšek: Slovenska slepa mladina in izseljenci
Ciril Kren: Kulturno življenje Slovencev v Argentini
Karel Renar: Nisem maral služiti cesarju
Na obisku v domovini