Izseljenski koledar 1977

Izseljenski koledar 1977
Glavni urednik Drago Seliger, odgovorna urednica Mila Šenk

Koledarski del
Zoran Kržišnik: Polstoletno snovanje akademskega slikarja Franceta Miheliča
Ivan Cankar: Na plečih delavca- proletarca sloni bodočnost slovenskega naroda
Bogdan Finžgar: Mojster Zdenko Kalin: Žive oči Ivana Cankarja
Anton Slodnjak: Ali mar vendarle tujec?
Mitja Ribičič: Ob 5. Srečanju slovenskih društev iz Zahodne Evrope
Juš Turk: Naše vezi
Drago Seliger: Delo Slovenske izseljenske matice
Fotoreportaža: Titova štafeta in pohod po poteh okupirane Ljubljane
Dr. Lev Svetek: Pravice iz dela v tujini in njih uveljavitev
Fotoreportaža: Slovenska podjetja
Franci Stare: Vračanje iz tujine
Fotoreportaža: Zadišalo je po zemlji
Bogdan Pogačnik: Gospodarsko sodelovanje z ZDA in trgovinska razstava v Clevelandu
Dušan Skok: Razvoj Slovenije do leta 1980 – Development in Slovenia to 1980
Fotoreportaža: Iz okolice Kamnika
Fotoreportaža: Iz Radovljice v Kamno gorico in Kropo
Drago Kralj: Ceste, železnice, prekopi
Janez Skrt: Letališče pod Pohorjem
Janez Vrlin: Slovenci radi potujemo
Juš Turk: Opojni merlot z združene zemlje
J.E.: Titovi zavodi Litostroj
Drago Košmrlj: Za pravice zamejskih Slovencev
Rafko Vodeb: Verski tisk v RS Sloveniji
Janez Kajzer: »Naprej« živi že 116 let
Ladislav Lesar: Ljubezen me je vodila vse življenje
Fotoreportaža: Lepote Krasa
Niko Lapajne: Potre na Goriškem in Tolminskem
Bogdan Finžgar: Dražgoše – legenda o Cankarjevem bataljonu
Bogdan Pogačnik: Živi zid zborovske pesmi
Niko Lapajne: Domovina, ti si kakor zdravje
Jože dekleva: The Slovenian Flag on the Summit of Makalu
Fotoreportaža: Tivoli
Fotoreportaža: Mladost pomlajuje
Jože Dular: 25 let Belokranjskega muzeja
Marjan Marinšek: O muzejskih zbirkah v Velenju
Fotoreportaža: Se in tja po Štajerskem
Valentin Duša: Pri Podgrivarju v Divači
Žan Kosec: Kozolci – lesene harfe Dolenjske
Fotoreportaža: Kostanjevica, Šentjernej, Pleterje
Fotoreportaža: Po Gorenjski
Fotoreportaža: Ljubljanski živilski trg
Janez Menart: Semaforji življenja (pesem)
Tone Kuntner: Preprosta ljubezen (pesem)
Dane Zajc: Gledal sem (pesem)
Gregor Strniša: Jesenska pesem
Kajetan Kovič: Bela pravljica (pesem)
Svetlana Makarovič: Odštevanka
Neža Maurer: Kako ti je ime?
Fotoreportaža; Naše gore in ljudje
Miško Kranjec: Veselo gostivanje (dlomek)
Dušan Benko: Jugoslavija in svet
By Milan Bajec: The Delegation System
Por Milan Bajec: El sistema delegatorio
Nande Žužek: Nagel gospodarski vzpon Bosne in Hercegovine
Zdravko Ilić: Svoboda se gradi vsak dan
P.Ž. Nikola Tesla – humanist in genij
Anton Ingolič: 50 let Jugoslovanskega podpornega društva Sv. Barbare v Jeanne d'Arcu
Boža Škoberne: Srečanje s slovenskimi učitelji
Breda Cechich- Stepic, Zurich: Petletnica švicarskega Triglava
Jože Kragelj, Landskrona: O delu društva »Slovenija« v Landskroni
Vladislav Kiderič, Stuttgart: Delovni uspehi Triglava v Stuttgartu
Robero Mislej: Buenos Aires: Podporno društvo Slovenec iz Bernala v Argentini
Fotoreportaža: V Avstraliji
Jože Prešeren: Domače pesmi za Prosveto
Louis Kaferlem Cleveland: Slovesnosti ob polstolenici Slovenskega delavskega doma v Clevelandu
Mila Šenk: Šest plodnih desetletij Zarje
Frank Česen, Euclid, Ohio: Slovenski dom za ostarele v Clevelandu
Anna P. Krasna: Ponoči, ko vse spi (pesem)
Anna P. Krasna: Jesenke misli (pesem)
Anna P. Krasna Rip Van Winkle v Ajdovščini
Jože Bajec: Spominjamo se Josephine Falle Tratnik
Mila Šenk: Vatro Gril
Vatro Gril: Lois Adamič in Njegovo delo (odlomek)