Izseljenski koledar 1978

Izseljenski koledar 1978
Glavni urednik Drago Seliger, odgovorna urednica Mila Šenk

Koledarski del
Fotoreportaža: Predsednik republike Tito v Sloveniji 1977
Josip Vidmar: Tito, Jugoslavija, mi – Titi, Jugolsavija, we – Tito, Jugoslavija nosotros
Vladimir Kolar: Tito's Zagorje – Zagorje de Tito
Foreigners about Tito
Dušan Benko: Jugoslavija v svetu
Yugoslavija a model of Openness
Milan Vukasović: Development of Tourism in Yugolsavija
Eg.: Ivo Kuštrak: Great Ambitions in Agriculture
Dr. Stane Pavlič: Slovensko in jugoslovansko gospodarstvo
Vinko Blatnik: Čebine - zgodovinski mejnik slovenskega naroda
Miha Marinko: Med francoskimi delavci
Stane Kolman: delovanje Verskih skupnosti v SR Sloveniji
Drago Košmrlj: Zamejski Slovenci v minulem letu
Jože Hartman: Srečanje z Ameriko
Karel Prušnik Gašper: Borci s Svinške Planine
Valentin Polanšek: Slovenska trojica: kri- ogenj-pepel (pesem)
Andrej Kokot: Pogreb živih (pesem)
Andrej Kokot: Le kaj naj storim (pesem)
Valentin Polanšek: Naša domovina (pesem)
Drago Seliger: Sodelovanje s slovenskimi društvi po svetu je iz leta v leto obsežnejše in boljše
Uredniški odbor: Ob 25-letnici Slovenskega (izseljenskega) koledarja
Fotoreportaža: Na obisku 1977
Fotoreportaža: XXII. Izseljenski piknik v Škofji Loki
Fotoreportaža: 24. Izseljensko srečanje rojakov iz Pomurja v Murski Soboti
Jože Prešeren: »Biti Slovenec ni prazna beseda«. Izseljenske solidarnostne akcije za obnovo Posočja
Fotoreportaža: Dobro leto po potresu
Dr. Lev Svetek: Delovna doba v tujini in sporazumi o socialni varnosti
Franci Stare: Zaposlovanje in vračanje iz tujine
Ernest Petri: Srebrni jubilej izseljenske kukavice
Prof. dr. Janez Stanonik: Vodnikova Ilirija oživljena;prvi slovenski verz tiskan v ZDA
Olga Ratej: Slovensko ime v vesolju. Znanstvenik Anton Mavretič z bostonske univerze v staremu kraju
Jože Dular: Župančič in Bela krajina
Oton Župančič: Meditation ( A fragment from Duma)
Ladislav Lesar: Moje življenje je moje delo. Boris Kobe, inženir arhitekture in slikar
Janez Kajzer: Prva, ki si je upala misliti po svoje. Ob stoletnici rojstva pisateljice Zofke Kvedrove
Slavica Pavlič: 80 let Slovenskega šolskega muzeja
Neža Maurer: Postaje (pesem) Stations
Neža Maurer: Kličem te z njegovim imenom (pesem)
I call You by His Name
Fotoreportaža: Pomurske razglednice
Fotoreportaža: Pojd'mo na Štajersko
30 let razvoja Litostroja
30 let Rašice
Fotoreportaža: Kranjska gora – naš največji zimsko športni turistični center
Andrej Žalar: Po radovljiški občini
Janez Kajzer: 200 let Triglava – praznik za slovensko planinstvo
Belinka postaja gigant
Valentin Duša: Široko odprto okno v svet
Fotoreportaža: Slovenska obala
Janez Zrnec: Z ribiči na morje
Juš Turk: Semiški vinogradniki za svoje vino
Marko Pirjevec: Slovenska železna cesta
Tovarna kondenzatorjev v Semiču
Kovinoplastika Lož
Janez Šumrada: Ob 500 – letnici mesta Loža
Anton Ingolič: Oranža
Beno Zupančič: Clevelandski vtisi
Janez Kajzer: Črni petek
Miha Mate: Široka ribniška usta
Ferdo Godina:Moja mala Bernarda
Dr. Marija Makarovič: nekdanjih hlapcev in dekel ni več
Evgen Bergant: Telesna kultura na novih poteh
Fotoreportaža: Srečna mladost
France Cvenkel: Za medvedom
Meta Štaudohar: zakaj smo se izseljevali
Damjan Prelovšek: arhitekt John Jager
Ana Koblar – Horetzky: Zapuščina Johna Jagra
Fotoreportaža: Od Tržiča do Begunj
Fotoreportaža: Peš iz Radovljice čez Ribno na Bled
Fotoreportaža: V dolini in po bregovih pod Blegošem
Fotoreportaža: V trikotniku Žužemberk – Mirna Peč – Novo mesto
Fotoreportaža_ Iz soseščine Trške gore
Fotoreportaža: Obiskali smo Grosuplje
Ing. Nikolaj Žvokelj in Ravedo Sila: SKD: Ivan Cankar na Dunaju razvilo društveni prapor
Anton Rupnik: Ugledni in dobro organizirani. Med Slovenci v ZR Nemčiji
Finžgarjeva drama: Razvalina življenja petič na Nemškem odru
Tone Jakša, Stockholm, Slovenska društva na Švedskem so povezana v trdo enoto
Milan Starc, Nasum – Olofstrom, Švedska: Slovensko kulturno društvo Slovenija v Olofstromu
Jože Jelovčan, Zurich: Jugoslovanski delavci v Švici in smučarski šport
Ivan Dolenc, Toronto, Kanada: Pri Antonu Krašovcu na farmi v St. Catherinesu
Ivan Potrč: S cAnkarjem v Kanadi
Branko Rudolf: Prijazna luč (pesem). Kokaburra (pesem)
Bert Pribac, Canberra, Avstralija: Na koncu sveta (pesem). Vse poti vodijo v daljave 8pesem)
Jože Čuješ, Sydney, Avstralija: Slovenska triglavska skupnost v Sydneyju
Zvonko Groznik, Wollongong, Avstralija: Druga slovenska kmečka ohcet v Avstraliji
Ivanka Škof, Melbourne, Avstralija: Primorski socialni klub Jadran v Melbournu
Prof. dr. Janez Stanonik: Konferenca v Duluthu o Jugoslovanih v Ameriki
Josie Zakrajsek, Cleveland: The Louis Adamic Symposium
Ivan Dolenc, Toronto, Kanada: louis Adamič in priseljenci
Mary Grill – Ivanush, Chardon, Ohio
Louis Adamic – our Coulture an Progressive Slovene Women of America
Anna P. Krasna: Spomin na Louisa Adamiča
Anna P. Krasna: Tujina (pesem)
Anna P. Krasna: Rumena krizantema
Frank Česen:, Euclid Ohio: Cleveland – druga Ljubljana
Mila Šenk: Ob drugem gostovanju Jadrana iz Clevelanda
Jože Bajec: Ivan Zorman – pesnik in glasbenik ameriških Slovencev
Jože Bajec: Bibliografija del Ivana Zormana
Oglasi