Izseljenski koledar 1979


Glavni urednik: Drago Seliger, odgovorna urednica: Mila Šenk
Koledarski del
Mirko Ramovš: Akademska folklorna skupina France Marolt širi vrednote ljudskega plesnega izročila
France Šetinc: Folklora združuje
Dušan Benko: Jugoslavija in svet
Drago Košmrlj: Boj zamejskih Slovencev za njihove pravice
Ciril Šter: Tretja slovenska škofija
Fotoreportaža: Ljubljana
Momčilo Marić: Yugoslav General Defence System
Vladimir Smirnov: The Bridge on the Neretva
Marijan Masterl: Winter Sports
Marijan Masterl: Turismo invernal
Janez Zrnec: Hvar – otok sonca
23. izseljenski piknik v Škofji Loki v besedi in slliki
Tone Vahen: Napredek, ki ga ni mogoče prezreti
Milan Vidic: Zasavje – včeraj danes jutri
Janez Zrnec: Predor pod Učko – okno v svet
Fotoreportaža: Med delovnimi ljudmi
Janez Zrnec: Ukinitev kočevskega rudnika
60 let Dekorative
25 let ovitkov INDOV
Iskra
V Papirnici Vevče: najkvalitetnejši grafični papir
50 let Tekstilindusa v Kranju
Jože Marolt: Hitra rast elja in okolice
Dolina zelenega zlata
Gorenje – bliže k potrošniku
Jelovica – največja tovarna gradbenega pohištva
V Čateških toplicah lahko združite koristno s prijetnim
Tovarna Lisca v Sevnici
Industrija pohištva Brest Ceknica
Celjska Cinkarna – pomembni gospodarski dejavnik za vso Jugoslavijo
Belokranjska trikotažna industrija Beti
Fotoreportaža
Slovenska obala
Joža Zagorc: Šolanje je usposabljanje
Ladislav Lesar: Anton Ingolič – Prešernov nagrajenec za leto 1978
Prof. Franc Jakopin: O naših imenih in priimkih
Miran Čopkovič: Petdeset let radia in dvajset let televizije
Anka Novak: Poslikano pohištvo na Gorenjskem
Evgen Bergant: Jugoslavija postala olimpijska
Fotoreportaža: Na Krasu
Janez Kajzer: Nenavadno odkritje
Branko Gradišnik: Zemlja
Marko Švabić: Prva ljubezen
Žarko PetaN. Matjaž
Miha mate: Široka usta
Fotoreportaža: Na kmetih
Janez Menart: Kmet – Vprašanje – Pesem – Zavist – na svoj petinštirideseti rojstni dan (pesmi)
Tone Kuntner: Odhajamo – Kaj se je zgodilo – Kako bi te mogel
Neža Maurer: Roke – His Hands -On je bil veter – A wind He was
Fotoreportaža: Pomlad prihaja
Ema Umek: Izseljenci z območja nekdanjih okrajev Kranj in Kamnik
Janez Kos: Izseljevanje z območij nekdanjih krajev Črnomelj in Kočevje
Dr. Lev Svetek: Uveljavitev tuje delovne dobe za jugoslovansko zavarovanje
Jože Prešeren: 4. Slovenski kulturni festival v Malmoju in 6. Srečanje slovenskih društev iz zahodne Evrope in Frankfurtu
Boža Škoberne: Za mladi rod v tujini
Ernes Petrin: S kamero med rojaki v tujini
Jože Bajec: Časopisje Slovencev na začasnem delu v tujini
Marija Hriberšek, Halmstad, Švedska: Oletna vinjeta (pesem)
Tone Jakše, Stockholm, Švedska: Tujec (pesem)
Avguština Budja, Landskorna: SKD Lipa v Landskroni
Avguština Budja, Landskrona: Celje, moj dom – Domov (pesemi)
Prof. Lena Petrič: Švedski pesnik Carl Snoilsky in Slovenija
Carl Snoilsky: Ljubljana (Laibach)
Breda Stepic – Cechich: Slovenci v Švici v letu 1977
Rudolf Štekar in Karlo Pernačič, Buenos Aires: Jugoslovansko – slovensko vzajemno društvo Triglav v Buenos Airesu
Janez Korošec: Stoletnica Boke v Buenos Airesu – jugoslovanska društva za vzajemno pomoč
Dorica Makuc: Da bi se nikoli več ne ponovilo: Podoba primorske izseljenke v Egiptu
Ciril Zlobec: Moja pot v Avstralijo
Jože Čuješ, Sydney: Pestro društveno življenje Slovencev v Sydneyu
Mitja Rotovnik: Za bogatejše kulturno življenje slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi
Dr. Janez Stanonik: Prispevek Slovencev k Ameriški kulturi
Mag. Jerneja Petroč: Louis Adamič in Upton Sinclair
Oton Zupančič: Louis Adamič pisatelj svetovne mere
Anna Praček Krasna: Bil je tam med hribi Pennsylvanije
Jane Kajzer: Trije Clevelandski obrazi (Mary Grill Ivanusch, Louis Kaferle, Florence Unetich)
Mila Šenk: Druga gostovanje Glasbene matice iz Clevelanda
Robert F. Franklin, San Francisco, ZDA: Slovenci v Kaliforniji
Mila Šenk: Vida Ponikvar – založnica in urednica v Chisholmu, Minn.
Frank Česen, Euclid Ohio: Dolg izseljenski materi
Vatro Grill: Brat med brati in še kaj
Slovenski narodni domovi, dvorane in klubi v ZDA
Oglasi