Izseljenski koledar 1980

Izseljenski koledar 1980
Glavni urednik: Janez Kajzer, odgovorni urednik: Drago Seliger
Drago Seliger: Brez velikih besed
Stane Kolman: Za tesnejšo povezanost
Ivan Bratko: Vzpon velike osebnosti
Dušan Benko: Jugoslavija se je z vsem srcem zapisala neuvrščenosti
Ciril Šter: V Sloveniji živi deset verskih skupnosti
Alenka Puhar: Slovenke ne žive več samo za dom in družino
Igor Guzelj: deset sekund pekla
Marjan Raztresen: Jugoslovanska zastava na strehi sveta
Bogdan Novak: Mesto v srcu Jugoslavije
Željko Kozinc: Pri največji jugoslovanski družini
Feri Žerdin: Vas praznih denarnic
Juš Turk: Barka v zavetrju
Janez Tušek: Slovenska podjetja osvajajo svet
Dušan Snoj: Jugoslovansko prodiranje za kitajski zid
Tanja Slokar: Jedrska elektrarna v Krškem zamuja
Niko Lapajne: Slovenika prehiteva Iliriko
Marko Aljančič: Živi zmajček ali bela četveronožna riba, ki vpije in cvili
Franjo Jurhar: drevesni velikani – naravni spomeniki Slovenije
Igor Guzelj: Hotel pod vrhom Triglava
Jagoda Vigele: Štiristo let – štiristo konj
Stane Trbovc: Planica je več kot legenda
France Vurnik: Merilo je kvaliteta ne več tako izziv
Miran Sattler: Ni več mogoče živeti brez televizije
Janez Kajzer: V oblikovanju lesa nismo provincialni
Jagoda Vigele: Kristalno beli ljubljanski hram
Ljudmila Bras: Zaton ljudskega posodja
Boris Kuhar: Slovenija, ki je skoraj ni več

Literarni almanah
Prežihov Voranc: Opravek na Viču
Frane Koblar: Dvanajst ur ob nakovalu
Matjaž Kmecl: Zgodba o šodrovcu
Branko Šomen: Pesmi
Niko Grafenauer: Pesmi
Mihajlo Pupin: Zelenčevi križi in težave
Ivan Dolenc: Slovenka z lutkami
Frank Česen: Moja prva ljubezen
Frank Mlakar: Osip kupi hišo v Kurji vasi
Slovenci v svetu
Anna Prašek Krasna: Tudi slovenska kri je del Amerike
Mary Grill Ivanusch: Prva svetla stran Amerike na precepu med 55. In 54. Cesto
Marija Hriberšek: Zimska idila na tujem
Jože Mahnič: Izseljevanje iz Bele krajine in njega odmevi pri Otonu Župančiču
Matjaž Klemenčič: Dragocena pomoč v najhujših dneh
Jože Bajec: Od vrtnarja do urednika
Jerneja Petrič: Razvedrilo in še veliko več:
Janez Stanonik: Ameriška leta slovenskega izobraženca Antona Fistra
Rado Genorio: Slovenski izseljenci na Niagarskem polotoku
Ema Ume: Brazilija v rožnatih barvah
Mila Šenk: Slovenski delavci v Pas de Calaisu
Zvone Kokalj: Kot vejica rožmarina…
Marta Vizjak: Moje učiteljevanje na tujem
Dorica Makuc: Beneški Slovenci iščejo svoje korenine
Priloga
Ladislav Lesar: Vznemirljivi svet Iveta Šubica
Boris Kuhar: Slovenija, ki je skoraj ni več
Mirko Kambič: Slovenija, ki je ni več
Janez Zrnec: Razglednice iz domačih logov
Razvedrilo in veliko več
Kronika
Novo vodstvo Slovenske izseljenske matice
Jože Prešeren: Vezi med tujino in domom sse krepijo
24. izseljenski piknik
Argetina
Rudolfo Sebastian Stekar: Tamburica med Slovenci
Irena Mislej Trošt: Vtisi štipendistke
Ivan Mrša: Priteguje jih šport
Avstralija
Ivanka Škof: Spomenik Otonu Župančiču, knjižnica Srečka Kosovela
Jože Čuješ: Narodnostne skupnosti so glavna privlačnost
Belgija:
Lucija Užmah: Z avtom od šole do šole
Jože Prešeren: Zlata Barbara v Belgiji
Ernes Petrin: Rodil se je slovenki cvet
Francija: Milena Skrt: tako živimo v rudarskem naselju
Pepi Peternel: Slovensko delavsko društvo v Aumetzu
Toni Pišlar: Povsod lepo sprejeti
Švedska:
Avgustina Budja: Ni se nam treba bati izoliranosti
Švica: Breda Stepič – Cechich: Nam Slovencem zares ni dolgčas
ZDA
Jerneja Petrič: Nova knjiga slovenskega Američana
Florence Unetich: Najnovejša kronika Progresivnih Slovenk Amerike
Frank Česen: Največji upokojenski klub v Ameriki
Louis Kaferle: 40 let prizadevanj za kulturno vzgojo mladine
Joseph Trebec: 60 let Slovenskega društvenega doma v Euclidu
ZR Nemčija
Zvone Kokalj: Lastovka – simbol nekega hrepenenja