Izseljenski koledar 1982


Uredniški odbor: Mitja Vošnjak - predsednik, Jože Prešeren – odgovorni urednik, Janez Kajzer – literarni almanah, Mila Šenk – Slovenci po svetu, Jagoda Vigele

DOMOVINA:
Koledarski del
Vida Tomšič: Louis Adamič – Spomin na bodočnost
Jože Smole. Dosledni v Titovi zunanji politiki
Sodelujemo z vsemi, ki se čutijo Slovence
Feri Žerdin: V mreži ostajajo vse večje ribe
Gojko Bervar: Koraki slovenske mladine k odraslosti
Prof. dr. Miha Likar: Zdravstveno in socialno varstvo v Jugoslaviji
Ladislav Lesar: Zdravnik mora imeti tudi srce
Braco Zavrnik: Slovenščina si utira pot v svet
Jože Horvat: kakšna so pota slovenske knjige
Jaro Dolar: Mnogokrat izgubljena vendar živa stoletja
Ladislav Lesar: Žlahtnost Pletrske tišine
Rok Arih: O igri o zalem dekletu
Pavle Merku: Slovenska plemiška pisma
Mira Omerzel Terlep: Slovenska ljudska glasbila
Albina Podbevšek: Kdo je moj praprapraded?
Dr. Miroslav Pahor: Slovenska pomorska tradicija
Dr. Vladimir Murko: Josip Ressel in naši kraji
Tanja Tomažič: Ali res ni več dobrih gostiln
Damjan Ovsec: Drobci iz življenja ljubljanskih kavarn
Ladislav Lesar: Minljivost v neminljivem
Olga Ratej: »Koledniki smo prišli pred vrata…«
Jagoda Vigele: V svetu ljudske ornamentike
Bogdan Novak: Mojstri slovenske karikature
Naša čudovita domovina
LITERARNI ALMANAH:
Dve tri besede ob začetku almanaha
Matjaž Kmecl: Levstikova smrt
Matjaž Kmecl: Pesmi Alojza Gradnika
Ignac Koprivec : Trgatev
Florjan Lipuš: Sršeni
Marjan Rožanc: Slovenski jezik
Kajetan Kovič: Zidam
Kajetan Kovič: Predniki
Branko Gradišnik: Mišja nedelja
Tone Pavček: Prihajanje
Tone Pavček: Otroštvo
Tone Svetina: Vrnitev iz otroškega taborišča
Ervin Fritz: Narodova skupinska slika
Ervin Fritz: Himna
Ivan Dolenc: No help wanted
Marija Hriberšek: Vušno je na steljeraji
PESMI IN ZGODBE ZA NAJMLAJŠE SLOVENCE
Neža Maurer: V šolo
Neža Maurer: Marjetice
Leopold Suhodolčan: O medvedku in dečku
Niko Grafenauer: Ušesa
Niko Grafenauer: Ljubezen
Berta Golob: Pošta s pomarančo
Saša Vegri: Je zvezda, ki nihče je ne pozna
Tone Pavček: Kako raste mama
Kristina Brenk: Zajčki
Vojan Tihomir Arhar: Delavci
Svetlana Makarovič: Hrčkova pogača
Josip Vandot: Kekec in Orel
Pavle Gregorc: Uganke
SLOVENCI PO SVETU: Marko Pogačnik: O delu Slovenske izseljenske matice v letu 1981
Jerneja Petrič: Znanstveni simpozij in spominske slovesnosti in tridesetletnici smrti Louisa Adamiča
Jagoda Vigele: Prisrčno srečanje v Škofji Loki
Mitja Vošnjak: Ob izseljenski knjižni polici
Boža Škoberne: Šola – vez z domovino
Ernest Petrin: Trideset let radijske izseljenske oddaje
Dr. France Adamič: Korenine Adamičevega rodu
Rudolf J. Vecoli: etnični pluralizen namesto asimilacije
Myra Andress Fisher; Memories of grandma
Anna Praček Krasna: Louis Adamič sin dveh domovin
Louis Adamič: Resnica o partizanih je zmagala nad lažjo o Mihajloviću
Janez Stanonik: Prvi slovenski poskus izdaje periodičnega glasila v Ameriki
Jože Bajec: Različna pričevanjam o začetkih Amerikanskega Slovenca
Ina Slokan. Marie Prisland
Josephine Misic: Slovenki narodni dom v Clevelandu – Ohio
Frank Česen: Vprašanje naše zgodovine
Valentin Ručigoj: Slovenska naselbina v Winnipegu v Kanadi
Ina Slokan: Ludvika Trohe delovni dan
Divica Medica Kuljiš Spomini na očetova Ameriška leta
Karel Dolenc: Slovenci v Sydneyju
Dom Triglava v Buenos Airesu
Irena Mislej: Franc Kambič, kipar – samorastnik v gozdovih Chaca
Breda Stepič – Chechic:
Boža Škoberne: 7. Slovenski kulturni festival na Švedskem
Tone Jakše: Na severu tli Slovenska beseda
France Kurinčič: Odbor za jugoslovansko primorje
ENGLISH SECTION:
Jerneja Petrič: Louis Adamič and his views concerning literature
Rado GEnorio: The charasteristics of post-war emigration of Slovenes to transatlantic countries
Francis E. Clark: The Slovenians about 1912 and their Contribution to America
Predstavljamo vam