Izseljenski koledar 1984


Uredniški odbor: Janez Kajzer, Marko Pogačnik, Jože Prešeren, (odgovorni urednik) Mila Šenk, Jagoda Vigele, Mitja Vošnjak, (predsednik), Janez Zrnec

DOMOVINA:
Koledarski del:
Franc Šetinc: Slovenija – Velika majhna dežela
Miran Koren: Nove spodbude za razvoj slovenske zasebne obrti
Janez Bogataj: Preteklost, sedanjost in prihodnost domače obrti na Slovenskem
Jože Dekleva: Sarajevo čaka na svoj veliki dan
France Adamič: Stoletnica zadružnega hranilništva v Sloveniji (1883 – 1983)
Dragotin Cvetko: Slovenska opera skozi čas
Alojzij Šuštar: Versko, narodno in kulturno poslanstvo cerkve med našimi izseljenci
Jaro Dolar: Ko so bile knjige še v plenicah…
Janez Kajzer: Slovenski mladinski listi
Tone Knez: Zgodovina, arheoloških raziskovanj na Slovenskem
Rajko Pavlovec: Otroški svet, razpet med knjigo in umetnost
Marko Waltritsch: Trgovski dom – kulturni dom
Dorica Makuc: Benečani nočejo vič bit buožci
Jagoda Vigele: V Lepšo j budočnosti Vupanje mej!
Zmaga Kumer: Slovenska zemlja v pesmi in besedi
Marlena – Humek – Pehani: Kam s spominki?
Jagoda Vigele: Slovenija in njena vina
Peter Skoberne: Rastline, imenovane po slovenskih pokrajinah in krajih
SLOVENCI PO SVETU
Marko Pogačnik: Razmišljanje namesto poročila o delu Slovenske izseljenske matice
Izseljenski piknik 1983 – domovina v srcih
Sem ter tja po Sloveniji
Marjan Kramaršič: Švedski Slovenci na poti v dvokulturnost in asimilacijo
Breda Stepič – Cechich: Pestro leto švicarskih Slovencev
Franc drenovec: Slovenci na Nizozemskem in pevsko društvo Zvon
Jože Prešeren: Zapiski iz Avstralije
Rado Genorio: Ob 50- letnici vzajemne podporne zveze
Ina Slokan: Zlato leto progresivnih Slovenk Amerike
Nives Sulič: Fred Bahovec: Ljubljančan z Aljaske
Louis Kaferle: Ob tridesetletnici smrti pisatelja Etbina Kristana
Matjaž Klemenčič: Ob 40- letnici Zojsa
Marija stanonik: Louis Adamič in Slovenska slovstvena folklora
Jerneja Petrič: Mirko G. Kuhel – književnik prevajalec
Ana Praček Krasna: Dr. Jože Gričar – diplomat s slovenstvom v srcu
France Adamič: Slovenec – Odisej Ameriške mornarice
Nihael Kuzmič: Kratka kronologija Slovencev iz Prekmurja v Betlehemu, Pa. ZDA
Irene Mislej mag.: Benigar in Araukanci
Mirko Jurak: Pesniško ustvarjanje slovenskih izseljencev v Avstraliji
JAcob Strekal: Slovenska livarna v Clevelandu

LITERARNI ALMANAH:
Ivan Potrč: Ko smo se ženili
Anton Ingolič: Moje pisateljevanje
Florijan Lipuš: Idila S kmetov
Andrej Blatnik: Pesem
Mitja Vošnjak: Srečanje na Franc – Jožefovom mostu
Jože Dular: Štularjeva tretja ženitev
Anna Praček Krasna: K svobodi
Pavle Šimac: Čez Ande
John Modic: Oh. Življenje
Ivan Dolenc: Za dolar človečnosti
Marija Hriberšek: Zaupno – samo med nama

PESMI IN ZGODBE ZA NAJMLAJŠE SLOVENCE
Berta Golob: Vse zaradi pravljic
Kajetan Kovič: Zlata ladja
Miroslav Slana – Miros: Psst, dojenček spi
Boris A. Novak: Najljubše igračke lutk
Ifigenija Zagoričnik: Nisem rad čisto sam
Miroslav Košuta: Za luno
Miha Mate: Repa v ušesih:
ENGLISH SECTION
Edvard R. Hribar: We are charting a course for future
Jacob Strekal: Slovenian foundry, Cleveland Ohio
Frank R. Bartol: A history of the Sloveninas in Alger county