Izseljenski koledar 1985

Izseljenski koledar 1985

DOMOVINA:
Koledarski del
Dr. Matjaž Kmecl: O Slovenskem kulturnem prazniku, samostojnosti in sreči
Janez Kajzer: Prvi trenutek svobode
Tomo Štefe: Slovenija 2000 – temelj za znanje in delo
Dr. Lojze Sočan: Nekaj misli o prihodnjem gospodarskem razvoju Slovenije
Jože Rozman: Kako voz z neenakimi kolesi hitreje poganjati
Vlado Šlamberger: Kaj se dogaja na Kosovu?
Jaro Dolar: Rojenice ob zibeli slovenske knjige
Lan Brenk: Nastaja prva slovenska nacionalna enciklopedija
Jože Hudeček: Stara Ljubljana – odprta knjiga lastne preteklosti
Dr. Milan Dolenc: Stare medicinske bukve na Slovenskem
Rudi Čačinovič: Slovenci v diplomaciji
Maruša Avguštin: Anton Janša – (1734-1773) – oblikovalec čebelarske kulture
Evgen Bergant: Nepozabno olimpijsko leto
Tone Svetina: Človek, narava, divjad
SLOVENCI PO SVETU:
Marko Pogačnik: O delu Slovenske izseljenske matice v letu 1984
Jože Prešeren: Ob obisku Vide Tomšič in Tilke Blaha v ZDA
ZA nove poti sodelovanja z izseljenci
Janez Stanonik: Inštitut za izseljenstvo SAZU
Mag. Rado Genorio: Ob 50- letnici vzajemne podporne zveze Bled (1933 – 1983)
Milan Pogačnik: Društva slovenskih delavcev v zahodnoevropskih državah
Anna P. Krasna: Dolga pot v tujem svetu
Dr. Matjaž Klemenčič: Hrvatska bratska zajednica in Slovenci
Ina Slokan: Slovenski klub št. 27 jugoslvoanske socialistične zveze
Polonca Cesar: Slovenci med iskalci zlata v Kaliforniji
Doria Makuc: Morda, morda pa nismo povsem izginili
Sandi Sitar: Jurij Kraigher: Življenje za letenje
Mihael Kuzmič: Prekmurski tiski slovenskih izseljencev
Mag. Irene Mislej: Sergej Hočevar, slovenski umetnik v Argentini
Mila Šenk: Jože Bajec:, bibliograf izseljenske publicistike
Jože Drašček: Spomin izseljenca na delavskega voditelja in narodnega heroja Jožeta Srebrniča (1884 – 1944)
KRONIKA SLOVENSKIH DRUŠTEV NA TUJEM, KANADA IN AVSTRALIJA
LITERARNI ALMANAH
Žarko Petan: Aforizmi
Tone Pavček: Tri pesmi iz zbirke dediščina
Branko čopič: Ofenzivna bomba
Marija Hriberšek: Se smem vrniti k tebi
Marija Hriberšek: Tako ti je…
Gema Hafner: Elegija
Pavla Gruden: Beračica – pesnica
Zdravko Jelinčič: Tri pesmi
Niko Grafenauer: Tri pesmi iz zbirke skrivnosti, nagrajene s Kajuhovo nagrado
Asta Malavašič: Kozjanska zemlja: Jesensko listje
Boris Pahor: Priključitev primorske matični deželi
Drago Jančar: Smrt pri Mariji Snežni
Oto Kuzmič: Tri pesmi
Danijela Hliš – Thirion: Nepričakovano potovanje
PESMI IN ZGODBE ZA NAJMLAJŠE SLOVENCE
Branka Jurca: Darilo
Marjeta Dajčman: Kako lepo je na dežju
Jože Snoj: Kapljica kotalkarica
Franjo Frančič: Mravlje
Veno Taufer: Kaj kdo je in kaj kdo kuha
Kajetan Kovič: Piki gre na počitnice
Marko Aljančič: Od zmajev do čarovnic do nenavadnih živali
Miroslav Košuta: Miške plešejo kolo
Ksenja Šoster: Palma
Ifigenija Zagoričnik: Tinkin čar
Miroslav Slana Miros: Stonoga
Benečanska pripovedka: Torke
Vojan Tihomir . Arhar: Uganke
ENGLISH SECTION
Jerneja Petrič: What an anusual career…
Dr. Mirko Jurak: »The new world« in Etbin Kristan's plays
Jagoda Vigele: Slovenia's many and varied wines
Joseph Drasler: Home of the world' northernmost inhabitants, Greenland adventure
Prežihov Voranc: Tear drops
Florence Unetich: The PSWA Let no grass grow under their feet