Izseljenski koledar 1986


Odgovorni urednik: Jože Prešeren, uredniški odbor: dr. Mirko Jurak, Janez Kajzer, Marko Pogačnik, Jože Prešeren, Mila Šenk, Mitja Vošnjak, predsednik
Koledarski del
Dušan Šinigoj: Ustanovitev prve slovenske vlade
Potrditev suverenosti Slovencev
Janez Stanovnik: Zunanja zadolženost Jugoslavije – razlog za prenovo našega gospodarstva
Janez Zrnec: Fotoreportaža – sprehod po Beli krajini
Tomo Štefe: Ljubljana 2000
Dr. Dušan Nečak: Kako se je končala druga svetovna vojna
Ciril Zlobec: Za nacionalno samobitnost
Mihael Glavan: Kaj nam je dal in kaj nam daje Oton Zupančič
Jože Javoršek: Štiristoletnica smrti Primoža Trubarja
France Vurnik: Slovensko gledališče v sezoni
Julian Strajnar: Pritrkavanje: Slovenska ljudska glasbena umetnost
Marija Makarovič: Medsebojna pomoč na vasih ob poglavitnih ćivljensjkih mejnikih
Jožko Šavli: Denar na Slovenskem
Evgen Bergant: Smučanje – slovenski smučarski šport št. 1
Anton Trstenjak: Tiha asimilacija
Miško Kranjec: Stara Jablana
Rado Radešček: Slovenske ljudske vraže
Wolfgang Eschker: Pralni stroji
Zdravko Jelinčič: Moja vas spomin iz sanj
Tone Kuntner: Moj svet, ti hodiš, moja hiša
Avguštin Budja: Majhne besede
Marija Hriberšek: Se smem vrniti k tebi
Marija Hriberšek: Kot Meškov cenček
Ivan Cimerman: Zeleni grebeni
Jože Petelin: Mi med seboj
Evgen Jurič: Mili moji zdomci
Ivan Cimerman: Aforizmi
Jože Petelin: Leto ima dvanajst mesecev
Ivan >Cimerman: Trideseti slovenski izseljenski piknik
Ina Slokan: Srečali smo se tridesetkrat
Vlado Šlamberger: Slovenci v Goteburgu
Odmevi IX. Slovenskega kulturnega festivala v Stockholmu
Avguština Budja: Klepet z znankami
Anna P. Krasna: Iz ZDA po etru pred 40 leti
Jože Prešeren: Slovenski farmarji v Willardu
Mihael Kuzmič: Kako je začel izhajati »Amerikanskih slovencov glas«
Ina Slokan: Pesem, ki živi že sedemdeset let
Louis Kaferle: 14. Maj – 1900 – 12. Februar 1985
Mag Rado Genorio: Slovensko pevsko in dramsko društvo Triglav (1933 – 1964)
Dorica Makuc: Kirkland lake. Mesto, ki je zraslo na zlatu
Frank Klemen: Kratka zgodovina slovensko kanadskega društva v Edmontonu
Francka Seljak: Ob 25-letnici društva Simon Gregorčič
Anton Kukovica: 70 – let
Slovenske naselbine Moselle in Meurthe et Moselle
Slovensko društvo v Thunder Bayu
The Sun and the shadows of Slovenian Heritage
Joseph Valenčič Preserving Slovenian history in Cleveland
Cecilia Dolgan: Button Box Clubs in the United states
Dr. Matjaž Klememčič: Proletarec and the acculturation of Slovene workrs in the United states
Anton Zbasnik: A brief History of the American Fraternal Union
Prežihov Voranc: Reward
Oglasni del