Izseljenski koledar 1987


Odgovorni urednik: Joe Prešeren
Uredniški odbor: Ivan Cimerman, dr. Mirko Jurak, Janez Kajzer, Marko Pogačnik, Jože Prešeren, Mila Šenk, Mitja Vošnjak (predsednik)
Koledarski del
Viktor Žakelj: Sprostiti narodov ustvarjalni naboj
Peter Krečič: Arhitekt Jože Plečnik v Pariškem muzeju Pompidou
Janez Odar: Popotresni skok v 21. Stoletje z zadržkom
Davorin Vuga: Sprehod skozi kraje v geometričnem središču Slovenije
Gostoljubje z magnezijevo vodo
Ljuba Vrtovec: Bi radi imeli narodno nošo?
Matjaž Kmecl: O samoti in osamljenosti
Lev Kreft: Jugoslovanstvo in Jugoslovanstva
Feruccio Clavora: Zrcalo narodove zavesti
Dr. Reginald Vospernik: Slovenska gimnazija v Celovcu in njeno mesto v Slovenskem kulturno političnem življenju
Janez Bogataj: Nut – roll from Slovenija - Ali turistični spominki na Slovenskem
Ladislav Lesar: Lesene harfe
Zmago Šmitek: Klic daljnih svetov
Aleksander Zalar: Zemlja dolgega belega oblaka
Bibijana Mihevc: Najstarejše upodobitve slovenskih pokrajin na zemljevidih
Dr. Janko Jeri: 40-letnice združitve Primorske z matično domovino

SLOVENCI PO SVETU
Marko Pogačnik: O delu Slovenske izseljenske matice v letu 1986
31. Srečanje v Škofji Loki
Rado Genorio: Družbeni in politični položaj slovenskega izseljenstva v Argentini med obema vojnama
Ivan Cimerman: Slovenci iz neder zemlje
Janja Žitnik: Louis Adamič novodobni razsvetljenec
Polonca Cesar Nadzbala: Slovenci v velikem potresu in požaru leta 1906 v san Franciscu
Majda Kodrič: Melting pot – izgubljena bitka ameriških Slovencev
Mihael Kuzmič: Amerikanskih Slovencov glas
Jerneja Petrič: Jerica Rems: Spomini minulih dni
Jože Drašček: Spomin na Ljudski oder
Meta Vajgl: Znanje dveh jezikov in kultur človeka bogati
LITERARNI ALMANAH
Satire Staneta Jagodiča
Pavel Šimac: Kokain
Breda Stepič – Cechich: Našli smo kraj…
Pavel Golia: Ribniška Alenčica
Tone Šifrer: Kmet in stvari
Marjan Tomšič: Šavrinke
Rado Vouk: Sila Spomina – Dr, France Prešeren v spomin svojih sodobnikov
ENGLISH SECTION
Dr. Matjaž Klemenčič: Ideas about restoration of the Hapsburg monarchy
Tony Petkovšek: Tony's polka village 25 years »on the air«
Betty Resnik: Gra'ma's way
Irma M. Ožbalt: Evangelini- the protestant intermezzo in Žužemberk
Anna P. Krasna: Wings in the clouds
Henry Christian Louis Adamic: A common man with uncommon traits and talent lived